Al gade sa k anndan l

Ale nan lis ki di sa k anndan l lan

Ezayi 14​:​1-32

SA K LADAN L

  • Izrayèl pral abite nan peyi l (1, 2)

  • Pawòl pou pase wa Babilòn nan nan rizib (3-23)

    • Zetwal k ap klere a ap tonbe sot nan syèl la (12)

  • Men Jewova ap kraze moun peyi Asiri a (24-27)

  • Mesaj kont moun peyi Filisti yo (28-32)

14  Paske, Jewova ap fè Jakòb mizèrikòd+ e l ap chwazi Izrayèl ankò+. L ap tabli yo* nan peyi yo+. Etranje yo pral vin jwenn yo e y ap ret ansanm ak desandan Jakòb yo+.  Gen moun lòt nasyon k ap pran yo e k ap mennen yo lakay yo, e pèp Izrayèl la ap pran yo e l ap fè yo tounen sèvitè ak sèvant nan peyi Jewova a+. Y ap fè moun ki te fè yo vin prizonye yo tounen prizonye tou e y ap gen pouvwa sou moun ki t ap fòse yo travay yo.  Jou Jewova soulaje nou anba soufrans ak tribilasyon nou yo e li retire nou anba gwo esklavaj yo te mete nou an+,  n ap pase wa Babilòn nan nan rizib, n ap di: “Gade ki jan moun ki t ap fòse moun travay di a fini!Gade ki jan pa gen abi ak zak maspinay ankò+!   Jewova kase baton mechan yo,Baton moun ki chèf yo+,   Moun ki te fache e ki t ap bat pèp yo san rete a+,Moun ki t ap dirije nasyon yo avèk kòlè a e ki t ap pèsekite yo san rete a+.   Kounye a, tout tè a trankil, pa gen pèsonn k ap kraze brize ankò.Moun ap fè rèl tèlman yo kontan+.   Menm pye jenevriye yo kontan pou sa k rive w la,E pye sèd ki nan Liban yo kontan tou.Yo di: ‘Depi lè w tonbe a,Pa gen pèsonn ki konn koupe bwa ki vin koupe nou lage atè.’   Menm Tonm nan* ki anba a pran vole anlèLè l ap vin resevwa w.Kou w vini, li reveye moun ki mouri yo,Tout diktatè* ki te sou tè a.Li fè tout wa nasyon yo leve kanpe sou twòn yo. 10  Yo tout kòmanse pale avè w e y ap di w:‘Èske ou menm tou, ou vin fèb tankou nou?Èske w vin menm jan ak nou? 11  Ògèy ou te genyen an desann nan Tonm nan*Ansanm ak mizik moun yo te konn jwe pou ou yo+.Vè gaye anba do w, yo tounen kabann ou,E vè kouvri w tankou yon dra.’ 12  Gade ki jan w sot nan syèl la ou tonbe!O zetwal k ap klere, ou menm pitit douvanjou!Gade ki jan w tonbe atè,Ou menm ki te konn pot laviktwa sou nasyon yo+! 13  Ou te di nan kè w: ‘M ap monte nan syèl la+.M ap leve twòn mwen met anlè zetwal Bondye yo+,E m ap chita sou mòn kote ki konn gen reyinyon an,Kote nan nò ki pi lwen yo+. 14  M ap monte anlè nyaj yo.M ap fè tèt mwen vin sanble ak Sila a ki nan pi gwo pozisyon an.’ 15  Men, se desann y ap fè w desann nan Tonm nan*,Kote ki pi fon nan twou a. 16  Moun ki wè w yo ap ret ap gade w.Y ap pwoche pou yo byen gade w, y ap di:‘Se pa nonm sa a ki t ap souke tè a,Ki t ap fè wayòm yo tranble a+, 17  Ki te fè tè a vin tankou yon dezè a,Ki te met vil yo tèt anba sou tè a+E ki te refize kite prizonye l yo al lakay yo+?’ 18  Tout lòt wa nasyon yo,Wi, yo tout nèt, kouche ak tout glwa yo,Yo chak nan tonm* pa yo. 19  Men, ou menm, san yo pa ba w yon tonm, yo voye w jeteTankou yon boujon* yo pa vle wè.Se kadav moun yo pike ak epe ki vin tounen rad sou ou,Yon seri kadav k ap desann nan yon twou ki gen anpil wòch,Tankou kadav yo pilonnen anba pye. 20  Ou pa pral jwenn yo nan tonm nan,Paske ou te detwi peyi w la,E w te touye pèp ou a.Yo pap janm site non pitit moun k ap fè sa ki mal yo ankò. 21  Piske zansèt li yo koupab,Prepare nou pou n touye pitit li yoPou yo pa leve kanpe, pou yo pa pran tè a kòm byen pa yoE pou yo pa plen peyi a ak vil pa yo.” 22  Jewova, Chèf lame yo, di: “M ap leve kont yo+, E m ap disparèt non moun, rès moun ki rete yo ak desandan yo nan Babilòn+.” Se sa Jewova di. 23  Men sa Jewova, Chèf lame yo, di: “M ap fè l tounen yon kote pòkepik* rete ak yon kote ki gen marekaj, e m ap elimine l nèt, menm jan yon moun bale pou l retire fatra+.” 24  Jewova, Chèf lame yo, fè sèman, li di:“Sa m te vle a, se sa k ap rive,E sa m te deside a, se sa k ap fèt. 25  M ap kraze moun peyi Asiri a nan peyi m nanE m ap pilonnen l sou mòn mwen yo+.Jouk li a ap sot sou kou pèp mwen an,E chay li a ap sot sou zepòl yo+.” 26  Se sa ki deside* kont tout tè a,E li lonje men l pou l frape tout nasyon yo. 27  Piske Jewova, Chèf lame yo, pran desizyon l,Ki moun ki ka anpeche l fè sa l deside a+?Li lonje men l,Ki moun ki ka desann li+? 28  Nan ane wa Ahaz mouri a+, Bondye te voye yon mesaj. Men sa l di: 29  “Nou menm, moun peyi Filisti, pinga nou youn kontanPoutèt yo kase baton moun k ap bat nou an.Paske ze sèpan an+ ap kale yon sèpan ki gen pwazon+,E pitit li a ap tounen yon sèpan ki rapid* e ki gen yon pwazon ki boule. 30  Pandan premye pitit malere yo ap manje,E pandan pòv la kouche byen trankil,M ap fè grangou touye moun ou yo,E y ap touye ti rès nan nou ki rete yo+. 31  O pòtay, ou mèt rele anmwe! Ou menm vil, ou mèt pete yon rèl!Nou menm moun peyi Filisti, nou tout ap pèdi fòs,Paske, gen yon lame ki tankou yon lafimen k ap soti nan nò,E pa gen youn nan sòlda ki ladan l yo ki febli.” 32  Ki sa pou yo reponn moun k ap pot mesaj pou nasyon an?Se pou yo di yo: se Jewova ki fè fondasyon Siyon+,E moun ki pi ba yo ki nan pèp li a ap pran refij ladan l.

Nòt anba paj

Oswa: “L ap fè yo jwenn repo”.
Oswa: “Cheyòl”. Se tonm ki la pou moun ki mouri ale. Gade Lis mo yo esplike yo.
Lit.: “bouk kabrit”.
Oswa: “Cheyòl”. Se tonm ki la pou moun ki mouri ale. Gade Lis mo yo esplike yo.
Oswa: “Cheyòl”. Se tonm ki la pou moun ki mouri ale. Gade Lis mo yo esplike yo.
Lit.: “kay”.
Oswa: “yon branch bwa”.
Se yon bèt ki tankou yon gwo rat ki gen pikan sou kò l pou pwoteje l.
Lit.: “Se konsèy yo konseye”.
Lit.: “sèpan k ap vole”.