• 1

  • Salitasyon (1)

  • Andirans bay lajwa (2-15)

   • Lafwa ki sibi eprèv la (3)

   • Kontinye mande ak lafwa (5-8)

   • Dezi bay peche ak lanmò (14, 15)

  • Tout kado pafè sot anwo (16-18)

  • Tande pawòl la, epi obeyi l (19-25)

   • Yon mesye ap gade nan glas (23, 24)

  • Adorasyon ki pwòp e ki san salte (26, 27)

 • 2

  • Gen patipri se yon peche (1-13)

   • Lanmou se lwa Wa a (8)

  • Lafwa ki pa mache ak bon aksyon pa itil anyen (14-26)

   • Demon yo kwè e yo tranble (19)

   • Yo rele Abraram zanmi Jewova (23)

 • 3

  • Donte lang nan (1-12)

   • Pinga anpil nan nou vin anseyan (1)

  • Sajès ki sot anwo a (13-18)

 • 4

  • Pinga nou zanmi ak monn nan (1-12)

   • Opoze ak Dyab la (7)

   • Pwoche bò kote Bondye (8)

  • Avètisman kont ògèy (13-17)

   • “Si Jewova vle” (15)

 • 5

  • Avètisman pou moun ki rich yo (1-6)

  • Bondye beni moun ki andire avèk pasyans (7-11)

  • Se pou “Wi” nou vle di wi (12)

  • Lè yon moun priye ak lafwa, sa bay bon rezilta (13-18)

  • Ede yon pechè retounen (19, 20)