Al gade sa k anndan l

Ale nan lis ki di sa k anndan l lan

Ezayi 57​:​1-21

SA K LADAN L

  • Moun ki fè sa ki dwat la ak moun ki fidèl yo mouri (1, 2)

  • Bondye denonse pèp Izrayèl la ki pa fidèl ak li (3-13)

  • Konsolasyon pou moun ki piti yo (14-21)

    • Mechan yo tankou lanmè ki move ki pa ka kalme (20)

    • Pa gen lapè pou mechan yo (21)

57  Moun ki fè sa ki dwat la disparèt,Men, pa gen pèsonn ki bay sa valè.Yo touye moun ki fidèl yo+,E pa gen moun ki rive konprann rezon ki fè moun ki fè sa ki dwat la mouriSe pou l pa wè* malè.   L ale anpè.Tout moun ki fè sa ki dwat al repoze nan tonm* yo.   “Men, nou menm, vin pi pre,Nou menm pitit madanm k ap fè maji a,Nou menm pitit madanm ki nan adiltè a, madanm ki pwostitye a:   Ki moun n ap pase nan rizib la a?Kont kiyès nou ouvri bouch nou byen laj konsa a e sou kiyès nou file lang nou la a?Èske se pa pitit moun k ap pratike pecheAk moun k ap bay manti nou ye+,   Moun ki chofe nan sèvis y ap bay yon pakèt dye nan mitan gwo pyebwa yo+,Anba tout kalite bèl pyebwa+,Moun k ap masakre pitit yo nan vale yo+,Nan fant gwo mas wòch yo?   Nou te chwazi wòch lis ki nan vale a+.Wi, se yo menm n ap jwenn.Menm yo menm nou vide bwason kòm ofrann pou yo e nou ba yo kado+.Èske m ta dwe aksepte* bagay sa yo?   Nou ranje kabann nou sou tèt yon mòn ki byen wo+,E nou monte la pou n al fè sakrifis+.   Nou met yon siy* dèyè pòt nou yo ak nan papòt nou yo.Nou kite m e nou retire rad sou nou.Nou monte al fè kabann nou yo vin pi laj.Nou fè yon alyans ak fo dye yo.Nou te renmen ret sou kabann avèk yo+E nou te ret ap gade pati entim gason*.   Nou te desann al jwenn Melèk* ak luil nan men nou,Ak anpil pafen.Nou voye moun al byen lwen pou nou.Konsa, nou te desann nan Tonm nan*. 10  Nou te fè anpil efò pou nou suiv tout chemen nou yo,Men, nou pa t di: ‘Pa gen okenn espwa!’Nou te vin repran fòs.Se sa k fè nou pa bay legen*. 11  Kiyès nou te pèKi fè nou te kòmanse ap bay manti a+?Nou pa t sonje m+.Nou pa t bay anyen enpòtans+.Èske m pa t ret an silans, epi m rale kò m*+?Se poutèt sa nou pa t montre nou gen lakrentif pou mwen. 12  M ap fè konnen swadizan bagay dwat n ap fè yo+ ak aksyon nou yo+,E sa pap itil nou anyen+. 13  Lè n ap rele pou n mande sekou,Pil zidòl nou rasanble yo pap ka delivre nou+.Yon gwo van ap pote tout ale,Yon ti soufle ap voye yo ale,Men, moun ki chèche pwoteksyon nan men m ap resevwa peyi a kòm eritaj.E mòn sakre m nan ap vin pou yo+. 14  Gen yon moun ki pral di: ‘Se pou nou fè yon wout! Se pou nou prepare chemen an+!Retire tout sa ki ka fè pèp mwen an tonbe sou wout la.’” 15  Paske, men sa Sila a ki gran e ki nan pozisyon ki pi wo a,Sila a k ap viv* pou toutan an+ e ki gen yon non ki sen an+, di:“Mwen rete kote ki wo e ki sakre a+,Men, mwen rete tou ak moun ki montre yo gen imilite, moun ki tris,Pou m fè moun ki piti yo sispann trisE pou m bay moun ki kraze yo fòs ankò+. 16  Paske mwen pap nan jije toutan avè nouE mwen pap toujou fache+.Paske moun t ap fin faya nèt akoz mwen menm+,Wi, menm sa ki ka respire mwen te fè yo. 17  Mwen te fache pou peche yo te fè a, yo t ap chèche jwenn avantaj nan move kondisyon+,Se sa k fè mwen te pini yo, mwen te kache pou yo, e mwen te an kòlè.Men, yo te kontinye aji tankou rebèl+, yo te fè sa lide yo di yo. 18  Mwen te wè fason y ap aji yo,Men, m ap geri yo+, m ap gide yo+E m ap ba yo konsolasyon+ ansanm ak moun yo genyen ki nan lapenn yo+.” 19  “M ap fè yo fè louwanj pou mwen.Moun ki lwen yo ak moun ki pre yo ap gen yon lapè ki pap janm fini+.” Mete sou sa, Jewova di:“M ap geri yo.” 20  “Men, mechan yo tankou lanmè ki move ki pa ka kalme,E dlo lanmè sa a pa sispann voye zèb ak labou deyò. 21  Pa gen lapè pou mechan yo+.” Se sa Bondye m nan di.

Nòt anba paj

Se kapab tou: “pou l sove anba”.
Lit.: “nan kabann”.
Oswa: “Èske m ta dwe konsole m ak”.
Petèt se te yon siy ki gen rapò ak adorasyon zidòl.
Petèt yo te konn sèvi ak pòtre pati entim gason nan adorasyon y ap bay fo dye yo.
Petèt se te non oswa tit yo te bay yon wa yon peyi etranje oswa yon fo dye.
Oswa: “Cheyòl”. Se tonm ki la pou moun ki mouri ale. Gade Lis mo yo esplike yo.
Lit.: “pa vin faya”.
Oswa: “epi èske m pa t kache bagay yo”.
Oswa: “Sila a ki la”.