Al gade sa k anndan l

Ale nan lòt meni an

Ale nan lis ki di sa k anndan l lan

Temwen Jewova yo

Kreyòl ayisyen

Labib sou Entènèt | LABIB — TRADIKSYON MONN NOUVO A

Jozye 13​:​1-33

SA K LADAN L

  • Tèritwa ki rete pou yo pran (1-7)

  • Pati nan peyi a ki nan lès Rivyè Jouden an (8-14)

  • Eritaj tribi Ribenn nan (15-23)

  • Eritaj tribi Gad la (24-28)

  • Eritaj tribi Manase a nan lès (29-32)

  • Se Jewova ki eritaj pa Levit yo (33)

13  Twouve, Jozye te vin granmoun anpil, li te gen anpil laj+. Se sa k fè, Jewova te di l: “Ou vin granmoun anpil, ou gen anpil laj, men, rete yon bon valè tèritwa pou n pran toujou.  Men kote ki rete pou n pran yo+: Tout zòn kot moun Filisti yo ye a ak tout zòn kote moun Gechou yo ye a+  (soti nan branch Rivyè Nil la* ki nan lès* peyi Ejip, pa anwo, nan fwontyè Ekwon ki nan direksyon nò, kote yo abitye pran pou tèritwa moun Kanaran yo+), sa gen ladan l tèritwa senk chèf nan Filisti yo+, sa vle di tèritwa moun Gaza yo, moun Achdòd yo+, moun Achkelon yo+, moun Gat yo+ ak moun Ekwon yo+, ansanm ak tèritwa Avim yo+  ki nan direksyon sid, tout tèritwa moun Kanaran yo, ak Meyara ki pou moun Sidon yo+, rive jis Afèk, rive nan fwontyè Amorit yo  ak peyi moun Gebal yo+, tout zòn Liban an, nan direksyon lès, soti Baalgad nan pye Mòn Èmon rive Lebowamat*+,  tout tèritwa moun ki rete nan zòn ki gen mòn yo, soti Liban+ pou rive Misrefòtmayim+, ak tout tèritwa moun Sidon yo+. M ap elimine moun zòn sa yo* devan Izrayelit yo+. Ou dwe sèlman bay Izrayelit yo tèritwa sa yo kòm eritaj, jan m te ba w lòd fè sa+.  Kounye a, ou dwe separe peyi sa a bay nèf tribi yo ak mwatye nan tribi Manase a kòm eritaj+.”  Lòt mwatye tribi Manase a ak desandan Ribenn yo ansanm ak desandan Gad yo te deja pran tè Moyiz te ba yo nan direksyon lès Rivyè Jouden an, selon eritaj Moyiz, sèvitè Jewova a, te ba yo a+:  soti Awoyè+, ki arebò Vale Anon+, ak vil ki nan mitan vale a, ak tout platon Medeba a rive jis Dibon, 10  tout vil Siyon, wa Amorit yo, ki t ap gouvène nan Esbon, rive jis nan fwontyè desandan Amon yo+ 11  ansanm ak Galaad ak tèritwa moun Gechou yo, moun Maakat yo+ ak tout zòn ki sou Mòn Èmon yo, tout Bazan+ rive jis Salka+, 12  ak tout zòn ki nan tèritwa Òg, wa Bazan an, ki t ap gouvène nan Astawòt ak Edreyi. (Se te dènye moun ki te rete pami Refayim yo+.) Moyiz te pot laviktwa sou yo e li te elimine yo*+. 13  Men, Izrayelit yo pa t elimine+ moun Gechou yo ak moun Maakat yo*. Se sa k fè, moun Gechou yo ak moun Maakat yo ap viv nan mitan Izrayelit yo jis jodi a. 14  Se sèl tribi Levi a Moyiz pa t bay yon eritaj+. Eritaj pa yo se sakrifis yo boule pou Jewova, Bondye Izrayèl la+, jan l te pwomèt yo a+. 15  Apre sa, Moyiz te bay moun nan tribi Ribenn yo yon eritaj, selon fanmi kote yo soti. 16  Tèritwa yo a te soti depi Awoyè, ki arebò Vale Anon ak vil ki nan mitan vale a, ak tout platon ki nan zòn Medeba a, 17  Esbon ak tout vil li yo ki nan platon an+, sa vle di Dibon, Bamòtbaal, Bètbaalmeyon+, 18  Jahaz+, Kedemòt+, Mefaat+, 19  Kiryatayim, Sibma+, Seretchaya ki sou mòn ki toupre vale a*, 20  Bètpeyò, ti mòn Pisga yo+, Bètjechimòt+, 21  tout vil ki nan platon an ak tout kote ki te nan tèritwa Siyon, wa Amorit yo, ki t ap gouvène nan Esbon+. Moyiz te pot laviktwa sou Siyon+ ak chèf Madyan yo, sètadi Evi, Rekèm, Sou, Ou, Reba+, yon seri wa ki te anba lòd Siyon e ki te ret nan peyi a. 22  Balaam+, pitit gason Beyò a, divinò a+, se youn nan moun Izrayelit yo te touye ak kout epe pami tout lòt moun yo te touye yo. 23  Se Rivyè Jouden an ki te fwontyè tèritwa desandan Ribenn yo. Se tèritwa sa a ak vil yo te genyen yo ansanm ak ti zòn ki toupre yo ki te eritaj desandan Ribenn yo, selon fanmi kote yo soti. 24  Mete sou sa, Moyiz te bay moun nan tribi Gad yo yon eritaj, selon fanmi kote yo soti. 25  Jazè+ ak tout vil Galaad yo ak mwatye nan tèritwa desandan Amon yo te fè pati tèritwa yo+, rive jis Awoyè ki anfas Raba+. 26  Tèritwa yo a te kòmanse depi Esbon+ rive Ramatmizpe ak Betonim, depi Maanayim+ rive nan fwontyè Debi, 27  nan Vale* Bètaram, Bètnimra+, Soukòt+ ak Zafon, sètadi rès tèritwa Siyon, wa Esbon an+. Se Rivyè Jouden an ki te fwontyè l, nan dènye pwent Lanmè Kinerèt*+, nan lès Rivyè Jouden an. 28  Se eritaj sa a desandan Gad yo te genyen, selon fanmi kote yo soti, ansanm ak vil yo ak ti zòn ki toupre vil sa yo. 29  Epitou, Moyiz te bay mwatye nan tribi Manase a yon eritaj, selon fanmi kote yo soti+. 30  Tèritwa pa yo a te soti depi Maanayim+, li pran tout zòn Bazan an, tout kote Òg, wa Bazan an, t ap gouvène yo, tout ti vil ki gen tant ladan yo ki pou Jayi yo+, sa te fè 60 vil. 31  Mwatye nan Galaad, Astawòt ak Edreyi+, vil kote Òg, wa Bazan an, t ap gouvène yo, te vin pou desandan Maki yo+, pitit gason Manase, sa vle di pou mwatye nan desandan Maki yo, selon fanmi kote yo soti. 32  Tèritwa sa yo se te eritaj Moyiz te bay Izrayelit yo lè yo te nan plèn Mowab yo ki tankou dezè, ki pa lòtbò Rivyè Jouden an, nan lès Jeriko+. 33  Men, Moyiz pa t bay tribi Levi a okenn eritaj+. Se Jewova, Bondye Izrayèl la, ki eritaj yo, jan l te pwomèt yo a+.

Nòt anba paj

Oswa: “soti Chikò”.
Lit.: “ki anfas”.
Oswa: “nan antre Amat”.
Oswa: “M ap pran sa moun zòn sa yo genyen”.
Oswa: “li te pran sa yo genyen”.
Oswa: “pa t pran sa moun Gechou yo ak Maakat yo genyen”.
Oswa: “toupre plèn nan”.
Oswa: “nan Plèn”.
Anpalan de Lak Jenezarèt oswa Lanmè Galile.