Al gade sa k anndan l

Ale nan lis ki di sa k anndan l lan

Ezayi 29​:​1-24

SA K LADAN L

  • Malè pou Ariyèl! (1-16)

    • Bondye kondane moun k ap sèvi l nan bouch (13)

  • Moun soud pral tande, moun ki avèg pral wè (17-24)

29  “Malè pou Ariyèl*! Malè pou Ariyèl, vil kote David te konn monte kan l lan+!Se pou nou kontinye fè fèt+ nou yoAne apre ane!   Men, m ap lage malè+ sou Ariyèl,Pral gen gwo lapenn, moun pral plenn+.Pou mwen, l ap vin tankou yon lotèl pou Bondye+.   M ap monte kan m toutotou w pou m atake w,M ap pike poto toutotou w pou m ansèkle w,E m ap met barikad toutotou w+.   Y ap desann ou byen ba.Lè w ap pale, se nan tè a vwa w ap soti,E pousyè ap toufe sa w ap di.Vwa w ap sot anba tè+Tankou vwa moun ki konn chèche pale ak mò.Pawòl ou yo ap sot nan pousyè a tankou yon chwichwichwichwi.   Foul moun ki ènmi w* yo ap tankou poud ki byen fen+,Pakèt chèf ki mechan yo ap tankou pay van ap pote+.E sa ap rive byen vit, sanzatann+.   Jewova, Chèf lame yo, ap delivre nou.L ap fè sa ak loray, tranblemanntè ak yon bri ki fò anpil,Ak van tanpèt, siklòn ak gwo flanm dife+.”   Lè sa a, foul moun lòt nasyon k ap fè lagè ak Ariyèl yo+,Tout moun k ap goumen avè l yo,E ki met barikad toutotou l yoAk moun ki fè malè tonbe sou li yoPral vin tankou yon vizyon moun fè lannuit.   Wi, se pral tankou yon moun ki grangou ki reve l ap manje,Men, lè l leve nan dòmi, li toujou grangou*,E se pral tankou yon moun ki swaf ki reve l ap bwè,Men, lè l leve nan dòmi, li toujou fatige e li toujou swaf*.Se sa k pral rive foul moun nan tout nasyon yoK ap fè lagè ak moun nan Mòn Siyon yo+.   Se pou n pantan! Se pou n sezi+!Fèmen je nou pou n pa wè+.Yo sou san yo pa bwè diven.Y ap balanse de bò, men se pa alkòl ki fè yo sa. 10  Paske, Jewova fè yon gwo dòmi pran nou+.Li fèmen je nou, nou menm pwofèt yo+,E li kouvri tèt nou, nou menm moun k ap fè vizyon yo+. 11  Tout vizyon yo vin tankou pawòl nan yon liv yo fèmen ak so+. Lè yo lonje l bay yon moun ki konn li e yo di moun nan: “Tanpri, li l byen fò”, moun nan ap di: “Mwen pa kapab, paske yo fèmen l nèt ak so.” 12  Epi, lè yo lonje liv la bay yon moun ki pa konn li, epi yo di l: “Tanpri, li sa”, l ap di: “Mwen pa konn li.” 13  Jewova di: “Se nan bouch pèp sa a pwoche kote m,E se nan bouch yo onore m+,Men, kè yo byen lwen m.Epi, lakrentif yo di yo gen pou mwen an chita sou kòmandman yo resevwa nan men lèzòm+. 14  Se sa k fè mwen pral fè pèp sa a yon seri bagay estrawòdinè ankò+,Se pral mèvèy sou mèvèy.Sajès moun ki saj yo ap peri,E moun ki gen bonsans yo pap gen bon konprann+.” 15  Malè pou moun ki fè tout sa yo kapab pou yo kache plan yo fè* yo pou Jewova+.Yo fè sa y ap fè yo nan fènwa,Pandan y ap di: “Ki moun ki wè nou?Ki moun ki konnen sa n ap fè+?” 16  Gad ki jan nou tòde bagay yo*!Èske yon moun dwe konsidere atizan ki konn travay ak ajil la menm jan ak ajil la+?Èske yon bagay yon moun fè ka di moun ki fè l la:“Se pa ou ki te fè m+”?Epi, èske yon bagay yo bay fòm ka di moun ki ba l fòm nan:“Ou pa konprann anyen+”? 17  Nan yon ti tan, Liban ap tounen yon jaden+,E y ap pran jaden sa a pou yon forè+. 18  Jou sa a, moun ki soud yo ap tande pawòl ki nan liv la,E je moun ki avèg yo ap wè nan fènwa ki pwès+. 19  Moun ki met tèt yo toupiti yo ap kontan anpil grasa Jewova.E moun ki pòv pami lèzòm yo ap kontan grasa Bondye Izrayèl la, Bondye ki sen an+. 20  Paske, chèf k ap fè mechanste yo pap la ankò,Grandizè yo ap disparèt nèt.Y ap elimine tout moun ki toujou pare pou yo fè sa ki mal+, 21  Moun k ap bay manti pou fè lòt moun parèt koupab yo,Moun ki tann pyèj pou moun k ap defann* lòt moun nan pòtay vil la+Ak moun k ap lage fo akizasyon sou moun ki dwat pou anpeche yo jwenn jistis+. 22  Se sa k fè, men sa Jewova, Bondye ki te sove Abraram nan+, di desandan Jakòb yo: “Jakòb pap wont ankò,E figi l pap fennen ankò*+. 23  Paske, lè l wè pitit li yo bò kote l,Yo menm ki se travay mwen fè ak men m+,Lè sa a, y ap onore non m,Wi, y ap onore Bondye Jakòb la, Bondye ki sen an,E y ap gen lakrentif pou Bondye Izrayèl la+. 24  Moun ki gen ide dwategòch yo ap vin gen bon konprann,E moun k ap plenyen yo ap kite yo anseye yo.”

Nòt anba paj

Petèt, sa vle di: “Fwaye lotèl Bondye a”. Sanble se de Jerizalèm y ap pale la a.
Lit.: “ki etranje”.
Oswa: “lè l leve nan dòmi, nanm li vid”.
Oswa: “e nanm li sèch”.
Oswa: “kache sa yo vle fè”.
Oswa: “Gad ki jan nou deprave”.
Lit.: “moun k ap blame”.
Akoz lawont ak desepsyon li te jwenn.