• 1

  • Jonas eseye kouri pou Jewova (1-3)

  • Jewova fè yon gwo tanpèt fèt (4-6)

  • Se akoz Jonas ki fè malè a rive (7-13)

  • Yo lage Jonas nan lanmè a ki byen move (14-16)

  • Yon gwo pwason vale Jonas (17)

 • 2

  • Priyè Jonas fè pandan l nan vant pwason an (1-9)

  • Pwason an vomi Jonas sou tè (10)

 • 3

  • Jonas obeyi Bondye, epi l al Niniv (1-4)

  • Mesaj Jonas la fè moun Niniv yo repanti (5-9)

  • Bondye deside li pap detwi Niniv (10)

 • 4

  • Jonas fache e li vle mouri (1-3)

  • Jewova anseye Jonas pou l gen mizèrikòd (4-11)

   • “Èske w gen rezon pou w fache anpil konsa?” (4)

   • Yon pye kalbas kouran bay yon bon leson (6-10)