• 1

  • Salitasyon (1-5)

  • Pa gen lòt bon nouvèl (6-9)

  • Pòl te preche bon nouvèl ki soti nan Bondye a (10-12)

  • Lè Pòl te vin kretyen ak sa l te fè apre sa (13-24)

 • 2

  • Pòl rankontre ak apot yo nan Jerizalèm (1-10)

  • Pòl korije Pyè (Sefas) (11-14)

  • Se sèlman grasa lafwa yon moun genyen yo deklare l jis (15-21)

 • 3

  • Diferans ki genyen ant fè sa Lalwa mande ak demontre lafwa (1-14)

   • Moun ki jis la ap viv grasa lafwa li genyen (11)

  • Pwomès Bondye te fè Abraram nan pa chita sou Lalwa (15-18)

   • Desandans Abraram nan se Kris (16)

  • Orijin Lalwa ak objektif li (19-25)

  • Yo se pitit Bondye grasa lafwa (26-29)

   • Desandans Abraram nan ak moun ki byen Kris yo (29)

 • 4

  • Yo pa esklav ankò, men yo se pitit (1-7)

  • Pòl enkyete pou kretyen Galat yo (8-20)

  • Aga ak Sara reprezante de alyans (21-31)

   • Jerizalèm anwo a lib, e li se manman nou (26)

 • 5

  • Libète kretyen yo genyen an (1-15)

  • Fason pou nou viv selon lespri a (16-26)

 • 6

  • Se pou youn pote fado lòt (1-10)

   • Moun rekòlte sa yo plante (7, 8)

  • Sikonsizyon pa enpòtan (11-16)

   • Yon nouvo kreyati (15)

  • Pawòl Pòl di nan fen lèt la (17, 18)