Al gade sa k anndan l

Ale nan lis ki di sa k anndan l lan

Ezayi 30​:​1-33

SA K LADAN L

  • Èd Ejip pa itil anyen ditou (1-7)

  • Pèp la rejte mesaj pwofèt yo bay (8-14)

  • Montre nou gen konfyans e n ap vin gen fòs (15-17)

  • Jewova fè pèp li favè (18-26)

    • Jewova, Gran Pwofesè a (20)

    • “Men chemen an” (21)

  • Jewova pral pini Asiri (27-33)

30  Men sa Jewova di: “Malè pou pitit ki gen tèt di yo+,Ki fè plan ki pa plan pa m+,Ki fè yon seri alyans*, san se pa lespri m ki te gide yo,Pou yo mete peche sou peche.   Yo desann ann Ejip+ san yo pa mande m konsèy*+Pou y al anba pwoteksyon Farawon*,E pou y al pran refij anba lonbray Ejip.   Men, pwoteksyon Farawon an ap vin yon wont pou nou,E refij n al chèche anba lonbray Ejip la ap fè n jwenn imilyasyon+.   Paske, se nan Sowan chèf li yo ye+,E mesaje l yo rive Anès.   Ejipsyen yo, ki pa ka fè anyen pou yo,Ki pa ede yo e ki pa ba yo okenn avantaj,Ap fè yo tout wont.Se sèl lawont ak imilyasyon l ap fè yo jwenn+.”  Men yon mesaj kont bèt ki nan sid yo: Mesaje yo travèse zòn ki gen malè ak traka a,Yon zòn ki gen lyon, yon seri lyon k ap gwonde,E ki gen vipè ak sèpan ki rapid* e ki gen yon pwazon ki boule,Pou yo pote richès yo genyen yo sou do bourik,Ak pwovizyon yo genyen yo sou do chamo.Men, pèp la pap jwenn okenn avantaj nan bagay sa yo.   Paske èd Ejip ap bay la pa itil anyen+.Se sa k fè mwen rele l: “Rahab+, sila ki pap fè anyen an.”   “Kounye a, ale, ekri sa sou yon moso planch devan yo,Epi, ekri l nan yon liv+Pou sa ka sèvi pi devanKòm yon temwayaj ki la pou toutan+.   Paske, pèp sa a se yon pèp ki rebèl+, se yon seri pitit k ap bay manti+,Yon seri pitit ki pa vle tande lwa* Jewova bay+. 10  Yo di moun ki konn fè vizyon yo: ‘Pinga nou wè anyen’,E yo di pwofèt yo: ‘Pa rakonte nou vizyon ki verite+.Rakonte nou bagay ki fè nou plezi*, imajine bagay ki pa reyèl pou n di nou+. 11  Kite wout la. Vire kite chemen an.Sispann mete Bondye Izrayèl la, Bondye ki sen an, devan nou+.’” 12  Se sa k fè, men sa Bondye Izrayèl la, Bondye ki sen an, di:“Piske nou rejte pawòl mwen+,Nou kwè nan magouy ak nan manti,E nou konte sou bagay sa yo+, 13  Peche sa a ap pou nou tankou yon miray ki fann,Tankou yon miray byen wo ki gonfle e ki prèt pou tonbe.L ap kraze bridsoukou, nan yon ti moman. 14  L ap kraze tankou yon gwo kannari atizan ki konn travay ak ajil fè,L ap tèlman kraze fen, pap ret yon ti mosoPou moun ranmase dife nan yon fwaye difeOswa pou moun pran dlo nan yon ma dlo*.” 15  Paske, men sa Jewova, Seyè ki Souvren an, Bondye Izrayèl la, Bondye ki sen an, di:“Lè nou retounen vin jwenn mwen e nou ret trankil, n ap sove.Si nou ret dousman e nou montre nou gen konfyans, se sa k ap fòs nou+.”Men, nou pa t vle fè sa+. 16  Okontrè, nou di: “Non, n ap kouri ale sou cheval!” Se sa k fè nou pral kouri.Nou di: “N ap monte cheval ki rapid+!”Se sa k fè moun k ap kouri dèyè nou yo ap rapid+. 17  Rèl yon sèl moun ap fè 1 000 moun pran tranble+,Rèl senk moun ap fè nou kouri,Jiskaske kantite moun ki rete pami nou an vin tankou yon poto sou tèt yon mòn,Tankou yon poto yo met kanpe kòm yon siy sou yon ti mòn+. 18  Men, Jewova ap tann avèk pasyans* pou l fè nou favè+,L ap leve kanpe pou l fè nou mizèrikòd+.Paske Jewova se yon Dye ki gen jistis lakay li+.Byennere tout moun ki kontinye ret tann* li+. 19  Lè pèp la abite nan Siyon, nan Jerizalèm+, ou pap kriye menm+. W ap annik rele pou w mande sekou, Bondye ap vin ede w kanmenm. L ap annik tande rèl ou, l ap reponn ou+. 20  Byenke Jewova, Gran Pwofesè nou an, ap fè nou manje mizè+ e l ap fè nou pase tray tankou se dlo n ap bwè, Gran Pwofesè+ nou an pap kache ankò e n ap wè l ak pwòp je nou. 21  Si nou kite bon wout la pou n fè adwat oswa agoch+, n ap tande yon vwa dèyè nou k ap di: “Men chemen an+. Mache ladan l.” 22  Nou dwe detwi zidòl nou genyen nou soufle ajan sou yo a ak estati nou genyen nou plake lò sou yo a*+. N ap voye yo jete tankou twal lenj sal e n ap di yo: “Retire nou la*+!” 23  Epi, Bondye ap fè lapli tonbe pou semans nou plante nan tè a ka leve+, e manje tè a ap bay yo ap anpil e y ap bon*+. Jou sa a, twoupo bèt nou yo ap manje nan gwo patiraj+. 24  Bèf ak bourik nou sèvi pou travay tè yo ap manje bon manje, manje yo vire ak pèl ak fouch. 25  Sou tout mòn ki wo yo ak tout ti mòn yo ap gen sous dlo ak dlo k ap koule+, nan jou kote y ap touye yon pakèt moun nan, lè kote moun yo fè pòs yo tonbe. 26  Limyè lalin nan lè l plenn ap vin tankou limyè solèy la, e limyè solèy la ap vin sèt fwa pi klere+ tankou limyè sèt jou met ansanm, jou Jewova ap bande kote pèp li a+ genyen ki kase* yo e l ap geri gwo blese li genyen akoz baton li te pran yo+. 27  Gade! Jewova* ap sot byen lwenPandan l an kòlè e l ap vini ak gwo nyaj pwès.Bouch li chaje ak kòlè,Epi, lang li tankou yon gwo dife+. 28  Lespri l* tankou yon gwo dlo k ap desann ki bay moun jis nan kouPou l souke nasyon yo nan yon krib jiskaske anyen pa rete,E pèp yo ap gen yon brid nan machwè+ yo k ap fè yo pèdi wout yo. 29  Men, chante n ap chante a ap tankou chante nou chante lannuitLè n ap prepare n* pou yon fèt+,Epi kè n ap kontan tankou kè yon mounK ap mache pandan l ap jwe flitEtan l sou wout pou l al nan mòn Jewova a, pou l al kot Mas Wòch Izrayèl la+. 30  Jewova ap fè yo tande vwa li ki pisan+,E l ap fè yo wè bra l+ k ap desann ak gwo kòlè+,Ak gwo flanm dife+,Ak yon gwo lapli+, ak kout loray ansanm ak lagrèl+. 31  Paske, akoz vwa Jewova, Asiri ap pè anpil+.Bondye ap frape l ak yon baton+. 32  E chak fwa Jewova voye baton l lan sou AsiriPou l pini l,Ap gen son hap* ak son tanbouren+Pandan l ap lonje bra l pou l batay ak li*+. 33  Li deja prepare yon kote*+ pou l detwi l.Li prepare l tou pou wa a+.Li plen yon kote ki fon e ki laj ak pil bwa l yo.Li met yon pakèt dife ak yon pakèt bwa ladan l.Van ki sot nan nen Jewova, ki tankou yon gwo rivyè souf,Ap met dife ladan l.

Nòt anba paj

Lit.: “Ki vide yon bwason kòm ofrann”. Sa ka gen rapò ak lè moun ap fè yon antant.
Oswa: “san yo pa chèche jwenn pawòl nan bouch mwen”.
Lit.: “Pou y al pran refij nan fòtrès Farawon an”.
Lit.: “sèpan k ap vole”.
Oswa: “lòd”.
Lit.: “ki dous”.
Se kapab tou: “yon sitèn”.
Oswa: “ap kontinye ret tann”.
Oswa: “moun kè yo cho pandan y ap tann”.
Oswa: “estati ki fèt ak metal yo fonn”.
Se kapab tou: “e n ap rele yo salte”.
Lit.: “ap gra e y ap gen bonjan luil”.
Oswa: “fele”.
Lit.: “Non Jewova”.
Oswa: “Souf li”.
Oswa: “n ap pirifye tèt nou”.
Lit.: “yo”.
Lit.: “prepare Tofèt li”. Li reprezante kote bagay ap boule, sa vle di destriksyon.