Al gade sa k anndan l

Ale nan lis ki di sa k anndan l lan

Jeremi 13​:​1-27

SA K LADAN L

  • Senti an len ki gate a (1-11)

  • Gwo krich diven y ap kraze yo (12-14)

  • Moun Jida yo pa ka korije, yo pral ann egzil (15-27)

    • “Èske yon moun Etyopi ka chanje po l?” (23)

13  Men sa Jewova te di m: “Al achte yon senti an len epi mare l nan ren w. Men, pinga w mete l nan dlo.”  Vrèmanvre, mwen te achte senti a jan Jewova te ban m lòd la, epi mwen mare l nan ren m.  Apre sa, Jewova pale avè m yon dezyèm fwa, li di m:  “Pran senti ou te achte ki mare nan ren w lan, ale bò Rivyè Efrat la avè l epi sere l nan fant yon mas wòch.”  Vrèmanvre, mwen te ale e mwen te sere l bò Rivyè Efrat la, jan Jewova te ban m lòd la.  Men, apre yon bon ti tan, Jewova di m: “Leve, ale bò Rivyè Efrat la, epi pran senti mwen te ba w lòd sere a.”  Vrèmanvre, mwen te ale bò Rivyè Efrat la, mwen foure men m kote mwen te sere senti a epi mwen pran l. Men, lè m gade, mwen wè senti a gate. Li pa t itil anyen ankò.  Lè sa a, men sa Jewova voye di m:  “Jewova di: ‘Se konsa tou m ap kraze ògèy moun Jida yo ak gwo ògèy moun Jerizalèm yo+. 10  Tout moun sa yo ki mechan, ki refize obeyi pawòl mwen yo+, ki gen tèt di, k ap suiv lide yo gen nan kè yo+, k ap suiv lòt dye, k ap sèvi yo e k ap pwostène devan yo, ap vin menm jan ak senti sa a ki pa itil anyen.’ 11  ‘Paske, menm jan ak yon senti ki mare nan ren yon gason, se konsa mwen te mare tout moun Izrayèl yo ak tout moun Jida yo nan ren m pou yo te ka vin pèp mwen+, pou yo te ka vin yon glwa+, yon louwanj ak yon bèl bagay pou mwen. Men, yo pa t obeyi m+.’ Se sa Jewova di. 12  “E se pou w ba yo mesaj sa a tou. Se pou w di yo: ‘Men sa Jewova, Bondye Izrayèl la, di: “Se pou nou plen tout gwo krich yo ak diven.”’ Yo menm, y ap di w: ‘Èske nou pa deja konnen se pou nou plen tout gwo krich yo ak diven?’ 13  Lè sa a, w ap di yo: ‘Men sa Jewova di: “Gade, m ap fè tout moun ki abite nan peyi sa a vin sou+, ni wa ki chita sou twòn David la, ni prèt yo, ni pwofèt yo, ni tout rès moun ki abite Jerizalèm yo. 14  M ap frape yo youn ak lòt pou m kraze yo, kit se papa, kit se pitit gason.” Se sa Jewova di+. “Mwen pap gen pitye pou yo, mwen pap gen okenn lapenn pou yo, ni mwen pap fè yo mizèrikòd. Pa gen anyen k ap anpeche m kraze yo+.”’ 15  Tande sa Bondye di a epi reflechi sou li.Pa fè ògey, se Jewova ki pale avèk nou. 16  Bay Jewova, Bondye nou an, glwaAnvan li lage fènwa sou nou,Anvan nou kilbite sou mòn yo lè lanjelis rive.N ap anvi wè limyè,Men se yon fènwa pwès l ap lage sou nou.L ap fè limyè a tounen fènwa pwès+. 17  Si nou refize koute,M* ap kriye an kachèt e se ap akoz ògèy nou.M ap kriye anpil, dlo ap ponpe nan je m+Akoz yo mennen twoupo Jewova a+ ann egzil. 18  Men sa pou w di wa a ak manman wa a*+: ‘Desann sou twòn nou yo.Paske, bèl kouwòn nou genyen yo ap tonbe sot sou tèt nou.’ 19  Yo fèmen* vil ki nan sid yo e pa gen pèsonn pou ouvri yo.Yo mennen tout moun Jida yo ann egzil+. 20  Leve je w pou w ka wè moun k ap sot nan nò yo+.Kote bèt yo te ba ou yo, kote bèl mouton w yo+? 21  Ki sa w ap di lè w wèSe yon seri bon zanmi w gen depi lontan ki pini w+?Èske lè sa a doulè tranche pap pran w menm jan ak yon fi k ap akouche+? 22  Lè w a di nan kè w: ‘Poukisa tout bagay sa yo rive m+?’,Enben, lè sa a, se pou w sonje se gwo peche ou fè a ki fè yo retire jip ou sou ou+E ki fè yo fè talon pye w pase mizè konsa. 23  Èske yon moun Etyopi* ka chanje po l? Èske yon leyopa ka retire tach ki sou li yo+?Si sa posib, ou menm tou w ap kapab fè sa k bon,Ou menm ki te aprann fè sa ki mal. 24  Se poutèt sa, m ap gaye nou tankou pay van ki sot nan dezè a gaye+. 25  Sa se lo pa w, se sa m sere pou ou.” Se sa Jewova di.“Paske w bliye m+ e w mete konfyans ou nan manti+. 26  Se sa k fè m ap leve jip ou, m ap kouvri figi w avè lPou yo ka wè w toutouni+, 27  Pou yo ka konnen w te fè adiltè+, ou te tankou cheval k ap ranni, ki anvi kwaze,E w se yon pwostitye k ap fè yon seri bagay ki sal*.Mwen te wè bagay ki bay degoutans ou t ap fè+Ni sou ti mòn yo, ni nan savann nan.Malè pou ou, o Jerizalèm!Pandan konbyen tan ankò w ap rete nan salte w yo+?”

Nòt anba paj

Oswa: “Nanm mwen”.
Oswa: “ak grandam nan”.
Oswa: “ansèkle”.
Oswa: “moun peyi Kouch”.
Oswa: “bagay ki ta dwe fè w wont”.