Al gade sa k anndan l

Ale nan lis ki di sa k anndan l lan

Filipyen 3​:​1-21

SA K LADAN L

  • Pa mete konfyans nou nan lachè (1-11)

    • Mwen pèdi tout bagay poutèt Kris (7-9)

  • Objektif nou se lanse dèyè bagay ki devan yo (12-21)

    • Sitwayènte pa nou se nan syèl la li ye (20)

3  Anfen, frè m yo, kontinye rejwi nan Seyè a+. Se pa yon pwoblèm pou mwen pou m ekri nou menm bagay yo, men se pou pwoteksyon nou.  Fè atansyon ak moun k ap fè salte yo*. Fè atansyon ak moun ki lakòz lòt moun soufri yo. Fè atansyon ak moun k ap sikonsi lachè yo+.  Paske se nou menm ki gen vrè sikonsizyon an+, nou menm k ap bay Bondye yon sèvis sakre grasa lespri li, nou menm k ap jwenn glwa nan Kris Jezi+ e ki pa mete konfyans nou nan lachè,  byenke mwen menm, plis pase tout lòt moun, mwen gen rezon pou m mete konfyans mwen nan lachè. Si nenpòt lòt moun panse li gen rezon pou l mete konfyans li nan lachè, mwen gen plis rezon toujou pou m ta fè sa:  Mwen sikonsi sou uityèm jou+, mwen soti nan nasyon Izrayèl la, mwen sot nan tribi Benjamen, mwen se yon Ebre, pitit Ebre+. Selon lalwa, mwen se yon Farizyen+.  Si se pou zèl, mwen te pèsekite kongregasyon an+. Si se pou vin jis pa mwayen lalwa, mwen te montre m san repwòch.  Poutan, bagay ki te yon avantaj pou mwen, mwen aksepte pèdi yo* poutèt Kris+.  Mete sou sa, mwen aksepte tou pou m pèdi tout bagay poutèt kokenn enpòtans konesans sou Kris Jezi, Seyè m nan, genyen. Poutèt li menm, mwen aksepte pèdi tout bagay e mwen konsidere yo tankou yon pil fatra*, yon fason pou m ka gen Kris  e pou yo jwenn mwen ann inyon avèk li. Sa vle di mwen pa apiye sou pwòp jistis mwen lefètke m ap suiv Lalwa, men mwen apiye sou jistis ki soti pa mwayen lafwa+ nan Kris la+, jistis ki soti nan Bondye sou baz lafwa a+. 10  Objektif mwen se pou m konnen l, pou m konnen pisans rezirèksyon l lan+ e pou m patisipe nan soufrans li yo+, etan m ap soumèt mwen anba yon lanmò ki sanble ak pa l la+, 11  pou m wè si l posib pou m rive benefisye rezirèksyon pami mò yo, rezirèksyon k ap fèt pi bonè a+. 12  Sa pa vle di mwen deja jwenn rekonpans lan oswa mwen deja vin pafè, men m ap kontinye kouri+ pou m wè si mwen menm tou m a met men sou sa Kris Jezi te chwazi m pou li a*+. 13  Frè m yo, mwen poko konsidere mwen met men sou li. Men, gen yon bagay mwen sèten: Mwen bliye bagay ki dèyè yo+ e mwen lanse dèyè bagay ki devan yo+, 14  m ap kouri pou m ka jwenn rekonpans lan+. Rekonpans sa a se lavi nan syèl la Bondye ap bay moun li rele+ pa mwayen Kris Jezi yo. 15  Donk, se pou tout moun pami nou ki gen matirite+ montre se mantalite sa a yo genyen, e si nou ta panse yon lòt jan sou kèlkeswa pwen an, Bondye ap fè nou konnen mantalite ki kòrèk la. 16  Antouka, kèlkeswa degre nou rive nan pwogrè nou, annou kontinye mache annòd nan menm direksyon an. 17  Frè m yo, se pou nou tout ansanm imite m+ e se pou nou kite je nou fikse sou moun k ap mache yon fason ki ann amoni ak egzanp nou ban nou an. 18  Paske, gen anpil moun k ap mache antanke ènmi poto soufrans* Kris la. Mwen te konn pale de moun sa yo souvan. Kounye a tou m ap pale de yo, men se ak dlo nan je. 19  Fen yo se destriksyon, e dye yo se vant* yo. Bagay ki pou fè yo wont, se ladan l yo jwenn glwa, e se bagay ki sou tè a ki nan lespri yo+. 20  Men, sitwayènte pa nou+ se nan syèl li ye+. N ap tann yon sovè avèk enpasyans, se Seyè a, Jezi Kris, ki nan syèl la+. 21  Li pral sèvi ak gwo pouvwa li genyen an pou l transfòme kò nou ki nan yon nivo ki ba pou l fè l vin tankou kò li ki gen glwa+, e pou l fè tout bagay soumèt devan l+.

Nòt anba paj

Lit.: “ak chen yo”.
Se kapab tou: “mwen te aksepte vire do ba yo”.
Oswa: “dechè; rejè”.
Lit.: “sou sa Kris Jezi te met men sou mwen pou li a”.
Oswa: “se dezi lachè”.