Al gade sa k anndan l

Ale nan lòt meni an

Ale nan lis ki di sa k anndan l lan

Temwen Jewova yo

Kreyòl ayisyen

Labib sou Entènèt | LABIB — TRADIKSYON MONN NOUVO A

Ezayi 28​:​1-29

SA K LADAN L

  • Malè pou bwasonyè Efrayim yo! (1-6)

  • Prèt Jida yo ak pwofèt li yo ap balanse de bò (7-13)

  • “Yon alyans ak Lanmò” (14-22)

    • Wòch ki gen anpil valè ki nan Siyon an (16)

    • Bagay etranj Jewova ap fè a (21)

  • Fason Jewova bay disiplin avèk sajès (23-29)

28  Malè pou kouwòn* ki fè bwasonyè Efrayim yo fyè a+,Ak flè ki fennen ki te fè yo bèl anpil la,Ki anlè tèt vale ki bay rannman an, kote moun ki sou ak diven yo ye a!   Gade! Jewova pral voye yon moun ki gen fòs e ki gen kouraj.L ap pimpe kouwòn nan sou tè a ak tout fòs,Tankou yon tanpèt lagrèl, yon tanpèt k ap fè ravaj,Tankou yon gwo siklòn ki vin ak anpil dlo.   Y ap pilonnenKouwòn ki fè bwasonyè Efrayim yo fyè a anba pye+.   Epi, flè ki fennen ki te fè yo bèl anpil la,Ki sou tèt vale ki bay rannman an,Ap vin tankou yon fig frans ki bon anvan lè, anvan sezon chalè.Lè yon moun wè l, li manje l kou l tonbe nan men l.  Jou sa a, Jewova, Chèf lame yo, ap vin tounen yon bèl kouwòn ak yon bèl kouwòn flè pou rès moun ki rete nan pèp li a+.  Epi, l ap fè jij yo jije moun avèk jistis e l ap bay moun k ap repouse ènmi ki vin atake yo nan pòtay la fòs+.   Diven fè prèt yo ak pwofèt yo pèdi wout yo tou.Bwason ki gen alkòl fè yo balanse de bò.Bwason ki gen alkòl fè yo pèdi wout yo.Diven fè yo pa konn sa pou yo fè.Bwason ki gen alkòl fè yo balanse de bò.Vizyon yo fè yo fè yo pèdi wout yo,E yo pa ka pran bon desizyon+.   Paske, tab yo chaje vomisman ki bay kè plen,Pa gen yon kote ki pa gen vomi.   Moun yo di: “Kiyès yo pral ede gen konesans,E kiyès yo pral esplike mesaj la?Èske se timoun yo fèk sevre,Timoun ki fèk sot nan tete? 10  Paske, se lòd sou lòd, lòd sou lòd,Règ* sou règ, règ sou règ+,Yon tikras isit, yon tikras lòtbò.” 11  Se sa k fè se moun ki bege ak moun ki pale yon lòt lang Bondye ap voye vin pale ak pèp sa a+. 12  Men sa l te di yo yon lè: “Se la a kote pou moun repoze a ye. Se pou moun ki fatige a repoze. Se kote sa a pou moun repran fòs.” Men, yo te refize koute+. 13  Men sa Jewova ap di yo ankò: “Se lòd sou lòd, lòd sou lòd,Règ* sou règ, règ sou règ+,Yon tikras isit, yon tikras lòtbò.”Konsa, lè y ap mache,Y ap bite, y ap tonbe sou do,Y ap pote laviktwa sou yo, y ap pran yo nan pèlen e y ap kenbe yo+. 14  Se sa k fè, nou menm grandizè, se pou n tande pawòl Jewova,Nou menm k ap dirije pèp sa a nan Jerizalèm, 15  Paske nou di:“Nou fè yon alyans ak Lanmò+,Nou fè yon antant* ak Tonm nan*.Lè gwo dlo k ap desann byen rapid la ap pase,Li pap rive sou nou,Paske nou fè manti vin tounen refij nou,E nou kache kò nou nan manti+.” 16  Se sa k fè, men sa Jewova, Seyè ki Souvren an, di:“M ap poze yon wòch kòm fondasyon nan Siyon, yon wòch yo teste+,Wi, m ap poze wòch ki gen anpil valè a+ nan kwen yon fondasyon ki byen solid+.Pa gen moun ki demontre yo gen lafwa nan li k ap pè+. 17  E m ap fè sa ki jis tounen fisèl pou pran mezi+,Se sa ki dwat k ap sèvi kòm nivo*+.Lagrèl ap kraze refij manti a,E dlo ap anvayi kote moun kache a. 18  Y ap elimine alyans nou fè ak Lanmò a,E antant nou te fè ak Tonm nan* pap kenbe+.Lè gwo dlo k ap desann byen rapid la ap pase,L ap kraze nou. 19  Chak fwa l pase,L ap pote nou ale+.Paske l ap pase chak maten,L ap pase lajounen e l ap pase lannuit.Se laperèz sèl k ap fè yo konprann mesaj la*.” 20  Paske, kabann nan twò kout pou moun detire sou liE dra a twò jis pou moun vlope kò yo avè l. 21  Paske Jewova ap leve kanpe jan l te fè sa sou Mòn Perazim nan.L ap leve jan l te fè sa nan vale* ki toupre Gabawon an+,Pou l ka fè sa l ap fè a, bagay etranj l ap fè a,E pou l ka fè travay li, yon travay moun pa abitye wè+. 22  Kounye a, pinga nou plede ri+Pou yo pa mare nou pi sere,Paske Jewova, Chèf lame yo, Seyè ki Souvren an, fè m konnenLi deside ravaje tout peyi a*+. 23  Ouvè zòrèy nou pou n koute m.Pran san nou pou n koute sa m ap di. 24  Èske moun k ap pike tè a ap pase tout jounen ap fè sa san l pa simen semans?Èske l ap ret ap kraze bit yo e l ap raboure tè a san rete+? 25  Lè l fin egalize tè a,Èske li pap simen grenn epis* ladan l?Èske li pap plante ble, pitimi ak lòj* ladan l, yo chak kote pa yo?Èske l pap plante lòt kalite ble*+ toutotou lantouray la? 26  Paske, lè Bondye anseye* yon moun, li fè sa yon fason ki dwat,Li bay moun nan fòmasyon+. 27  Paske, gen yon kalite grenn epis yo pa pase planch yo konn separe grenn ak pay la sou li+E gen yon lòt kalite grenn epis yo pa pase wou yon charyo sou li.Okontrè, gen youn se ak yon baton yo bat li,E lòt la, yo bat li ak yon bout bwa. 28  Lè yon moun bat manje angren kote li konn bat manje angren an pou l fè pen,Li pa bat li nètale+,E lè l pase wou charyo li sou li ak cheval li,Li pa kraze l+. 29  Bagay sa yo tou, se Jewova, Chèf lame yo, ki fè yo konnen pou yo fè yo,Li menm ki gen bèl objektifE ki fè yon seri bagay estrawòdinè*+.

Nòt anba paj

Sanble y ap pale de kapital la, anpalan de Samari.
Lit.: “Fisèl yo pran mezi”.
Lit.: “Fisèl yo pran mezi”.
Se kapab tou: “fè yon vizyon ansanm”.
Oswa: “Cheyòl”. Se tonm ki la pou moun ki mouri ale. Gade Lis mo yo esplike yo.
Oswa: “filaplon”.
Oswa: “Cheyòl”. Se tonm ki la pou moun ki mouri ale. Gade Lis mo yo esplike yo.
Se kapab tou: “Lè yo konprann, y ap santi yo pè anpil”.
Oswa: “plèn”.
Oswa: “tout tè a”.
Oswa: “grenn kimen nwa ak grenn kimen”. Se de kalite epis yo te konn plante ann Izrayèl ak nan kèk lòt peyi.
Se yon kalite manje angren.
Mo ebre a gen rapò ak yon ble ki pa bon kalite yo te konn plante nan peyi Ejip nan tan lontan.
Oswa: “disipline; pini”.
Oswa: “ki gen yon kokennchenn sajès”.