Al gade sa k anndan l

Ale nan lis ki di sa k anndan l lan

Jan 10​:​1-42

SA K LADAN L

 • Bèje a ak pak mouton yo (1-21)

  • Jezi se bon bèje a (11-15)

  • “Mwen gen lòt mouton” (16)

 • Juif yo rankontre Jezi pandan fèt Dedikas la (22-39)

  • Anpil Juif refize kwè (24-26)

  • “Mouton m yo koute vwa m” (27)

  • Pitit Gason an ann inyon ak Papa a (30, 38)

 • Anpil moun pa lòtbò Rivyè Jouden an vin kwè (40-42)

10  “Anverite m ap di nou sa: Yon moun ki pa pase nan pòt la pou l antre nan pak mouton an, men ki grenpe yon lòt kote pou l pase, moun sa a se yon vòlè e se yon dechèpiyè+.  Men, moun ki pase nan pòt la pou l antre a, se li ki bèje mouton yo+.  Moun k ap veye pòt la ouvri pou li+, e mouton yo koute vwa l+. Li rele mouton l yo nan non yo, e li mennen yo deyò.  Lè l fin mennen tout mouton l yo deyò, li pran devan yo, e mouton yo suiv li paske yo konn vwa l.  Yo pap janm suiv yon etranje. Okontrè, y ap kouri pou li, paske yo pa konn vwa etranje.”  Jezi te ba yo konparezon sa a, men yo pa t konprann sa li t ap di yo a.  Se sa k fè Jezi di yo ankò: “Anverite m ap di nou sa: Mwen se pòt pou mouton yo pase a+.  Tout moun ki vini nan plas mwen, se vòlè ak dechèpiyè yo ye, e mouton yo pap koute yo.  Mwen se pòt la. Kèlkeswa moun ki pase nan mwen pou l antre nan pak mouton an ap sove. Moun sa a ap antre, l ap soti, e l ap jwenn patiraj+. 10  Vòlè a vini sèlman pou l vòlè, pou l touye e pou l detwi+. Mwen menm, mwen vini pou moun yo ka gen lavi, e pou yo genyen l nètale. 11  Mwen se bon bèje a+. Bon bèje a bay lavi l* pou mouton yo+. 12  Men, moun yo anplwaye a, kòm li pa yon bèje e se pa li ki mèt mouton yo, lè l wè lou a ap vini, li abandone mouton yo li kouri. Konsa, lou a pran kèk mouton, epi lòt yo gaye. 13  Moun nan fè sa paske se yon djòb l ap fè e paske li pa gen sousi pou mouton yo. 14  Mwen se bon bèje a, mwen konnen mouton m yo e mouton m yo konnen m+, 15  menm jan Papa a konnen m e mwen konnen Papa a+, e mwen bay lavi m* pou mouton yo+. 16  “Mwen gen lòt mouton ki pa nan pak sa a+. Yo menm tou, fòk mwen fè yo antre, y ap tande vwa m, e yo tout ap vin yon sèl twoupo ki gen yon sèl bèje+. 17  Se poutèt sa Papa a renmen m+, paske mwen bay lavi m*+, dekwa pou m ka resevwa l ankò. 18  Pa gen okenn moun ki pran l nan men m, se mwen menm ki deside bay li poukont mwen. Mwen gen dwa pou m bay li, e mwen gen dwa pou m jwenn li ankò+. Kòmandman sa a, se Papa m ki ban mwen l.” 19  Pawòl sa yo te lakòz gen divizyon nan mitan Juif yo ankò+. 20  Anpil nan yo t ap di: “Li gen yon demon sou li, li pèdi tèt li. Poukisa n ap koute l?” 21  Gen lòt ki t ap di: “Pawòl sa yo se pa pawòl yon moun ki gen demon sou li. Èske yon demon ka fè moun ki avèg wè?” 22  Nan moman sa a, yo t ap fete fèt Dedikas la Jerizalèm. Se te nan sezon fredi. 23  Jezi t ap mache nan tanp lan, sou galri ki rele Kolonad Salomon an+. 24  Lè sa a, Juif yo antoure l e yo di l: “Pou konbyen tan w ap kenbe nou* sou sispenns? Si w se Kris la, di nou sa aklè.” 25  Jezi reponn yo: “Mwen di nou sa, epoutan nou pa kwè. Bagay m ap fè nan non Papa m yo bay temwayaj sou mwen+. 26  Men, nou pa kwè, paske nou pa mouton m+. 27  Mouton m yo koute vwa m, mwen konnen yo, e yo suiv mwen+. 28  E mwen ba yo lavi ki pap janm fini an+. Yo pa gendwa janm detwi, e pèsonn pa ka rache yo nan men m+. 29  Sa Papa m ban mwen yo se bagay ki gen plis valè pase tout lòt bagay, e pèsonn pa ka rache yo nan men Papa a+. 30  Mwen menm ak Papa a, nou se youn*+.” 31  Yon lòt fwa ankò, Juif yo pran wòch pou yo touye l. 32  Poutèt sa, Jezi di yo: “Mwen te montre nou anpil bèl bagay Papa m te ban m fè. Pou kiyès ladan yo n ap touye m ak kout wòch la?” 33  Juif yo reponn li: “Se pa pou bèl bagay ou fè n ap touye w ak kout wòch, men se pou move pawòl ou di+. Paske, byenke w se yon moun, ou fè tèt ou pase pou yon dye.” 34  Jezi reponn yo: “Èske Bondye pa di nan Lalwa nou an: ‘Mwen di: “Nou se dye*+”’? 35  Si li rele moun pawòl li kondane yo ‘dye+’, e yo pa ka chanje pasaj nan Ekriti yo ki di sa a, 36  èske mwen menm Papa a mete apa pou li a e li voye nan monn nan, n ap di m: ‘Ou blasfeme’ poutèt mwen di: ‘Mwen se Pitit Bondye+’? 37  Si se pa sa Papa m ban m fè m ap fè, pa kwè m. 38  Men, si se sa l ban m fè m ap fè, menmsi nou pa kwè m, kwè nan sa m ap fè yo+, yon fason pou nou ka konnen Papa a ann inyon avè m e mwen ann inyon ak Papa a, e pou nou ka kontinye kwè sa+.” 39  Poutèt sa, yo eseye met men sou li ankò, men li chape anba men yo. 40  L al pa lòtbò Rivyè Jouden an ankò, kote Jan t ap batize moun okòmansman an+, e li rete la. 41  Epi gen anpil moun ki vin kote l, yo t ap di: “An reyalite, menm yon mirak* Jan pa t fè, men tout sa l te di konsènan mesye sa a se laverite+.” 42  E anpil moun nan zòn nan te mete lafwa nan li.

Nòt anba paj

Oswa: “bay nanm li”.
Oswa: “bay nanm mwen”.
Oswa: “bay nanm mwen”.
Oswa: “kenbe nanm nou”.
Oswa: “nou ini”.
Oswa: “Nou tankou dye”.
Lit.: “menm yon siy”.