Al gade sa k anndan l

Ale nan lòt meni an

Ale nan lis ki di sa k anndan l lan

Temwen Jewova yo

Kreyòl ayisyen

Labib sou Entènèt | LABIB — TRADIKSYON MONN NOUVO A

Jeremi 29​:​1-32

SA K LADAN L

  • Lèt Jeremi pou moun ki ann egzil Babilòn yo (1-23)

    • Pèp Izrayèl la ap retounen apre 70 an (10)

  • Yon mesaj pou Chemaya (24-32)

29  Pandan pwofèt Jeremi te Jerizalèm, li te voye yon lèt pou rès ansyen ki te pami moun ki t al ann egzil yo, prèt yo, pwofèt yo e pou tout lòt moun yo. Li te voye lèt sa a pou tout moun Nebikadneza te pran Jerizalèm e li te mennen Babilòn yo.  Li te fè sa apre wa Jekónyas+, manman wa a*+, moun ki t ap travay ansanm ak wa a, chèf Jida yo, chèf Jerizalèm yo, atizan yo ak moun ki konn travay metal yo* te fin kite Jerizalèm+.  Li te bay Elasa, pitit gason Chafan+, ak Gemarya, pitit gason Ilkya, lèt la. Sedesyas+, wa Jida a, te voye mesye sa yo Babilòn pou y al kot Nebikadneza, wa Babilòn nan. Lèt la te di:  “Men sa Jewova, Chèf lame yo, Bondye Izrayèl la, di moun ki ann egzil yo, moun ki te Jerizalèm li te fè mennen ann egzil nan peyi Babilòn yo:  ‘Bati kay epi abite ladan yo. Fè jaden epi manje bagay ki sot nan jaden sa yo.  Pran fi pou nou marye epi fè pitit gason ak pitit fi. Marye pitit gason nou yo epi marye pitit fi nou yo pou yo menm tou yo ka gen pitit gason ak pitit fi. Se pou nou vin anpil kote nou ye a, pa kite kantite nou ye a vin pi piti.  Se pou nou travay pou gen lapè nan vil kote mwen voye nou ann egzil la, se pou nou priye Jewova pou vil la, paske, si gen lapè nan vil la, nou menm tou n ap viv anpè+.  Paske, men sa Jewova, Chèf lame yo, Bondye Izrayèl la, di: “Pa kite pwofèt ak divinò ki nan mitan nou yo twonpe nou+ e pa koute moun k ap rakonte rèv yo fè.  Paske, ‘pwofesi y ap bay nan non m yo se manti. Se pa mwen ki voye yo+.’ Se sa Jewova di.”’” 10  “Paske, men sa Jewova di: ‘Kou 70 an n ap pase Babilòn nan rive nan bout li, m ap voye je sou nou+ e m ap reyalize pwomès mwen te fè a lè m mennen nou tounen lakay nou+.’ 11  “‘Paske, mwen konnen sa m gen nan lide m pou m fè pou nou.’ Se sa Jewova di. ‘M ap ban nou lapè, mwen pap lage malè sou nou+, yon fason pou m ban nou yon avni ak yon espwa+. 12  Nou gen pou nou rele m, pou nou vin jwenn mwen e pou nou priye m, e mwen menm m ap koute nou+.’ 13  “‘Nou gen pou nou chèche m+ e pou nou jwenn mwen paske se ak tout kè nou nou gen pou nou chèche m+. 14  M ap kite nou jwenn mwen+.’ Se sa Jewova di. ‘M ap rasanble nou, nou menm prizonye yo. Mwen pral chèche nou nan tout nasyon ak tout kote mwen te gaye nou yo+.’ Se sa Jewova di. ‘M ap fè nou tounen kote nou te ye lè m te fè nou al ann egzil la+.’ 15  “Men, nou di: ‘Jewova ban nou pwofèt nan Babilòn.’ 16  “Paske, men sa Jewova di konsènan wa ki chita sou twòn David la+ ak tout moun ki abite nan vil sa a, anpalan de frè nou yo, ki pa t al ann egzil ansanm avèk nou yo: 17  ‘Men sa Jewova, Chèf lame yo, di: “M ap frape yo ak epe, grangou ak maladi+ e m ap fè yo vin tankou fig frans ki pouri*, ki tèlman pa bon moun pa ka manje yo+.”’ 18  “‘M ap frape yo ak epe+, grangou ak maladi e m ap fè tout wayòm ki sou tè a pè lè yo wè sa k rive yo+. Moun nan tout nasyon kote m gaye yo ap lage madichon sou yo+, y ap pè lè yo wè sa k rive yo a, y ap sezi+ e y ap pale yo mal. 19  Paske, yo pa t koute sa m te di yo lè m te voye pwofèt yo, sèvitè m yo, al pale ak yo’, se sa Jewova di, ‘malgre mwen pa t sispann voye yo* kote yo+.’ “‘Men, nou pa t koute m+.’ Se sa Jewova di. 20  “Kidonk, nou tout ki ann egzil yo, nou menm mwen te fè soti Jerizalèm pou n al Babilòn yo, se pou nou koute pawòl Jewova. 21  Men sa Jewova, Chèf lame yo, Bondye Izrayèl la, di konsènan Ahab, pitit gason Kolaya, ak Sedesyas, pitit gason Maraseya, yo menm k ap bay manti nan non m+: ‘M ap lage yo nan men Nebikadneza*, wa Babilòn nan, e l ap touye yo devan je nou. 22  Lè moun Jida ki ann egzil nan peyi Babilòn yo ap bay moun madichon, y ap sèvi ak sa k te rive yo a. Y ap di: “Se pou Jewova fè w menm sa l te fè Sedesyas ak Ahab la, de mesye wa Babilòn nan te boule nan dife yo!” 23  Paske, yo aji yon fason ki chokan ann Izrayèl+, yo fè adiltè ak madanm pwochen yo e yo sèvi ak non m pou yo bay manti, pou yo di bagay mwen pa t ba yo lòd di+. “‘“Se mwen ki konnen sa yo fè. Mwen te wè tout sa yo fè+.” Se sa Jewova di.’” 24  “E men sa w ap di Chemaya+, moun Neyelam nan: 25  ‘Men sa Jewova, Chèf lame yo, Bondye Izrayèl la, di: “Kòm ou te voye lèt bay tout moun ki Jerizalèm yo nan non w, ou te voye lèt bay Sofoni+, pitit gason Maraseya, prèt la, e w te voye lèt bay tout lòt prèt yo, kote w di: 26  ‘Ou menm Sofoni, Jewova mete w prèt nan plas prèt Jewoyada pou w ka responsab kay Jewova a, pou w ka arete tout moun fou k ap pran pòz pwofèt yo e pou w mete yo nan sèp*+. 27  Ki jan w fè pa pini Jeremi, moun Anatòt la+, k ap pran pòz pwofèt li devan w+? 28  Paske, menm nou menm ki nan Babilòn, li voye mesaj ban nou pou l di nou: “Nou la pou yon bon bout tan! Nou mèt bati kay pou n rete ladan yo. Nou mèt plante jaden pou n manje bagay ki sot nan jaden nou+, ...”’”’” 29  Kou Sofoni+, prèt la, te fin li lèt sa a pou pwofèt Jeremi, 30  Jewova te pale ak Jeremi, li te di l: 31  “Voye di tout moun ki ann egzil yo: ‘Men sa Jewova di konsènan Chemaya, moun Neyelam nan: “Piske Chemaya te pwofetize ban nou alòske mwen pa t voye l fè sa, e piske l te eseye fè n kwè nan manti+, 32  enben, men sa Jewova di: ‘Kounye a, m ap pini Chemaya, moun Neyelam nan, ansanm ak desandan l yo. Pa gen yon moun lakay li k ap ret vivan nan mitan pèp la e li pap wè bon bagay mwen pral fè pou pèp mwen an,’ se sa Jewova di, ‘paske l ap pouse moun fè rebèl ak Jewova.’”’”

Nòt anba paj

Oswa: “wa Jekónyas, grandam nan”.
Se kapab tou: “moun ki konn konstwi ranpa yo”.
Se kapab tou: “ki pete”.
Lit.: “mwen te leve bonè pou m voye yo”.
Lit.: “Nebikadreza”. Se yon lòt fason yo ekri l.
Nan tèks orijinal la, gen de mo la a. Youn ladan yo sanble se yon “sèp pou pye” e lòt la sanble se yon “sèp pou men ak tèt”. Gade Lis mo yo esplike yo.