Al gade sa k anndan l

Ale nan lis ki di sa k anndan l lan

Jak 1​:​1-27

SA K LADAN L

 • Salitasyon (1)

 • Andirans bay lajwa (2-15)

  • Lafwa ki sibi eprèv la (3)

  • Kontinye mande ak lafwa (5-8)

  • Dezi bay peche ak lanmò (14, 15)

 • Tout kado pafè sot anwo (16-18)

 • Tande pawòl la, epi obeyi l (19-25)

  • Yon mesye ap gade nan glas (23, 24)

 • Adorasyon ki pwòp e ki san salte (26, 27)

1  Mwen menm, Jak+, yon esklav Bondye e yon esklav Jezi Kris, Seyè a, m ap ekri 12 tribi yo ki gaye divès kote: Mwen salye nou!  Frè m yo, konsidere se yon jwa total lè nou rankontre divès kalite eprèv+,  paske nou konnen lè lafwa nou sibi eprèv konsa, li bay andirans+.  Men, se pou andirans lan fin fè travay li nèt, pou nou ka konplè, pou nou ka san defo nan tout domèn, san nou pa manke anyen+.  Si youn nan nou manke sajès, se pou l kontinye mande Bondye l+, e l ap ba li l+, paske l donan ak tout moun, e li pa fè repwòch*+.  Men, se pou l kontinye mande l ak lafwa+, san l pa gen okenn dout+, paske yon moun ki gen dout sanble ak yon lanm lanmè van ap pouse, k ap fè ale vini.  Anfèt, moun sa a pa bezwen panse l ap resevwa anyen nan men Jewova*.  Se yon moun ki gen de lide+, ki anbalan nan tout sa l ap fè.  Yon frè afè l pa bon dwe rejwi* anpil poutèt li vin nan yon kondisyon ki elve+. 10  Yon frè ki rich dwe rejwi anpil poutèt li vin nan yon kondisyon ki ba+, paske l ap pase tankou yon flè ki nan savann. 11  Paske, menm jan solèy la leve ak yon gwo chalè, li seche plant lan, flè plant lan tonbe, e bèl aparans plant lan genyen an disparèt, se konsa tou moun ki rich la ap fennen nan mitan aktivite l+. 12  Byennere moun ki kontinye andire eprèv+, paske lè l vin yon moun yo apwouve, l ap resevwa kouwòn lavi a+, kouwòn Jewova* pwomèt l ap bay moun ki kontinye renmen l yo+. 13  Pèsonn pa fèt pou l di, lè l nan eprèv: “Se Bondye k ap pase m anba eprèv.” Paske, pèsonn pa ka pase Bondye anba eprèv ak bagay ki mal, e li menm li pa pase pèsonn anba eprèv ak bagay ki mal. 14  Men, chak moun pase anba eprèv lè l kite pwòp dezi l mennen l, lè l kite pwòp dezi l+ sedui l*. 15  Epi dezi a, lè yo nouri l*, li bay peche, e peche a li menm, lè l fin fèt, li bay lanmò+. 16  Pa twonpe tèt nou, frè byenneme m yo. 17  Tout bèl don ak tout kado pafè sot anwo+, yo soti nan men Sila a ki Papa limyè yo ki nan syèl la+, li menm ki pa chanje, kontrèman ak lonbray k ap chanje pozisyon+. 18  Etandone se te volonte l pou nou vin premye moun li chwazi pami kreyati l yo+, li te fè nou grasa pawòl verite a+. 19  Men sa pou nou konnen, frè byenneme m yo: Tout moun dwe dispoze koute, yo pa dwe prese pale+, ni prese fè kòlè+, 20  paske kòlè lèzòm pa reyalize sa jistis Bondye mande+. 21  Se sa k fè, voye tout salte jete ansanm ak tout tras mechanste*+, epi, avèk dousè, aksepte pou pawòl ki ka sove nou* an anrasinen nan nou. 22  Men, se pou nou obeyi pawòl la+, se pa pou nou ret ap tande l sèlman, pou n ap twonpe tèt nou ak fo rezònman. 23  Paske, si yon moun tande pawòl la, men li pa obeyi l+, li tankou yon moun ki gade figi l* nan yon glas. 24  Lè l fin gade tèt li, li ale, epi lamenm li bliye ki jan l ye. 25  Men, yon moun k ap gade nan lwa pafè a+, lwa libète a, avèk atansyon e ki pèsevere ladan l, ap kontan nan sa l ap fè+, paske li pa yon moun ki tande pou l bliye, men li se yon moun k ap fè travay la. 26  Si yon moun panse l ap adore Bondye, epoutan li pa bride lang li+, se twonpe l ap twonpe tèt li*, e adorasyon l ap bay la pa gen valè. 27  Adorasyon* ki pwòp e ki san salte selon Bondye nou an ki Papa nou, men li: pran swen òfelen yo+ ak vèv yo+ nan tribilasyon yo+, epi rete san tach parapò ak monn nan+.

Nòt anba paj

Oswa: “li pa jwenn fot”.
Lit.: “dwe fyè”.
Oswa: “kite pwòp dezi l pran l nan lak”.
Lit.: “lè l ansent”.
Se kapab tou: “ak pakèt mechanste”.
Oswa: “ki ka sove nanm nou”.
Oswa: “figi nòmal li”.
Lit.: “l ap twonpe pwòp kè l”.
Oswa: “Relijyon”.