Al gade sa k anndan l

Ale nan lis ki di sa k anndan l lan

Jeremi 3​:​1-25

SA K LADAN L

  • Degre Izrayèl vire do bay Bondye (1-5)

  • Izrayèl ak Jida koupab paske yo fè adiltè (6-11)

  • Bondye mande pèp la pou l repanti (12-25)

3  Moun yo di: “Si yon gason voye madanm li ale, epi apre madanm nan fin ale li vin madanm yon lòt gason, èske misye ka tounen avè l ankò?” Èske peyi sa a pa sal nèt+?“Nou fè pwostitisyon ak yon pakèt moun+.Èske nou ka tounen vin jwenn mwen kounye a?” Se sa Jewova di.   “Leve je nou gade mòn yo pou nou wè.Èske gen yon kote yo pa kouche avèk nou?Nou chita bò wout yo pou nou tann yo,Menm jan ak yon moun ki pa gen yon kay fiks nan dezè a pou l rete*.Nou pa sispann sal peyi aNan fè pwostitisyon e nan fè mechanste+.   Se sa k fè lapli pa tonbe+,Pa gen lapli nan sezon prentan.Nou fè figi* nou byen di tankou yon madan marye k ap fè pwostitisyon.Nou refize wont+.   Men kounye a n ap rele m, n ap di:‘Papa, se ou menm ki bon zanmi nou depi lè nou jèn+!   Èske yon moun ka fache pou toutan?Èske l ka toujou kenbe yon lòt moun sou kè?’Se sa nou di,Men, nou kontinye fè mechanste pi rèd+.”  Nan epòk Jozyas te wa a+, Jewova te di m: “‘Ou wè sa Izrayèl fè? Ou wè jan l pa fidèl? Li monte sou tout mòn ki byen wo e li ret anba tout gwo pyebwa pou l fè pwostitisyon+.  Malgre l te fè tout bagay sa yo, mwen pa t sispann di l pou l tounen vin jwenn mwen+, men li pa t tounen. E Jida li menm te ret la ap gade sa sè l la ki trèt t ap fè+.  Lè m te wè sa, mwen te voye Izrayèl ale pou enfidelite, mwen te ba l papye divòs li+ poutèt li t ap fè adiltè+. Men, sè l la, trèt yo bay pou Jida a, pa t gen okenn lakrentif. Li menm tou li te vin lage kò l nan fè pwostitisyon+  e sa pa t di l anyen. Li pa t sispann sal peyi a nan fè adiltè ak wòch e ak pyebwa+. 10  Malgre tout sa, Jida, sè Izrayèl la, ki trèt, pa t tounen vin jwenn mwen ak tout kè l. Se sou blòf li te ye.’ Se sa Jewova di.” 11  Apre sa, Jewova di m: “Izrayèl te enfidèl, men li te montre l* pi jis pase trèt yo bay pou Jida a+. 12  Ale, epi men sa pou w di wayòm ki nan nò a+: “‘“O Izrayèl, ou menm ki vire do ban mwen, retounen vin jwenn mwen.” Se sa Jewova di+.’ ‘“Mwen pap meprize w e m pap rete fache kont ou*+, paske m fidèl.” Se sa Jewova di.’ ‘“Mwen pap rete an kòlè pou toutan. 13  Sèlman, se pou w rekonèt ou koupab, paske w fè rebèl ak Jewova, Bondye w la. Ou kontinye ap chèche etranje* yo anba tout gwo pyebwa, men w pa vle fè sa m di.” Se sa Jewova di.’” 14  “O nou menm pitit mwen yo ki vire do ban mwen, retounen vin jwenn mwen.” Se sa Jewova di. “Paske, se mwen menm ki mèt* nou. M ap pran youn nan yon vil e m ap pran de nan yon tribi. M ap pran nou e m ap mennen nou tounen Siyon+. 15  M ap ban nou bèje ki fè kè m kontan+, e y ap ban nou konesans ak bon konprann. 16  Nan epòk sa a, n ap vin anpil e n ap vin gen anpil pitit nan peyi a.” Se sa Jewova di+. “Lè sa a, moun ap sispann di: ‘Gade lach alyans Jewova a!’ Lach la pap monte nan lespri yo ankò, y ap bliye l nèt, yo pap sonje l e yo pap fè yon lòt ankò. 17  Nan epòk sa a, moun ap rele Jerizalèm twòn Jewova a+. Tout nasyon yo ap reyini ansanm nan Jerizalèm pou yo onore non Jewova+. Y ap sispann fè tèt di e y ap sispann suiv kè yo ki mechan.” 18  “Nan epòk sa a, moun Jida yo ak moun Izrayèl yo ap mache kòtakòt+ e y ap vini ansanm sot nan peyi ki nan nò a pou yo antre nan peyi mwen te bay zansèt yo kòm eritaj pa yo a+. 19  Mwen te reflechi e m te di: ‘M ap mete nou nan mitan pitit mwen yo, m ap ban nou yon bon peyi, pi bèl peyi ki genyen nan mitan nasyon yo*+!’ Mete sou sa, nou tout ap rele m ‘Papa’ e nou pap sispann suiv mwen. 20  ‘Vrèmanvre, menm jan ak yon madanm ki trayi mari* l lè l kite l, se konsa tou nou menm moun Izrayèl yo nou trayi m+.’ Se sa Jewova di.” 21  Mwen tande yon bri sou mòn yo ki fin depafini.Se pitit Izrayèl yo k ap kriye e k ap sipliyeAkoz yo fè chemen kwochi.Yo bliye Jewova, Bondye yo a+. 22  “Retounen vin jwenn mwen, pitit mwen yo ki vire do ban mwen.M ap geri nou e nou pap vire do ban mwen ankò+.”Nou gen pou n di: “Men nou! Nou tounen vin jwenn ou,Paske ou se Bondye nou, o Jewova+. 23  Vrèmanvre, nou te nan erè lè nou t ap plede fè bri sou tèt mòn yo+.Vrèmanvre, se Jewova, Bondye nou an, k ap sove Izrayèl+. 24  Men, bagay ki fè nou wont lan* fin pran tout sa zansèt nou yo te travay di pou yo genyen yo+.Li fini ak mouton yo ak bèf yo,Li fini ak pitit gason yo ak pitit fi yo. 25  Se pou nou kouche nan lawont nou ye a,Se pou dezonè nou jwenn nan kouvri nou.Paske, nou peche kont Jewova, Bondye nou an+.N ap fè sa depi lè nou jèn rive jis jodi a, menm jan ak zansèt nou yo+,E nou pa fè sa Jewova, Bondye nou an, di nou.”

Nòt anba paj

Lit.: “yon Arab”.
Lit.: “fwon”.
Oswa: “montre nanm li”.
Lit.: “pap fè figi m tonbe sou nou”.
Oswa: “chèche fo dye”.
Se kapab tou: “mari”.
Lit.: “nan lame nasyon yo”.
Lit.: “zanmi”.
Oswa: “Men, dye ki fè nou wont lan”.