Al gade sa k anndan l

Ale nan lis ki di sa k anndan l lan

Ezayi 51​:​1-23

SA K LADAN L

  • Siyon repare e li vin tankou jaden Edenn (1-8)

  • Sila a ki pisan e ki fè Siyon an ap bay konsolasyon (9-16)

  • Gode kòlè Jewova a (17-23)

51  “Nou menm k ap chèche fè sa ki dwat, koute m,Wi, nou menm k ap chèche Jewova.Sonje mas wòch yo te taye pou yo fè nou an,Ak min yo te fouye pou yo pran nou an.   Sonje Abraram, papa nou,Ak Sara+ ki te fè nou*.Paske, li te yon sèl moun lè m te rele l la+,Epi, mwen beni l, mwen fè l vin gen anpil pitit+.   Paske, Jewova pral konsole Siyon+.L ap repare* tout kote l genyen ki fin kraze yo+.L ap fè dezè l la vin tankou jaden Edenn+,Wi, l ap fè dezè li gen nan plèn nan vin tankou jaden Jewova a+.Se lajwa ak kè kontan k ap genyen nan Siyon,Ak priyè pou di Bondye mèsi ansanm ak bèl chante+.   Pran san nou pou nou koute m, o pèp mwen.Koute sa m ap di, o nasyon pa m nan+.Paske, m ap bay yon lwa+,E m ap met jistis mwen tankou yon limyè pou pèp yo+.   Jistis mwen pa lwen rive+.Mwen pral pote delivrans+,E mwen pral jije pèp yo ak fòs ponyèt mwen+.Zile yo ap met espwa nan mwen+,E y ap konte sou ponyèt* mwen.   Leve je nou gade syèl la,Epi gade tè a ki anba a.Paske, syèl la pral gaye tankou lafimen.Tè a pral fini tankou yon rad,E moun ki abite sou li yo ap mouri tankou moustik.Men, delivrans m ap bay la ap la pou toutan+,E jistis mwen pap janm disparèt*+.   Koute m, nou menm ki konnen sa ki dwat,Nou menm pèp ki gen lwa m* nan kè nou an+.Pinga nou pè moun k ap pase nou nan rizib,E pinga n tranble paske y ap joure nou.   Paske, yon mit ap fin ak yo menm jan ak yon rad.Mit* ki konn manje rad yo ap manje yo menm jan yo manje twal lenn+.Men, jistis mwen ap toujou la,E delivrans m ap bay la ap la jenerasyon apre jenerasyon+.”   Se pou Jewova leve ponyèt li!Wi, se pou l leve ponyèt li pou l montre fòs li+!Se pou l leve l menm jan l te konn fè sa nan tan lontan, tankou l te konn fè sa nan jenerasyon ki pase yo.Èske se pa ou menm ki te kraze Rahab*+ pak an pak,Ki te pike gwo bèt ki nan lanmè a+? 10  Èske se pa ou menm ki te seche lanmè a, gwo dlo ki fon anpil yo+?Èske se pa ou ki te fè fon lanmè a vin tounen yon wout pou moun ou delivre yo pase+? 11  Moun Jewova delivre yo pral retounen+.Lè y ap retounen Siyon, y ap rele tèlman y ap kontan+.Kè kontan y ap genyen an pap janm fini, l ap tankou yon kouwòn sou tèt yo+.Se lajwa ak kè kontan y ap genyen.Yo pap tris e yo pap plenn ankò+. 12  “Se mwen menm k ap konsole nou+.Poukisa nou bezwen pè yon moun ki gen pou l mouri+,Yon moun ki gen pou l fennen tankou zèb? 13  Poukisa nou bliye Jewova, Sila a ki fè nou an+,Sila a ki te blayi syèl la tankou yon dra+ e ki te fè fondasyon tè a?Se tout lajounen nou t ap tranble akoz kòlè ènmi ki t ap toupizi nou an*,Kòmsi li te kapab fini avèk nou nèt.Bon, kounye a, kot kòlè sila a ki t ap toupizi nou an pase? 14  Talè konsa, yo pral retire moun ki pliye an de a nan chenn+.Li pap mouri, li pa pral nan twou,E li pap manke manje pou l manje. 15  Men, se mwen menm, Jewova, Bondye nou an,Ki brase lanmè a e ki fè lanm li yo fè gwo bri+.Non m se Jewova, Chèf lame yo+. 16  M ap met pawòl mwen nan bouch ou,E m ap kouvri w anba lonbray men m+,Pou m met syèl la nan plas li, pou m fè fondasyon tè a+E pou m di moun Siyon yo: ‘Nou se pèp mwen+.’ 17  Leve! Leve! O Jerizalèm, leve non+!Ou menm ki te bwè nan gode kòlè Jewova gen nan men l lan,Ou bwè tout sa k nan gode a,Ou fè gode ki fè moun balanse de bò a vin vid+. 18  Epi, pa gen youn nan tout pitit li te fè yo ki la pou gide l,E pa gen youn nan tout pitit li te leve yo ki kenbe men l. 19  Gen de bagay k ap rive w.Kiyès k ap pran lapenn pou ou?Y ap kraze w e y ap ravaje w, w ap grangou e w ap pran kout epe+!Kiyès k ap konsole w+? 20  Pitit ou yo endispoze+.Yo blayi nan tout kafou*Tankou bèt ki pran nan pèlen.Jewova vide tout kòlè l sou yo e li blame yo byen blame.” 21  Se sa k fè, tanpri, koute sa,Ou menm fi k ap soufri e ki sou malgre w pa t bwè diven. 22  Men sa Jewova, Seyè w la, Bondye w la k ap defann pèp li a, di:“Gade! M ap pran koup ki fè moun balanse de bò a nan men w+,Gode a, koup ki gen kòlè m nan.Ou pap janm bwè ladan l ankò+. 23  M ap mete l nan men moun k ap fè w pase tray yo+,Moun ki di w*: ‘Bese kò w byen ba pou n mache sou ou!’Konsa, ou te fè do w vin menm jan ak tè a,Menm jan ak yon wout pou yo mache.”

Nòt anba paj

Oswa: “ki te pouse n soti nan doulè tranche”.
Lit.: “konsole”.
Oswa: “fòs”.
Oswa: “pap kraze”.
Oswa: “lòd mwen”.
Se kapab tou: “Vè”.
Oswa: “akoz moun ki t ap peze nou an”.
Lit.: “nan tèt tout ri”.
Oswa: “di nanm ou”.