Al gade sa k anndan l

Ale nan lòt meni an

Ale nan lis ki di sa k anndan l lan

Temwen Jewova yo

Kreyòl ayisyen

Labib sou Entènèt | LABIB — TRADIKSYON MONN NOUVO A

Jeremi 25​:​1-38

SA K LADAN L

  • Jewova gen kont ak nasyon yo (1-38)

    • Nasyon yo ap sèvi wa Babilòn nan pandan 70 an (11)

    • Koup ki gen diven kòlè Bondye a (15)

    • Yon malè k ap tonbe sou nasyon yo youn apre lòt (32)

    • Moun Jewova touye yo (33)

25  Nan katriyèm ane rèy Jewoyakim+, pitit gason Jozyas, wa Jida a, ki te premye ane rèy Nebikadneza*, wa Babilòn nan, Bondye te bay Jeremi yon mesaj ki te konsène tout moun Jida yo.  Men sa pwofèt Jeremi te di konsènan tout* moun Jida yo ak tout moun ki abite Jerizalèm yo:  “Soti nan 13yèm ane rèy Jozyas+, pitit gason Amon, wa Jida a, rive jodi a, sa fè 23 an depi Jewova ap ban mwen mesaj ban nou. Mwen pa t sispann pale ak nou*, men, nou pa t koute+.  Jewova pa t sispann voye* pwofèt li yo, sèvitè l yo, kote nou, men nou pa t panche zòrèy nou pou nou koute+.  Yo te konn di nou: ‘Kase tèt tounen tanpri, kite move chemen nou pran yo e sispann fè bagay mal n ap fè yo+ pou nou ka kontinye viv pandan lontan nan peyi Jewova te bay nou menm ak zansèt nou yo depi byen lontan an.  Pa suiv fo dye yo, pa sèvi yo e pa pwostène devan yo. Pa fè m fache akoz zidòl nou yo. Si nou pa koute, m ap fè yon malè tonbe sou nou.’  “‘Men, nou pa t koute m’. Se sa Jewova di. ‘Olye de sa, nou te fè m fache akoz zidòl nou yo, e se te pou malè nou+.’  “Se sa k fè, men sa Jewova, Chèf lame yo, di: ‘“Kòm nou pa obeyi sa m di nou,  m ap voye chèche nasyon ki nan nò yo+,” se sa Jewova di, “m ap voye chèche Nebikadneza*, wa Babilòn nan, sèvitè m nan+, e m ap fè yo vin atake peyi sa a+ ansanm ak moun ki abite ladan l yo ak tout nasyon ki toupre yo+. M ap detwi peyi sa a ansanm ak lòt nasyon yo. Sa k ap rive a ap fè moun pè, l ap fè yo sezi. Destriksyon sa a ap dire pou toutan. 10  M ap fè moun pa tande vwa moun k ap rejwi nan mitan yo ankò+. Pèsonn pap tande vwa gason ak vwa fi k ap marye k ap rejwi+, pèsonn pap tande bri moulen e yo pap wè limyè lanp ki limen. 11  E tout peyi sa a ap tounen yon pil mazi, yon kote ki fè moun pè. Nasyon sa yo ap gen pou yo sèvi wa Babilòn nan pandan 70 an+.”’ 12  “‘Men kou 70 an an rive nan bout li+, m ap fè wa Babilòn nan ak nasyon l lan peye pou peche yo fè a+’. Se sa Jewova di. ‘M ap fè peyi moun Kalde yo tounen yon dezè pou toutan+. 13  M ap fè tout sa m te di kont peyi sa a reyalize, tout sa ki ekri nan liv sa a, wi, tout sa Jeremi te pwofetize kont tout nasyon yo. 14  Paske, gen anpil nasyon ak gwo wa+ k ap fè yo tounen esklav+, men, m ap fè nasyon sa yo peye pou aksyon yo+.’” 15  Paske, men sa Jewova, Bondye Izrayèl la, di m: “Pran koup sa a nan men m, koup ki gen diven kòlè m ladan l lan, e fè tout nasyon kote m voye w yo bwè diven an. 16  Y ap bwè, y ap balanse de bò e y ap aji tankou moun fou lè m fè ènmi yo atake yo ak epe+.” 17  Vrèmanvre, mwen te pran koup la nan men Jewova e m te fè tout nasyon kote Jewova te voye m yo bwè diven an+. 18  Mwen te kòmanse ak Jerizalèm e ak lòt vil Jida yo+, wa yo te genyen yo ansanm ak chèf yo, pou Bondye te ka fini ak yo, pou l te ka sèvi ak yo pou l fè moun sezi, pou l fè moun pale yo mal+, jan sa pa lwen reyalize jodi a. 19  Apre sa, mwen te bay Farawon, wa peyi Ejip la, bwè diven an ansanm ak sèvitè l yo, chèf li yo, tout pèp li a+, 20  tout etranje k ap viv nan mitan Ejipsyen yo, tout wa peyi Ouz yo, tout wa peyi Filisti yo+, Achkelon+, Gaza, Ekwon, rès moun Achdòd yo, 21  Edòm+, Mowab+, desandan Amon yo+, 22  tout wa peyi Ti yo, tout wa Sidon yo+, tout wa ki nan zile ki nan lanmè a, 23  Dedan+, Tema, Bouz, tout moun ki koupe cheve yo rive bò tanp yo+, 24  tout wa moun Arabi yo+, tout wa k ap dirije tout moun ki nan dezè a, 25  tout wa Zimri yo, tout wa Elam yo+, tout wa moun peyi Medi yo+, 26  tout wa ki nan nò yo youn apre lòt, ni sa k pre ni sa k lwen, ak tout lòt wayòm ki sou tè a. Apre sa, wa Chechak*+ la ap bwè diven an. 27  “E se pou w di yo: ‘Men sa Jewova, Chèf lame yo, Bondye Izrayèl la, di: “Se pou nou bwè diven an, se pou nou vin sou e se pou nou vomi. Se pou nou tonbe san nou pa leve. Paske, m ap fè ènmi nou yo atake nou+.”’ 28  Si yo refize pran koup la nan men w pou yo bwè diven an, men sa pou w di yo: ‘Men sa Jewova, Chèf lame yo, di: “Se pou nou bwè l. 29  Paske, tande sa. Si m ap fè yon malè tonbe sou vil ki pote non m nan an premye+, èske nou menm n ap rete san m pa pini nou+?”’ “‘Nou pap rete san m pa pini nou, paske, m ap frape tout moun sou tè a ak yon epe.’ Se sa Jewova, Chèf lame yo, di. 30  “Se pou w fè yo konnen tout pawòl sa yo. Men sa pou w di yo: ‘Detan Jewova anlè a, l ap gwonde,Detan li kote li rete ki sakre a, l ap fè tande vwa l.L ap gwonde byen fò sou kote li genyen ki la pou toutan an.L ap rele menm jan ak moun k ap kraze rezen ak pye yo nan près diven,L ap chante yon chante laviktwa kont tout moun ki abite sou tè a.’ 31  ‘Gen yon bri k ap rive jis nan dènye bout tè a,Paske, Jewova gen pwoblèm ak nasyon yo.Se li menm menm k ap pwononse jijman sa a kont tout moun*+.Li gen pou l touye mechan yo ak kout epe.’ Se sa Jewova di. 32  Men sa Jewova, Chèf lame yo, di:‘Tande, gen yon malè k ap tonbe sou nasyon yo youn apre lòt,+E gen yon gwo tanpèt k ap soti nan dènye bout tè a+. 33  “‘Jou sa a, Jewova ap touye moun soti nan yon bout tè a rive nan yon lòt bout tè a. Moun pap nan lapenn pou yo, yo pap ranmase kadav yo ni yo pap antere yo. Y ap vin tankou fimye atè a.’ 34  Nou menm bèje, se pou n rele e se pou n kriye.Woule kò nou atè, nou menm gwo potanta ki nan twoupo a,Paske, lè pou yo masakre nou an ak lè pou yo gaye nou an rive,E nou gen pou nou tonbe e pou nou kraze tankou yon veso ki gen anpil valè ki tonbe atè. 35  Bèje yo pa gen kote pou yo chape,E gwo potanta ki nan twoupo a pap chape. 36  Tande sa! Bèje yo akGwo potanta ki nan twoupo a ap rele,Paske Jewova ap ratibwaze patiraj yo a. 37  Kote moun rete ki te pezib yo vin pa gen vi ladan yoPoutèt Jewova an kòlè anpil. 38  Li soti nan kachèt li menm jan avèk yon jenn lyon*+.Peyi yo a tounen yon kote ki fè moun pèAkoz ènmi ki san pitye frape yo ak kout epeE poutèt li an kòlè anpil.”

Nòt anba paj

Lit.: “Nebikadreza”. Se yon lòt fason yo ekri l.
Oswa: “te di tout”.
Lit.: “Mwen te konn leve bonè pou m pale avèk nou”.
Lit.: “te konn leve bonè pou l voye”.
Lit.: “Nebikadreza”. Se yon lòt fason yo ekri l.
Sanble se yon lòt non yo bay Babèl (Babilòn).
Lit.: “tout chè”.
Oswa: “yon jenn lyon ki gen krinyè”.