Al gade sa k anndan l

Ale nan lòt meni an

Ale nan lis ki di sa k anndan l lan

Temwen Jewova yo

Kreyòl ayisyen

Labib sou Entènèt | LABIB — TRADIKSYON MONN NOUVO A

Ezayi 60​:​1-22

SA K LADAN L

  • Glwa Jewova klere Siyon (1-22)

    • Tankou pijon k ap vole al nan kalòj yo (8)

    • Lò nan plas kuiv (17)

    • Sa ki pa anpil la ap tounen 1 000 (22)

60  “Leve! O madanm+, se pou limyè w klere, paske limyè w la rive.Glwa Jewova klere w+.   Paske, men fènwa pral kouvri tè a,E fènwa pwès pral kouvri nasyon yo.Men, Jewova ap klere w,E moun ap wè glwa li sou ou.   Anpil nasyon pral vin nan limyè w la+,E anpil wa+ pral vin nan glwa w genyen an ki byen klere*+.   Leve je w, epi gade toutotou w!Yo tout rasanble e y ap vin jwenn ou.Pitit gason w yo kontinye ap sot byen lwen pou yo vin jwenn ou+,E moun kontinye pran swen pitit fi w yo toutpandan y ap pote yo bò ranch yo+.   Lè sa a, w ap wè e w ap kontan+.Kè w ap kontan e lajwa ap anvayi kè w,Paske, y ap voye richès lanmè a ba ou.Tout sa nasyon yo genyen ap vin jwenn ou+.   Yon pakèt chamo ap kouvri peyi w la*,Yon seri jenn mal chamo ki sot Madyan ak Efa+.Tout moun ki sot Cheba yo ap vini,Y ap pote lò ak lansan blan,E y ap fè konnen glwa Jewova+.   Tout twoupo bèt ki nan Keda yo+ ap rasanble pou ou.Mal mouton ki Nebayòt yo+ ap la pou fè sèvis ou.Y ap vin sou lotèl mwen an e m ap aksepte yo+.M ap fè kay mwen an ki chaje ak glwa vin pi bèl*+.   Kiyès sa yo k ap vole tankou nyaj,Ki tankou pijon k ap vole al nan kalòj yo*?   Zile yo pral met espwa yo nan mwen+.Bato ki sot Tasis yo devan*,Pou yo pote pitit ou yo sot byen lwen+,Ansanm ak ajan ak lò yo pote yo,Pou yo louwe non Jewova, Bondye w la, Bondye Izrayèl la, Bondye ki sen an,Paske l ap fè w jwenn glwa*+. 10  Se etranje k ap bati miray ou yo,Wa yo genyen yo ap travay pou ou+,Paske, se fache m te fache ki fè m te frape w.Men, m ap fè w mizèrikòd paske sa fè m plezi*+. 11  Pòtay vil ou yo ap toujou ret ouvri+.Yo pap fèmen yo ni lajounen ni lannuit,Pou yo ka pote richès nasyon ba ou.Epi, wa yo genyen yo ap dirije travay sa a+. 12  Paske, nenpòt nasyon ak nenpòt wayòm ki pa sèvi w ap detwi,E y ap ravaje nasyon yo nèt+. 13  Se ou k ap jwenn glwa ki pou Liban an+Ansanm ak pye jenevriye, pye frenn ak pye sapen+Pou m fè tanp mwen an vin bèl.M ap fè kote m met pye m nan gen anpil glwa+. 14  Pitit moun ki t ap toupizi w yo ap vini e y ap bese byen ba devan w.Tout moun ki te derespekte w yo dwe vin bese nan pye w,E yo pral oblije rele w vil Jewova a,Siyon, vil Bondye Izrayèl la, Bondye ki sen an+. 15  Olye pou yo abandone w, pou yo rayi w e pou pèsonn pa pase lakay ou+,M ap fè yo fyè de ou pou toutan,E m ap fè w fè moun kontan jenerasyon apre jenerasyon+. 16  E vrèmanvre, ou pral bwè lèt nasyon yo+.Se tete wa yo ki pral nouri w+.E san mank w ap konnen se mwen menm, Jewova, ki Sovè w la,E se mwen menm, Bondye Jakòb la, Bondye ki gen pisans lan, ki delivre w+. 17  Nan plas kuiv, m ap fè vin gen lò,E nan plas fè, m ap fè vin gen ajan.Nan plas bwa, m ap fè vin gen kuiv,E nan plas wòch, m ap fè vin gen fè.Se lapè m ap mete kòm siveyan nou,E se jistis m ap met kòm moun k ap ban nou travay+. 18  Yo pap tande vyolans ap fèt nan peyi w la ankò,E yo pap tande kraze brize ak ravaj anndan limit tèritwa w yo ankò+.Epi, w ap rele miray ou yo Delivrans+ e w ap rele pòtay vil ou yo Louwanj. 19  Solèy la pap yon limyè pou ou lajounen ankò,E lalin nan pap klere w ankò,Paske Jewova ap tounen yon limyè pou ou pou toutan+,E Bondye w la ap fè w vin bèl+. 20  Solèy ou a pap kouche ankò,E lalin ou an pap disparèt ankò,Paske Jewova ap tounen yon limyè pou ou pou toutan+,E jou lapenn ou yo ap fini+. 21  Epi, tout moun ou yo ap fè sa ki dwat.Peyi a ap pou yo pou toutan.Yo se ti plant mwen te plante,Yo se travay mwen te fè ak men m+ pou m ka jwenn glwa+. 22  Sa ki pa anpil la ap tounen 1 000E sa ki toupiti a ap tounen yon gwo nasyon.Mwen menm, Jewova, m ap akselere travay sa a nan lè l gen pou l fèt la.”

Nòt anba paj

Oswa: “nan klète douvanjou w la”.
Lit.: “kouvri w”.
Oswa: “M ap fè bèl kay mwen an vin pi bèl”.
Oswa: “nan antre kalòj yo”.
Oswa: “yo an premye”.
Oswa: “fè w vin pi bèl”.
Oswa: “paske se sa m vle”.