Al gade sa k anndan l

Ale nan lis ki di sa k anndan l lan

Jeremi 9​:​1-26

SA K LADAN L

  • Jeremi tris anpil (1-3a)

  • Jewova mande Jida kont (3b-16)

  • Jeremi ap plenn sò Jida (17-22)

  • Vante tèt nou poutèt nou konnen Jewova (23-26)

9  Poukisa tèt mwen pa t yon sous dlo,E je m pa t fontèn kote dlo sa a ap soti a+?Lè sa a mwen t ap kriye lajounen kou lannuitPou moun yo touye nan pèp mwen an.   Poukisa m pa t gen yon kote pou m rete nan dezè a menm jan ak moun k ap vwayaje yo?Lè sa a, mwen t ap kite pèp mwen an e m t apral lwen yo,Paske yo tout ap fè adiltè+,Yo se yon bann trèt.   Yo pliye lang yo tankou yon banza*.Se manti sèlman y ap bay nan peyi a e yo pa fidèl+.“Y ap fè mechanste sou mechanste,E yo pa menm okipe m+.” Se sa Jewova di.   “Nou tout, se pou nou fè atansyon ak pwochen nou,E menm frè nou nou pa dwe fè konfyans.Paske, pa gen yon frè ki pa trayi frè l+,E tout moun ap bay pwochen yo kout lang+.   Yo chak ap twonpe pwochen yo,Pa gen youn ki di laverite.Yo tout ap bay manti ak lang yo+.Yo lage kò yo nan fè sa ki mal.   W ap viv nan mitan yon bann moun k ap bay manti,Y ap bay manti e yo derefize chèche konnen m.” Se sa Jewova di.   Kidonk, men sa Jewova, Chèf lame yo, di:“Mwen gen pou m fonn yo, yon fason pou m ka netwaye yo, e mwen gen pou m teste yo+.Ki sa m ka fè ankò ak pèp mwen an, pitit fi m nan?   Lang yo tankou flèch k ap touye moun, yo sèvi avè l pou yo twonpe moun.Yo sèvi ak bouch yo pou yo di pwochen yo bèl pawòl,Alòske nan kè yo, yo pare yon pyèj pou yo.”   “Èske m pa dwe mande yo kont pou bagay sa yo?” Se sa Jewova di.“Èske m* pa dwe fè vanjans sou yon nasyon konsa+? 10  M ap kriye e m ap plenn pou mòn yo,M ap chante yon chante ki tris* pou patiraj ki nan savann yo.Paske, yo tèlman boule nèt, pèsonn pa pase la ankòE moun pa tande bri bèt nan zòn sa yo ankò.Ni zwazo nan syèl la ni lòt bèt yo chape poul yo. Yo tout ale+. 11  M ap fè Jerizalèm tounen yon pil wòch+, kote chen sovaj rete+.M ap fè vil Jida yo pa gen okenn moun ladan yo ankò+. 12  Kiyès ki gen ase sajès pou l konprann rezon ki fè sa rive?Ki moun Jewova te fè konn sa e ki ka fè lòt moun konn sa?Poukisa peyi a fin depafini?Poukisa l vin tankou yon dezè ki boule,Kote pèsonn pa pase?” 13  Jewova di: “Se paske yo rejte lwa* mwen mete devan yo, yo pa suiv yo e yo pa koute vwa m. 14  Olye yo fè sa, yo pito fè tèt di+, yo pito fè sa lide yo di yo, yo pito al sèvi Baal yo jan zansèt yo te aprann yo pou yo fè sa+. 15  Se sa k fè, men sa Jewova, Chèf lame yo, Bondye Izrayèl la, di: ‘M ap fè pèp sa a manje yon plant ki anmè e m ap fè yo bwè dlo ki anpwazonnen+. 16  M ap gaye yo nan mitan yon seri nasyon ni yo menm ni zansèt yo pa t konnen+. M ap fè ènmi atake yo ak epe jiskaske mwen fin elimine yo nèt+.’ 17  Men sa Jewova, Chèf lame yo, di:‘Montre nou gen bon konprann.Voye chèche medam ki konn chante chante ki tris* yo+,Voye chèche medam ki fò yo, 18  Pou yo ka vin byen vit pou yo plenn sò nou,Pou dlo ka koule nan je nou,Pou dlo ka ponpe sot nan je nou+. 19  Paske, moun Siyon yo ap plenn sò yo, y ap di+:“Gade jan yo fini ak nou!Gade jan yon gwo lawont tonbe sou nou!Paske, yo fè nou kite peyi a e yo kraze kay nou yo+.” 20  Nou menm medam yo, tande sa Jewova di.Se pou nou koute pawòl ki sot nan bouch li.Aprann pitit fi nou yo pawòl sa yo ki demontre lapenn,Wi, montre youn lòt chante tris sa a*+. 21  Paske, lanmò pase antre nan fenèt nou yo,Li antre nan fòtrès nou genyen ki byen pwoteje yoPou l pran timoun ki nan lari yoAk jèn gason ki sou plas piblik yo+.’ 22  Men sa pou w di: ‘Jewova di:“Kadav moun yo ap gaye sou tè a tankou fimye,Tankou yon ranje manje angren ki fèk rekòlte ki rete apre moun k ap rekòlte a fin pase,E pap gen pèsonn pou ranmase yo+.”’” 23  Men sa Jewova di:“Pinga moun ki saj la vante tèt li poutèt sajès li genyen+,Pinga moun ki gen fòs la vante tèt li poutèt fòs li genyen,E pinga moun ki rich la vante tèt li poutèt richès li genyen+.” 24  “Men se pou moun k ap vante tèt li a vante tèt liPoutèt li gen bon konprann e li gen konesans sou mwen+,Poutèt li konnen mwen se Jewova, Sila a ki demontre lanmou fidèl li genyen an, Sila a ki pratike sa ki jis e ki fè sa ki dwat sou tè a+,Paske se nan bagay sa yo mwen pran plezi+.” Se sa Jewova di. 25  Jewova di tou: “Gade, gen jou k ap vini kote m ap mande tout moun ki sikonsi men ki pa vrèman sikonsi yo regleman+. 26  M ap mande Ejip+, Jida+, Edòm+, desandan Amon yo+, Mowab+ ansanm ak tout moun k ap viv nan dezè a ki koupe cheve yo rive bò tanp yo regleman+. Paske, tout nasyon sa yo pa sikonsi, e tout moun ann Izrayèl yo pa sikonsi kè yo+.”

Nòt anba paj

Oswa: “Èske nanm mwen”.
Oswa: “yon chante moun chante lè gen lanmò”.
Oswa: “enstriksyon”.
Oswa: “chante moun chante lè gen lanmò”.
Oswa: “chante sa a moun chante lè gen lanmò a”.