Al gade sa k anndan l

Ale nan lòt meni an

Ale nan lis ki di sa k anndan l lan

Temwen Jewova yo

Kreyòl ayisyen

Labib sou Entènèt | LABIB — TRADIKSYON MONN NOUVO A

Jòb

Chapit

Sa k ladan l

 • 1

  • Fidelite Jòb ak richès li (1-5)

  • Satan fè konprann Jòb pa sensè (6-12)

  • Jòb pèdi byen l ak pitit li yo (13-19)

  • Jòb pa blame Bondye (20-22)

 • 2

  • Yon lòt fwa ankò, Satan fè konprann Jòb pa sensè (1-5)

  • Bondye pèmèt Satan frape Jòb (6-8)

  • Madanm Jòb di l: ‘Manke Bondye dega, epi mouri mouri w!’ (9, 10)

  • Twa zanmi Jòb yo rive (11-13)

 • 3

  • Jòb regrèt li te fèt (1-26)

   • Li mande poukisa l ap soufri (20, 21)

 • 4

  • Premye diskou Elifaz (1-21)

   • Li pase fidelite Jòb nan rizib (7, 8)

   • Li rakonte sa yon espri di l (12-17)

   • ‘Bondye pa fè sèvitè l yo konfyans’ (18)

 • 5

  • Premye diskou Elifaz la ap kontinye (1-27)

   • ‘Bondye fè moun ki gen sajès yo pran nan pwòp pyèj yo’ (13)

   • ‘Jòb pa dwe meprize disiplin Bondye bay la’ (17)

 • 6

  • Jòb reponn (1-30)

   • Li fè konnen li gen rezon kriye (2-6)

   •  Konsolatè Jòb yo trèt (15-18)

   • “Lè moun di laverite, sa pa fè pèsonn mal” (25)

 • 7

  • Jòb kontinye reponn (1-21)

   • Lavi chaje ak tribilasyon (1, 2)

   • “Poukisa se mwen w vize?” (20)

 • 8

  • Premye diskou Bildad (1-22)

   • Li fè konprann pitit Jòb yo te peche (4)

   • ‘Si w te pwòp vre, Bondye ta veye sou ou’ (6)

   • Li fè konprann Jòb kite Bondye (13)

 • 9

  • Jòb reponn (1-35)

   • Lòm pa ka gen rezon devan Bondye (2-4)

   • ‘Bondye fè yon seri bagay moun pa ka konprann’ (10)

   • Yon moun pa ka lite ak Bondye (32)

 • 10

  • Jòb kontinye reponn (1-22)

   • ‘Pou ki rezon Bondye ap lite avè m?’ (2)

   • Bondye diferan ak Jòb (4-12)

   • ‘Èske m ka pran yon ti souf?’ (20)

 • 11

  • Premye diskou Sofa (1-20)

   • Li di Jòb ap di pawòl ki san valè (2, 3)

   • Li di Jòb pou l sispann fè sa ki mal (14)

 • 12

  • Jòb reponn (1-25)

   • “Nou pa plis pase m” (3)

   • ‘Mwen vin tounen yon moun y ap pase nan rizib’ (4)

   • “Bondye gen sajès” (13)

   • Bondye sou tèt jij yo ak wa yo (17, 18)

 • 13

  • Jòb kontinye reponn (1-28)

   • ‘Mwen ta renmen pale ak Bondye’ (3)

   • ‘Nou se fo doktè’ (4)

   • “Mwen konnen mwen gen rezon” (18)

   • Li mande pou ki rezon Bondye pran l pou ènmi l (24)

 • 14

  • Jòb kontinye reponn (1-22)

   • Lavi lòm kout e yo chaje ak pwoblèm (1)

   • “Gen espwa menm pou yon pyebwa” (7)

   • “O! Pito w ta sere m nan Tonm” (13)

   • “Si yon moun mouri, èske l ka tounen viv ankò?” (14)

   • Bondye ap anvi wè travay li fè ak men l (15)

 • 15

  • Dezyèm diskou Elifaz (1-35)

   • Li fè konprann Jòb pa gen lakrentif pou Bondye (4)

   • Li di Jòb gen ògèy (7-9)

   • “Bondye pa menm fè zanj li yo konfyans” (15)

   • “Yon moun ki mechan ap soufri” (20-24)

 • 16

  • Jòb reponn (1-22)

   • “Olye pou n konsole m, se soufri nou fè m soufri plis!” (2)

   • Li fè konprann se li Bondye vize (12)

 • 17

  • Jòb kontinye reponn (1-16)

   • “Moun k ap pase m nan rizib yo toutotou m” (2)

   • “Bondye fè m tounen yon moun y ap pase nan rizib” (6)

   • “Se Tonm k ap vin tounen kay mwen” (13)

 • 18

  • Dezyèm diskou Bildad (1-21)

   • Li esplike sa k pral rive moun k ap pratike peche yo (5-20)

   • Li fè konprann Jòb pa konn Bondye (21)

 • 19

  • Jòb reponn (1-29)

   • Li pa dakò ak pawòl swadizan zanmi l yo (1-6)

   • Li di moun abandone l (13-19)

   • “Moun k ap sove m nan vivan” (25)

 • 20

  • Dezyèm diskou Sofa (1-29)

   • Li santi Jòb manke l dega (2, 3)

   • Li fè konprann Jòb mechan (5)

   • Li di Jòb renmen peche (12, 13)

 • 21

  • Jòb reponn (1-34)

   • ‘Poukisa mechan yo ap byen mennen?’ (7-13)

   • Li denonse swadizan konsolatè l yo (27-34)

 • 22

  • Twazyèm diskou Elifaz (1-30)

   • ‘Èske yon moun ka fè yon bagay pou Bondye?’ (2, 3)

   • Li di Jòb ava e Jòb renmen fè abi (9)

   • ‘Retounen vin jwenn Bondye, w ap refè’ (23)

 • 23

  • Jòb reponn (1-17)

   • Li vle plede kòz li devan Bondye (1-7)

   • Li di li pa ka jwenn Bondye (8, 9)

   • “Mwen rete nan chemen l san m pa devye” (11)

 •  24

  • Jòb kontinye reponn (1-25)

   • ‘Poukisa Bondye pa fikse yon lè?’ (1)

   • Li di Bondye pèmèt mechanste (12)

   • Moun k ap pratike peche renmen fènwa (13-17)

 • 25

  • Twazyèm diskou Bildad (1-6)

   • ‘Ki jan yon moun ka inosan devan Bondye?’ (4)

   • Li di se pou granmesi moun ret fidèl (5, 6)

 • 26

  • Jòb reponn (1-14)

   • “Se konsa w ede moun ki pa gen fòs la!” (1-4)

   • ‘Bondye fè tè a ret pandye san pa gen anyen ki kenbe l’ (7)

   • ‘Se sèlman yon ti bagay nan sa Bondye fè yo’ (14)

 • 27

  • Jòb deside rete fidèl (1-23)

   • “Mwen pap sispann ret fidèl” (5)

   • Moun ki kite Bondye yo pa gen espwa (8)

   • “Poukisa pawòl nou yo san valè konsa?” (12)

   • Mechan yo ap ret san anyen (13-23)

 • 28

  • Jòb fè diferans ant trezò latè yo ak sajès (1-28)

   • Efò lòm fè pou yo jwenn metal (1-11)

   • Sajès gen plis valè pase grenn pèl (18)

   • Lakrentif pou Jewova, se sa ki sajès (28)

 • 29

  • Jòb sonje bèl moman li te viv anvan tribilasyon l yo (1-25)

   • Yo te respekte l nan pòtay vil yo (7-10)

   • Li te konn aji yon fason ki jis (11-17)

   • Tout moun te konn tande konsèy li (21-23)

 • 30

  • Jòb esplike jan sitiyasyon l chanje (1-31)

   • Moun ki pa vo anyen pase l nan rizib (1-15)

   • Pèsonn pa ede l (20, 21)

   • “Po m vin nwa” (30)

 • 31

  • Jòb montre li se yon moun ki fidèl (1-40)

   • “Yon alyans ak je m” (1)

   • Li mande pou Bondye peze l nan balans (6)

   • Li pa fè adiltè (9-12)

   • Li pa renmen lajan (24, 25)

   • Li pa adore zidòl (26-28)

 • 32

  • Eliyou, yon jèn, antre nan konvèsasyon an (1-22)

   • Li fache kont Jòb ak zanmi Jòb yo (2, 3)

   • Avèk respè, li te ret tann anvan l pale (6, 7)

   • Se pa laj yon moun genyen sèlman ki fè l gen sajès (9)

   • Eliyou vle pale ak tout fòs (18-20)

 • 33

  • Eliyou reprann Jòb paske Jòb panse li dwat (1-33)

   • Bondye jwenn yon ranson (24)

   • Vin jèn ankò (25)

 • 34

  • Eliyou defann jistis Bondye ak fason Bondye aji (1-37)

   • Jòb te di Bondye pa fè l jwenn jistis (5)

   • Vrè Dye a pa janm aji ak mechanste (10)

   • Jòb manke konesans (35)

 • 35

  • Eliyou denonse fo rezònman Jòb yo (1-16)

   • Jòb te di li pi dwat pase Bondye (2)

   • Bondye tèlman wo, peche pa ka fè l anyen (5, 6)

   • Jòb dwe ret tann Bondye (14)

 • 36

  • Eliyou fè lwanj pou grandè Bondye (1-33)

   • Bondye beni moun ki obeyi, li abandone moun ki kite l (11-13)

   • ‘Ki pwofesè ki tankou Bondye?’ (22)

   • Jòb dwe fè louwanj pou Bondye (24)

   • “Bondye gen plis enpòtans pase tout sa nou ka konnen” (26)

   • Bondye gen kontwòl sou lapli ak zèklè (27-33)

 • 37

  • Fòs lanati yo montre pouvwa Bondye (1-24)

   • Bondye kapab fè lèzòm sispann tout aktivite (7)

   • “Byen reflechi sou bèl travay Bondye fè yo” (14)

   • Lòm pa ka rive konprann Bondye (23)

   • Okenn moun pa dwe panse li gen sajès (24)

 • 38

  • Jewova montre jan lòm piti (1-41)

   • ‘Kote w te ye lè m te fè tè a?’ (4-6)

   • Pitit Bondye yo te pran rele tèlman yo te kontan (7)

   • Kesyon sou fòs lanati yo (8-32)

   • “Lwa k ap gouvène syèl la” (33)

 •  39

  • Bèt Bondye kreye yo montre jan lòm pa konn anyen (1-30)

   • Kabrit mawon yo ak sèf yo (1-4)

   • Bourik mawon an (5-8)

   • Towo bèf nan bwa a (9-12)

   • Otrich la (13-18)

   • Cheval la (19-25)

   • Grigri a ak èg la (26-30)

 • 40

  • Lòt kesyon Jewova poze (1-24)

   • Jòb admèt li pa gen anyen pou l di (3-5)

   • “Èske w vle fè konprann mwen pa fè sa ki dwat?” (8)

   • Bondye esplike fòs Beyemòt la genyen (15-24)

 • 41

  • Bondye pale de Levyatan an ki estrawòdinè (1-34)

 • 42

  • Jòb reponn Jewova (1-6)

  • Bondye kondane twa zanmi Jòb yo (7-9)

  • Jewova geri Jòb (10-17)

   • Pitit gason ak pitit fi Jòb yo (13-15)