Al gade sa k anndan l

Ale nan lis ki di sa k anndan l lan

Galat 4​:​1-31

SA K LADAN L

  • Yo pa esklav ankò, men yo se pitit (1-7)

  • Pòl enkyete pou kretyen Galat yo (8-20)

  • Aga ak Sara reprezante de alyans (21-31)

    • Jerizalèm anwo a lib, e li se manman nou (26)

4  Kounye a, men sa m di: Toutotan eritye a se yon timoun piti, pa gen okenn diferans ant li menm ak yon esklav, byenke li se mèt tout bagay.  Se sou kont moun k ap okipe l yo ak moun ki responsab kay la li ye, jiskaske jou papa l te fikse a rive.  Menm jan an tou, nou menm, lè nou te timoun piti, nou te toujou esklav bagay timoun piti ki gen nan monn nan+.  Men, lè tan an te rive nan dènye limit li, Bondye te voye Pitit li a, ki te soti nan vant yon fi+ e ki te vin viv anba lalwa+,  pou l rachte moun ki anba lalwa yo+ pou l ka libere yo, dekwa pou Bondye ka adopte nou kòm pitit li+.  Ebyen, paske nou se pitit Bondye, li voye lespri+ Pitit li a genyen an nan kè nou+, e lespri a rele byen fò: “O Papa*, Papa+!”  Konsa, ou pa yon esklav ankò, men ou se yon pitit. E si w se yon pitit, ou se yon eritye tou, grasa Bondye+.  Epoutan, lè nou pa t konnen Bondye, nou t ap travay kòm esklav pou sa yo ki pa dye vre.  Men, kòm kounye a nou vin aprann konnen Bondye, oubyen pito, kòm kounye a Bondye vin konnen nou, kòman nou fè retounen nan bagay timoun piti sa yo ankò, bagay ki pa itil e ki san valè+, e kòman nou fè vle rekòmanse travay pou yo kòm esklav+? 10  Nou fidèl nan obsève jou, mwa+, sezon* ak ane. 11  Mwen pè pou nou, yon fason oswa yon lòt, pou se pa pou granmesi mwen te travay di pou nou. 12  Frè m yo, m ap sipliye nou, vin menm jan avè m, paske mwen menm tou, mwen te menm jan avèk nou+. Se pa anyen mal nou te fè m. 13  Anplis de sa, nou konnen se yon maladi m te genyen ki te ban m okazyon anonse nou bon nouvèl la premye fwa a. 14  E byenke maladi m nan te yon eprèv pou nou, nou pa t meprize m, nou pa t montre nou gen repiyans*. Men, nou te resevwa m tankou yon zanj Bondye, tankou Kris Jezi. 15  Bon, kote kè kontan nou te genyen an? Paske, men temwayaj m ap bay: Si sa te posib, nou t ap rache je nou ban mwen+. 16  Kidonk, èske mwen tounen ènmi nou poutèt mwen di nou laverite? 17  Yo chofe pou yo rale nou al jwenn yo, men se pa nan yon bon entansyon. Yo vle separe nou avèk mwen pou nou ka chofe pou n al jwenn yo. 18  Sepandan, se t ap yon bon bagay pou nou si gen moun ki ta chofe toutan pou yo rale nou al jwenn yo pou yon bon koz, e ki pa ta fè sa lè mwen la avèk nou sèlman, 19  timoun mwen yo+, nou menm mwen gen tranche pou nou ankò jiskaske Kris fin fòme* nèt nan nou. 20  Mwen ta renmen kapab la ansanm avèk nou kounye a menm pou m pale yon lòt jan avèk nou, paske mwen pa konprann sa k ap pase nou. 21  Di m non, nou menm ki vle rete anba lalwa, nou pa tande sa Lalwa di? 22  Pa egzanp, selon sa ki ekri, Abraram te gen de pitit gason. Youn, se sèvant li a+ ki te fè l pou li, e lòt la, se fi ki pa t esklav la ki te fè l pou li+. 23  Men, pitit sèvant lan te fèt fason nòmal pitit konn fèt*+, tandiske pitit fi ki pa t esklav la te fèt grasa yon pwomès+. 24  Bagay sa yo gen yon sans senbolik, paske de medam sa yo reprezante de alyans, e youn nan alyans yo te fèt sou Mòn Sinayi+. Tout moun ki te anba alyans sa a te esklav, e Aga reprezante alyans sa a. 25  Donk, Aga reprezante Sinayi+, yon mòn ki ann Arabi, e sitiyasyon pa l sanble ak sitiyasyon Jerizalèm ki la jodi a, paske li nan esklavaj ak pitit li yo. 26  Men, Jerizalèm anwo a lib, e se li ki manman nou. 27  Paske, men sa ki ekri: “Ou mèt kontan, ou menm, madanm ki pa ka fè pitit la. Pale byen fò epi rele ak kè kontan, ou menm, madanm ki pa gen doulè tranche a! Paske, pitit madanm mari l rejte l la pi plis pase pitit madanm ki gen mari a+.” 28  Ebyen, frè m yo, nou se pitit pwomès la, menm jan ak Izarak+. 29  Men, menm jan nan epòk sa a pitit ki te fèt fason nòmal pitit konn fèt la* te kòmanse pèsekite pitit ki te fèt grasa lespri a+, se konsa sa ye kounye a+. 30  Epoutan, ki sa pasaj ki nan Ekriti a di? Li di: “Voye sèvant lan ak pitit gason l lan ale, paske pitit sèvant lan pa gendwa vin eritye ansanm ak pitit gason fi ki pa esklav la+.” 31  Konsa, frè m yo, nou pa pitit yon sèvant, men nou se pitit fi ki pa t esklav la.

Nòt anba paj

Lit.: “Abba”. Se yon mo ki soti nan lang ebre oswa nan lang arameyen timoun te konn itilize lè y ap pale ak papa yo pou montre afeksyon ak respè yo gen pou yo.
Sa vle di tan ki rezève pou fèt.
Oswa: “nou pa t krache sou mwen”.
Oswa: “fin pran fòm”.
Lit.: “te fèt selon lachè”.
Lit.: “ki te fèt selon lachè a”.