Al gade sa k anndan l

Ale nan lis ki di sa k anndan l lan

Jeremi 52​:​1-34

SA K LADAN L

  • Sedesyas revòlte kont Babilòn (1-3)

  • Nebikadneza ansèkle Jerizalèm (4-11)

  • Yo detwi vil la ak tanp lan (12-23)

  • Yo mennen pèp la al ann egzil nan peyi Babilòn (24-30)

  • Yo libere Jewoyakin nan prison (31-34)

52  Sedesyas+ te gen 21 an lè l te vin wa e li te dirije pandan 11 an detan l Jerizalèm. Manman l te rele Amoutal+ e se te pitit fi Jeremi, moun Libna.  Li te kontinye fè sa ki mal nan je Jewova, li te fè menm bagay Jewoyakim te konn fè yo+.  Tout bagay sa yo ki te rive nan Jerizalèm ak nan Jida te fè Jewova an kòlè anpil, se sa k fè li te retire yo devan je l+. Apre sa, Sedesyas te fè rebèl ak wa Babilòn nan+.  Nan nevyèm ane rèy Sedesyas la, nan dizyèm mwa a, nan dizyèm jou nan mwa a, Nebikadneza*, wa Babilòn nan, te vini ak tout lame l la pou yo atake Jerizalèm. Yo te monte kan yo devan l e yo te fè yon miray toutotou l+.  Yo te ansèkle vil la rive jis nan 11yèm ane rèy wa Sedesyas la.  Nan katriyèm mwa a, nan nevyèm jou nan mwa a+, te vin gen yon gwo grangou nan vil la. Moun nan peyi a pa t ka jwenn manje pou yo manje+.  Finalman, yo kraze yon pati nan miray vil la e se konsa tout sòlda yo te sove kite vil la nan nuit. Yo te pase nan pòtay ki nan mitan de miray ki te toupre jaden wa a pandan moun Kalde yo te ansèkle vil la toujou. Epi, yo pran wout ki mennen Araba a+.  Men, lame moun Kalde yo te kouri dèyè wa Sedesyas e yo te rive pran l+ nan dezè Jeriko a. Tout sòlda ki te avè l yo te gaye, yo te sove kite l.  Yo pran wa a, yo mennen l bay wa Babilòn nan nan Ribla, nan Amat, e wa Babilòn nan te jije l pou l ba l santans li. 10  Apre sa, wa Babilòn nan touye pitit gason Sedesyas yo devan je l. Se la, nan Ribla, li te touye tout chèf Jida yo tou. 11  Apre sa, wa Babilòn nan pete je Sedesyas+, li mare l ak chenn an kuiv, epi li mennen l Babilòn. Li te kite Sedesyas nan prizon jiskaske Sedesyas mouri. 12  Nan senkyèm mwa a, nan dizyèm jou nan mwa a, sa vle di, nan 19yèm ane rèy Nebikadneza*, wa Babilòn nan, Nebouzaradan, chèf gad yo, yon sèvitè wa Babilòn nan, vin Jerizalèm+. 13  Li te boule kay Jewova a+, kay* wa a ak tout lòt kay ki nan Jerizalèm yo, san wete tout gwo kay yo. 14  Apre sa, lame moun Kalde yo ki te avèk chèf gad yo kraze miray ki antoure Jerizalèm yo+. 15  Nebouzaradan, chèf gad yo, mennen kèk nan moun ki pòv yo ann egzil ansanm ak tout moun ki te rete nan vil la. Li te ale tou ak moun ki t al rann tèt yo bay wa Babilòn nan ansanm ak rès atizan ki te fò yo+. 16  Men, Nebouzaradan, chèf gad yo, te kite kèk nan moun ki te pi pòv yo nan peyi a pou yo travay nan jaden rezen e pou yo fè travo fòse+. 17  Moun Kalde yo te kraze poto an kuiv+ ki te nan kay Jewova a, yo te kraze charyo yo+ ak gwo basen an kuiv ki te nan kay Jewova a+, epi yo pote tout kuiv yo te jwenn nan Babilòn+. 18  Mete sou sa, yo te pran bokit pou mete sann yo*, pèl yo, zouti pou etenn mèch lanp yo, bòl yo+, koup yo+ ak tout lòt veso an kuiv yo te konn itilize nan tanp lan. 19  Chèf gad yo te pran basen yo+, veso pou met chabon dife yo, bòl yo, bokit pou mete sann yo, pòtlanp yo+, koup yo ansanm ak bòl yo. Yo tout te fèt ak bon lò e ak ajan+. 20  Kanta pou de poto yo, gwo basen an, 12 towo bèf ki te fèt an kuiv+ ki te anba basen an ak tout charyo wa Salomon te fè pou kay Jewova a, yo pa t ka peze kantite kuiv ki te ladan yo tèlman l te anpil. 21  Kanta pou poto yo, chak poto te mezire 18 koude* wotè. Se yon kòd ki mezire 12 koude longè ki te kapab fè wonn chak poto+. Anndan chak poto te vid e epesè kuiv la se te kat fwa lajè yon dwèt*. 22  Tèt poto espesyal ki te sou poto yo te fèt an kuiv. Chak tèt poto te mezire senk koude wotè+, e filè ki te nan tèt poto yo ak ranje grenad ki te toutotou tèt poto espesyal yo te fèt an kuiv tou. Dezyèm poto a ansanm ak grenad ki sou li yo te menm jan ak premye poto a. 23  Te gen 96 grenad arebò yo. Antou te gen 100 grenad toutotou filè a+. 24  Mete sou sa, chèf gad yo te pran Seraya+, prèt an chèf la, Sofoni+, adjwen prèt an chèf la ak twa moun ki te konn veye pòtay yo+. 25  Epitou, li te pran yon moun ki gen gwo pozisyon nan vil la e ki t ap kòmande sòlda yo, ansanm ak sèt moun nan vil la ki te pwòch wa a, sekretè chèf lame a, ki te responsab pou pran moun nan lame a, ak 60 mesye pami moun nan peyi a ki te nan vil la. 26  Nebouzaradan, chèf gad yo, pran yo e li mennen yo Ribla bay wa Babilòn nan. 27  Wa Babilòn nan touye yo Ribla+, nan Amat. Se konsa yo te fè moun Jida yo kite peyi yo a pou y al ann egzil+. 28  Men kantite moun Nebikadneza* te fè al ann egzil: nan setyèm ane a, li te mennen 3 023 Juif ann egzil+. 29  Nan 18yèm ane Nebikadneza* te wa a+, yo te pran 832 moun* Jerizalèm epi yo mennen yo ann egzil. 30  Nan 23yèm ane Nebikadneza* te wa a, Nebouzaradan, chèf gad yo, te mennen yon kantite Juif ann egzil: 745 moun*+. Antou, yo te mennen 4 600 moun* ann egzil. 31  Apre sa, nan 37yèm ane Jewoyakin, wa Jida a+, te ann egzil la, nan 12yèm mwa a, nan 25yèm jou nan mwa a, nan ane Evilmewodak te vin wa Babilòn nan, Evilmewodak te fè lage* Jewoyakin, wa Jida a. Li te retire l nan prizon an+. 32  Li te byen pale ak Jewoyakin e li te onore l plis pase lòt wa* ki te avè l Babilòn yo. 33  Se konsa, Jewoyakin te retire rad prizonye ki te sou li a e li te manje sou tab wa a chak jou, pandan tout rès vi l. 34  Chak jou, wa Babilòn nan te konn ba l manje pou l manje. Li te fè sa pandan tout rès vi Jewoyakin, jiskaske l te mouri.

Nòt anba paj

Lit.: “Nebikadreza”. Se yon lòt fason yo ekri l.
Lit.: “Nebikadreza”. Se yon lòt fason yo ekri l.
Oswa: “palè”.
Oswa: “sann ki gra yo”. Sa vle di sann ki gen grès sakrifis yo te fè yo.
Yon koude egal 44,5 sm (17,5 pous). Gade Apendis B14.
Lajè yon dwèt egal 1,85 sm (0,73 pous). Gade Apendis B14.
Lit.: “Nebikadreza”. Se yon lòt fason yo ekri l.
Lit.: “Nebikadreza”. Se yon lòt fason yo ekri l.
Oswa: “nanm”.
Lit.: “Nebikadreza”. Se yon lòt fason yo ekri l.
Oswa: “nanm”.
Oswa: “nanm”.
Lit.: “te leve tèt”.
Lit.: “li te ba l yon twòn ki te anlè twòn lòt wa”.