Al gade sa k anndan l

Ale nan lòt meni an

Ale nan lis ki di sa k anndan l lan

Temwen Jewova yo

Kreyòl ayisyen

Labib sou Entènèt | LABIB — TRADIKSYON MONN NOUVO A

Jeremi 36​:​1-32

SA K LADAN L

  • Jeremi di pawòl pou yo ekri nan yon woulo (1-7)

  • Bawouk li sa ki nan woulo a byen fò (8-19)

  • Jewoyakim boule woulo a (20-26)

  • Yo ekri mesaj la ankò nan yon lòt woulo (27-32)

36  Nan katriyèm ane rèy Jewoyakim+, pitit gason Jozyas, wa Jida a, Jewova te pale ak Jeremi. Li te di l:  “Pran yon woulo* epi ekri tout pawòl mwen te di w kont Izrayèl, kont Jida+ e kont tout nasyon yo+ ladan l, pawòl mwen te di w depi premye jou m te pale avè w, nan epòk Jozyas la, rive jis jodi a+.  Petèt lè moun Jida yo tande malè m gen entansyon lage sou yo a, y ap kite move bagay y ap fè yo, e konsa, m ap padone erè yo a ak peche yo a+.”  Apre sa, Jeremi rele Bawouk+, pitit gason Neriya, li di l tout pawòl Jewova te di l yo e Bawouk ekri yo nan woulo a*+.  Epi, Jeremi bay Bawouk lòd sa a: “Yo defann mwen antre nan kay Jewova a.  Kidonk, se ou menm ki pou antre pou w li pawòl Jewova yo ki nan woulo ou te ekri a, pawòl mwen te dikte w yo. Li yo byen fò nan kay Jewova a nan yon jou ki gen jèn* pou moun yo tande. Se pou w li yo pou tout moun Jida ki sot nan vil kote yo rete yo e ki vin nan kay Bondye a.  Petèt y ap priye Jewova pou l fè yo favè, priyè yo ap rive jwenn li, e yo chak ap sispann fè sa y ap fè ki pa bon yo, paske se pa ti an kòlè Jewova pa an kòlè kont pèp sa a.”  Vrèmanvre, Bawouk, pitit gason Neriya, te fè tout sa pwofèt Jeremi te ba l lòd fè yo. Li li pawòl Jewova yo ki te nan woulo a* byen fò nan kay Jewova a+.  Nan senkyèm ane rèy Jewoyakim+, pitit gason Jozyas, wa Jida a, nan nevyèm mwa a, yo te fè konnen tout moun Jerizalèm yo ak tout moun ki te sot nan vil Jida yo e ki te vin Jerizalèm dwe fè jèn devan Jewova+. 10  Lè sa a, Bawouk li sa Jeremi te di nan woulo a* byen fò nan kay Jewova a pou tout moun te ka tande, nan chanm* ki te pou Gemarya+, pitit gason Chafan+, mesye ki te konn kopye lalwa a, nan lakou ki pa anlè a, nan antre nouvo pòtay kay Jewova a+. 11  Lè Mikaya, pitit gason Gemarya, ki li menm se pitit gason Chafan, tande tout sa Jewova te di nan woulo a*, 12  li desann kay* wa a, l al nan biwo sekretè a. Tout chèf yo* te chita la: Elichama+, sekretè a; Delaya, pitit gason Chemaya; Èlnatan+, pitit gason Akbò+; Gemarya, pitit gason Chafan; Sedesyas, pitit gason Anànya, ansanm ak tout lòt chèf yo. 13  Mikaya te di yo tout sa l te tande lè Bawouk t ap li sa ki ekri nan woulo a* pou pèp la. 14  Apre sa, tout chèf yo voye Jewoudi, pitit gason Netànya, ki se pitit gason Chelemya, ki li menm se pitit gason Kouchi, kot Bawouk pou yo di l: “Vin kote nou, mache ak woulo a, woulo ou te li pou pèp la.” Vrèmanvre, Bawouk, pitit gason Neriya, pran woulo a e l al kote yo. 15  Yo di l: “Chita la tanpri, e li sa k ekri nan woulo a byen fò pou nou.” Lè sa a, Bawouk li sa k ekri nan woulo a pou yo. 16  Kou yo fin tande tout sa l te li yo, yo vin pè, youn gade lòt epi yo di Bawouk: “Fò nou di wa a tout pawòl sa yo.” 17  Apre sa, yo mande Bawouk: “Tanpri, di nou ki jan w te ekri tout pawòl sa yo. Èske se Jeremi ki te dikte w yo?” 18  Bawouk reponn yo: “Wi, se li menm ki te dikte m tout pawòl sa yo. Mwen menm, mwen te ekri yo ak lank nan woulo* sa a.” 19  Chèf yo di Bawouk: “Ou mèt ale, al chèche yon kote w kache, ni ou menm, ni Jeremi e pa kite pèsonn konnen ki kote nou ye+.” 20  Apre sa, y al kot wa a, nan lakou a, e yo depoze woulo a nan biwo Elichama, sekretè a. Epitou, yo di wa a tout sa yo te tande. 21  Se sa k fè wa a te voye Jewoudi+ al pran woulo a nan biwo Elichama, sekretè a. Jewoudi te vini ak woulo a e li te kòmanse li l pou wa a ak tout chèf ki te kanpe bò kot wa a. 22  Wa a te chita nan kay li a, kote l te konn pase sezon fredi a. Li te devan yon gwo fwaye dife. Se te nan nevyèm mwa a*. 23  Chak fwa Jewoudi te fin li twa oswa kat kolòn, wa a te koupe pati Jewoudi te fin li a ak kouto sekretè a, epi li voye l nan dife a. Li te fè sa jiskaske l boule tout woulo a nèt. 24  Yo pa t gen okenn lakrentif. Ni wa a, ni tout sèvitè l yo, ki te tande tout pawòl ki nan woulo a pa t chire rad yo. 25  Malgre Èlnatan+, Delaya+ ak Gemarya+ te sipliye wa a pou l pa boule woulo a, wa a pa t koute yo. 26  Mete sou sa, wa a te bay Jerameyèl, pitit gason wa a, Seraya, pitit gason Azriyèl, ak Chelemya, pitit gason Abdeyèl, lòd pou yo met men sou Bawouk, sekretè a, e pou yo met men sou pwofèt Jeremi, men, Jewova pa t kite yo jwenn yo+. 27  Apre wa a te fin boule woulo ki te gen pawòl Bawouk te ekri yo, pawòl Jeremi te di yo, Jewova pale ak Jeremi ankò+ e li di l: 28  “Pran yon lòt woulo epi ekri menm pawòl ki te nan premye woulo a ladan l, woulo Jewoyakim, wa Jida a, te boule a+. 29  E men sa pou w di konsènan Jewoyakim, wa Jida a: ‘Men sa Jewova di: “Ou boule woulo a epi ou di: ‘Poukisa nou ekri ladan l: “Wè pa wè, wa Babilòn nan ap vini, l ap detwi peyi sa a e l ap fè pa gen moun ak bèt ladan l ankò+”?’ 30  Se sa k fè, men sa Jewova di kont Jewoyakim, wa Jida a: ‘Pap gen okenn nan desandan l yo k ap chita sou twòn David la+. Mete sou sa, chalè ap bat kadav li lajounen e fredi ap bat kadav li lannuit+. 31  M ap fè ni li menm, ni desandan l yo*, ni sèvitè l yo peye pou peche yo a. M ap lage malè m te pale de li a sou yo, sou moun ki abite Jerizalèm yo, ak sou moun Jida yo+ paske yo pa t koute m+.’”’” 32  Lè sa a, Jeremi pran yon lòt woulo e li bay Bawouk, sekretè a, pitit gason Neriya a+, woulo a. Epi Jeremi dikte Bawouk tout pawòl ki te nan woulo* Jewoyakim, wa Jida a, te boule a+ e Bawouk te ekri yo nan lòt woulo a. Li te ekri pawòl ki te nan premye woulo a ak lòt pawòl ankò ki te sanble ak pawòl sa yo.

Nòt anba paj

Lit.: “woulo yon liv”.
Lit.: “woulo liv la”.
Oswa: “nan liv la”.
Oswa: “nan liv la”.
Oswa: “salamanje”.
Oswa: “nan liv la”.
Oswa: “desann nan palè”.
Oswa: “Tout fonksyonè k ap travay ak wa a”.
Oswa: “nan liv la”.
Oswa: “liv”.
Sot nan dezyèm mwatye mwa novanm rive nan fen premye mwatye mwa desanm. Gade Apendis B15.
Lit.: “ni semans li”.
Oswa: “liv”.