Al gade sa k anndan l

Ale nan lis ki di sa k anndan l lan

Esdras 7​:​1-28

SA K LADAN L

  • Esdras vin Jerizalèm (1-10)

  • Lèt Atagzèsès voye bay Esdras (11-26)

  • Esdras louwe Jewova (27-28)

7  Annapre, Esdras*+ te retounen sot Babilòn, sou rèy Atagzèsès+, wa peyi Pès la. Esdras se te pitit Seraya+, Seraya se te pitit Azarya, Azarya se te pitit Ilkya+,  Ilkya se te pitit Chaloum, Chaloum se te pitit Zadòk, Zadòk se te pitit Ayitoub,  Ayitoub se te pitit Amarya, Amarya se te pitit Azarya+, Azarya se te pitit Merayòt,  Merayòt se te pitit Zeraja, Zeraja se te pitit Ouzi, Ouzi se te pitit Bouki,  Bouki se te pitit Abichwa, Abichwa se te pitit Fineyas+, Fineyas se te pitit Eleyaza+, Eleyaza se te pitit Arawon+, prèt an chèf la.  Se Esdras sa a ki te sot Babilòn nan. Li te yon moun ki te konn kopye* Lwa Moyiz la+ e li te byen konnen* Lwa sa a Jewova, Bondye Izrayèl la, te bay la. Wa a te ba l tout sa l te mande, paske Jewova, Bondye l la, te avè l.  Gen kèk nan Izrayelit yo, prèt yo, Levit yo+, moun ki te konn chante yo+, moun ki te konn ap veye pòtay yo+ ak moun ki t ap travay nan tanp lan*+ ki te monte Jerizalèm nan setyèm ane rèy wa Atagzèsès la.  Epi, Esdras rive Jerizalèm nan senkyèm mwa a, sou setyèm ane rèy wa a.  Premye jou nan premye mwa a, li te kòmanse vwayaj li t ap fè sot Babilòn nan e li te rive Jerizalèm premye jou nan senkyèm mwa a, paske Bondye l la te avè l+. 10  Esdras te prepare kè l* pou l byen egzamine Lwa Jewova a, pou l obeyi l+ e pou l anseye lwa ak kòmandman ki ladan l yo ann Izrayèl+. 11  Men yon kopi lèt wa Atagzèsès te bay Esdras, prèt la, ki te konn rekopye Lalwa e ki te konn byen etidye* kòmandman ak lwa Jewova te bay pèp Izrayèl la: 12  * “Mwen menm Atagzèsès+, wa tout wa yo, mwen ekri w, Esdras, prèt la, ou menm ki konn rekopye Lwa Bondye k ap dirije nan syèl la: Mwen swete w yon lapè san parèy. E kounye a, 13  mwen bay lòd pou tout moun nan wayòm mwen an ki fè pati pèp Izrayèl la ansanm ak prèt ak Levit ki vle ale Jerizalèm ansanm avè w yo ale+. 14  Paske se mwen menm, wa a, ak sèt konseye m yo, ki voye w al chèche konnen si y ap obeyi Lwa Bondye w la ki nan men w lan nan Jida ak nan Jerizalèm, 15  e nou voye w ale ak ajan ak lò mwen menm, wa a, ak konseye m yo te bay ak tout kè nou pou Bondye Izrayèl la ki gen kay li nan Jerizalèm, 16  ansanm ak tout ajan ak lò ou resevwa* nan tout tèritwa Babilòn yo ansanm ak ofrann pèp la ak prèt yo bay ak tout kè yo pou kay Bondye yo a ki nan Jerizalèm+. 17  Epi, ou dwe sèvi ak lajan sa a tousuit pou w achte towo bèf+, gwo mouton+ ak ti mouton+. Ou dwe ofri yo ansanm ak manje angren+ ak bwason yo konn vide kòm ofrann+ ki mache avèk yo sou lotèl ki nan kay Bondye w la nan Jerizalèm. 18  “Epi, ou menm ak frè w yo mèt fè sa nou vle ak rès ajan ak lò yo, selon sa Bondye w la vle w fè. 19  Tout veso yo ba ou pou sèvis k ap fèt nan kay Bondye w la, ou dwe depoze yo devan Bondye nan Jerizalèm+. 20  Rès bagay yo mande w pou kay Bondye w la, w ap pran yo nan trezò wa a+. 21  “Mwen menm, wa Atagzèsès, mwen bay tout moun ki responsab trezò wa yo ki nan zòn ki pa lòtbò Rivyè a* lòd, depi se bagay Esdras+, prèt la, ki konn kopye Lwa Bondye k ap dirije nan syèl la, mande nou, nou dwe fè l tousuit. 22  Nou mèt ba li rive jiska 100 talan* ajan, 100 kò* ble, 100 bat* diven+, 100 bat luil+ e nou mèt ba l kantite sèl+ l ap bezwen. 23  Se pou n chofe pou nou fè tout bagay Bondye k ap dirije nan syèl la bay lòd fè pou kay li a, pou Bondye k ap dirije nan syèl la+ pa an kòlè kont wayòm mwen an ak pitit gason m yo+. 24  Epitou, mwen vle fè nou konnen nou pa dwe fè okenn prèt, okenn Levit, okenn mizisyen+, okenn nan moun k ap veye pòtay yo, okenn nan moun k ap travay nan tanp lan+ ak okenn travayè nan kay Bondye a* peye ni taks+, ni enpo, ni lajan pou kite yo pase nan wout yo. 25  “Men, ou menm Esdras, ou dwe sèvi ak sajès Bondye w la ba w la* pou w chwazi fonksyonè ak jij pou jije tout moun nan zòn ki pa lòtbò Rivyè a, tout moun ki konnen lwa Bondye w la. Epi, ou dwe anseye tout moun ki pa konnen yo+. 26  Nenpòt moun ki pa obeyi Lwa Bondye w la ak lwa wa a, se pou yo pini l san pèdi tan. Swa yo touye l, swa yo egzile l, swa yo fè l peye yon amann oswa yo mete l nan prizon.” 27  Se pou nou louwe Jewova, Bondye zansèt nou yo, ki touche kè wa a pou l fè kay Jewova a ki nan Jerizalèm nan vin bèl+! 28  Li demontre lanmou ki fidèl pou mwen devan wa a+, devan konseye l yo+ e devan tout gwo prens wa a genyen yo. Se sa k fè mwen te pran kouraj*, paske Jewova, Bondye m nan, te avè m, epi mwen te reyini mesye ki te alatèt* ann Izrayèl yo pou yo ale avè m.

Nòt anba paj

Sa vle di: “Èd”.
Oswa: “Li te yon eskrib”.
Oswa: “li te fò nan kopye”.
Oswa: “Netinim yo”. Lit.: “moun yo bay yo”.
Oswa: “te deside nan kè l”.
Oswa: “ki te konn rekopye pawòl ki nan”.
Okòmansman, se nan lang arameyen yo te ekri Esd 7:12 rive nan Esd 7:26.
Lit.: “jwenn”.
Oswa: “pa lòtbò Rivyè Efrat”.
Yon talan egal 34,2 kg. Gade Apendis B14.
Oswa: “100 barik”. Yon kò egal 220 lit. Gade Apendis B14.
Oswa: “anviwon 600 galon”. Yon bat egal 22 lit (5,81 gal). Gade Apendis B14.
Oswa: “Netinim yo”. Lit.: “moun yo bay yo”.
Lit.: “sajès Bondye w la ki nan men w lan”.
Oswa: “mwen te bay tèt mwen fòs”.
Lit.: “tèt”.