Al gade sa k anndan l

Ale nan lis ki di sa k anndan l lan

Jeremi 22​:​1-30

SA K LADAN L

  • Mesaj jijman kont move wa yo (1-30)

    • Konsènan Chaloum (10-12)

    • Konsènan Jewoyakim (13-23)

    • Konsènan Koniya (24-30)

22  Men sa Jewova di: “Desann al kay* wa Jida a pou w ba li yon mesaj.  Men sa pou w di l: ‘Ou menm wa Jida ki chita sou twòn David la, tande sa Jewova di ni ou menm, ni sèvitè w yo ni rès pèp la, wi, tout moun ki konn antre nan pòtay sa yo.  Men sa Jewova di: “Se pou n fè moun jwenn jistis e se pou n aji yon fason ki dwat. Sove moun y ap dechèpiye a anba men moun k ap vòlè yo. Pa maltrete okenn moun k ap viv kòm etranje nan mitan nou, e pa fè timoun ki pa gen papa yo* oswa vèv yo anyen ki mal+. Pa fè san moun ki inosan koule nan kote sa a+.  Paske, si nou veye pou nou byen obeyi sa m di nou an, wa ki chita sou twòn David yo+ ap antre nan pòtay kay sa a sou charyo e sou cheval ansanm ak moun k ap sèvi yo e ansanm ak pèp la+.”’  “‘Men, si nou pa obeyi pawòl sa yo, mwen fè sèman’, se sa Jewova di, ‘kay sa a ap tounen yon kote ki pa gen moun ladan l+.’  “Paske, men sa Jewova di konsènan kay wa Jida a: ‘Pou mwen, ou tankou GalaadE w tankou tèt Mòn Liban.Men, m ap fè w vin tankou yon dezè.Pap gen youn nan vil ou yo k ap gen moun ki ret ladan yo+.   M ap fè ènmi vini pou yo detwi w.Yo chak ap vini ak zam yo+.Y ap koupe pi bèl pye sèd ou genyen yoE y ap lage yo nan dife+.  “‘Moun nan anpil nasyon gen pou pase toupre vil sa a e youn ap di lòt: “Poukisa Jewova fè gwo vil sa a sa+?”  E apre sa, y ap di: “Se paske yo pa t respekte alyans Jewova, Bondye yo a, yo te pwostène devan lòt dye e yo te sèvi yo+.”’ 10  Pa kriye pou moun ki mouri a,E pa montre nou gen lapenn pou li.Olye de sa, kriye anpil pou moun yo mennen ann egzil la,Paske, moun sa a pap janm wè peyi kote l fèt la ankò. 11  “Paske, men sa Jewova di konsènan Chaloum*+, pitit gason Jozyas la, wa Jida k ap dirije nan plas Jozyas, papa l la+, e ki kite kote sa a: ‘Li pap retounen la ankò. 12  Paske, l ap mouri kote yo mennen l ann egzil la, li pap wè peyi sa a ankò+.’ 13  Malè pou moun ki bati kay li nan fè sa k pa sa,Ki bati chanmòt li yo nan fè sa k pa sa,Ki fè pwochen l travay pou li pou granmesi,Ki refize peye pwochen l lajan l+. 14  Malè pou moun ki di: ‘M ap bati yon gwo kayKi gen gwo chanm nan chanmòt li yo,M ap met fenèt ladan l,M ap kouvri mi l yo ak planch sèd e m ap pentire l wouj vif.’ 15  Èske w ap rete sou twòn nan paske w depase lòt yo nan sèvi ak bwa sèd?Papa w tou te konn manje e li te konn bwè,Men li te konn fè moun jwenn jistis e li te konn pratike sa ki byen+,E tout bagay te ale byen pou li. 16  Li te konn defann kòz moun ki nan pwoblèm yo ak kòz malere yo.Se sa k fè tout bagay te ale byen pou li.‘Èske se pa paske li te konnen m ki fè l te konn aji konsa?’ Se sa Jewova di. 17  ‘Men, ou menm, sèl sa w wè, sèl sa w gen nan kè w, se chèche jwenn avantaj nan move kondisyon,Touye moun ki inosan,Epi vòlè afè moun ak gwo ponyèt.’ 18  “Se sa k fè, men sa Jewova di konsènan Jewoyakim+, pitit gason Jozyas la, wa Jida a: ‘Pèsonn pap nan lapenn pou li, pou y ap di:“Elas, frè m nan! Elas sè m nan!”Pèsonn pap nan lapenn pou li, pou y ap di:“Elas, mèt mwen! Elas, gade jan l pèdi glwa li!” 19  Y ap antere l menm jan ak yon bourik+,Y ap trennen kadav li e y ap voye l jetePa deyò pòtay vil Jerizalèm yo+.’ 20  Jida, monte Liban epi fè yon rèl,Leve vwa w nan Bazan,Pete yon rèl nan Abarim+,Paske yo kraze tout moun ki te renmen w anpil yo+. 21  Mwen te pale avè w lè w te santi w an sekirite a.Men, ou te di: ‘Mwen pap obeyi+.’Se konsa w ye depi lè w jèn,Paske, ou pa koute sa m di w+. 22  Yon van gen pou l bwote tout bèje w yo+,E l ap mennen tout moun ki te renmen w yo ann egzil kòm prizonye.Lè sa a, w ap wont e w ap santi w imilye poutèt tout malè ki tonbe sou ou yo. 23  O ou menm ki abite nan Liban+,Ki byen chita nan mitan pye sèd yo+,Se pa ti plenn ou pral plenn lè doulè pran w,Doulè* ki menm jan ak doulè yon fi ansent genyen lè l ap akouche+.” 24  “Men sa Jewova di: ‘Menm jan li klè mwen vivan, mwen fè sèman menmsi ou menm, Koniya*+, pitit gason Jewoyakim+, wa Jida a, ou te yon bag ki gen anpil valè nan men dwat mwen, mwen t ap voye w jete. 25  M ap lage w nan men moun k ap chèche touye w yo*, nan men moun ou pè yo. Wi, m ap lage w nan men Nebikadneza*, wa Babilòn nan, ak nan men moun Kalde yo+. 26  M ap voye w nan yon peyi ki pa peyi w ansanm ak manman w ki te fè w la, e se la w ap mouri. 27  Y ap anvi tounen nan peyi sa a, men, sa pap janm fèt+. 28  Èske Koniya se yon vye veso ki kraze,Yon veso pèsonn pa bezwen?Poukisa yo frape li menm avèk desandan l yo atè,E yo voye yo nan yon peyi yo pa konnen+?’ 29  O latè*, o latè, o latè, koute sa Jewova di. 30  Men sa Jewova di:‘Ekri pou fè konnen mesye sa a pa gen pitit,E li pap reyisi nan kèlkeswa sa l ap fè nan lavi l*.Pa gen youn nan desandan l yo k ap reyisiChita sou twòn David la pou yo dirije nan Jida ankò+.’”

Nòt anba paj

Oswa: “nan palè”.
Oswa: “pa fè òfelen yo”.
Yo rele Chaloum Jewoyakaz tou.
Lit.: “Doulè tranche”.
Yo rele Koniya Jewoyakin ak Jekónyas tou.
Oswa: “k ap chèche nanm ou yo”.
Lit.: “Nebikadreza”. Se yon lòt fason yo ekri l.
Oswa: “peyi”.
Lit.: “nan jou l yo”.