Al gade sa k anndan l

Ale nan lis ki di sa k anndan l lan

Eklezyas 8​:​1-17

SA K LADAN L

  • Anba dominasyon lèzòm ki pa pafè (1-17)

    • Obeyi lòd wa a (2-4)

    • Dominasyon lèzòm pote soufrans (9)

    • Lè yo pa pini moun k ap fè sa ki mal yo byen rapid (11)

    • Manje, bwè, epi viv ak kè kontan (15)

8  Kiyès ki tankou moun ki gen sajès la? Ki moun ki konn ki jan pou l rezoud yon pwoblèm*? Sajès yon moun genyen parèt nan figi l. Sa fè kè kontan parèt sou figi l ki te mare.  Men sa m ap di: “Obeyi lòd wa a bay+ pou w montre ou respekte sèman ou te fè devan Bondye a+.  Pa kouri sot devan wa a+. Pinga w mele nan anyen ki mal+, paske wa a ka fè sa l vle.  Paske se sa l di k ap fèt+. Ki moun ki ka di l: ‘Sa w ap fè la a?’”  Pa gen anyen mal k ap rive moun ki obeyi lòd yo ba li+, e moun ki gen sajès nan kè l la ap konnen ki lè pou l aji e ki jan pou l fè sa*+.  Dayè, gen yon tan pou chak bagay e gen yon fason* pou chak bagay fèt+, paske pwoblèm lèzòm yo tèlman anpil.  Piske pèsonn pa konnen sa k pral rive, kiyès ki ka di ki jan sa pral fèt?  Menm jan pa gen pèsonn ki gen pouvwa sou souf lavi a* pou anpeche l ale, se konsa tou pa gen pèsonn ki gen pouvwa sou jou lanmò+. Menm jan yo pap bay yon sòlda pèmisyon al lakay li pandan lagè ap fèt, se konsa tou bagay mal moun ap fè pap pèmèt yo sove*.  Mwen te wè tout bagay sa yo e mwen te reflechi anpil sou tout travay k ap fèt sou tè a*, pandan tout tan moun ap domine sou moun pou fè yo soufri*+. 10  Epi, mwen te wè y ap antere moun ki mechan e mwen te wè moun ki t ap antre soti kote ki sakre a, men sa pa t pran tan pou yo bliye moun ki t ap fè sa nan vil la+. Sa a tou pa vo anyen. 11  Piske yo pa pini moun k ap fè sa ki mal yo byen rapid+, kè lèzòm vin di e yo lage kò yo nètale nan fè sa ki mal+. 12  Menmsi yon moun k ap fè peche ta fè sa ki mal 100 fwa, e malgre sa li viv lontan, mwen konnen sa ap mache byen pou moun ki gen lakrentif pou vrè Dye a, paske yo gen lakrentif pou li+. 13  Men, sa pap fini byen pou mechan yo+ e yo pap ka ogmante kantite jou y ap viv la ki tankou yon lonbray+, paske yo pa gen lakrentif pou Bondye. 14  Men yon bagay ki pa vo anyen* k ap fèt sou tè a: Gen moun ki dwat yo boule avèk yo kòmsi yo te fè sa ki mal+, e gen moun ki mechan yo boule avèk yo kòmsi yo te fè sa ki dwat+. Mwen di sa a tou pa vo anyen. 15  Se sa k fè mwen te ankouraje moun pou yo gen kè kontan+, paske pa gen anyen ki pi bon pou yon moun sou tè a pase manje, bwè, epi viv ak kè kontan. Li dwe viv ak kè kontan pandan kantite jou vrè Dye a ba l pou l viv sou tè a, pandan tan l ap fè ap travay di yo+. 16  Mwen te fè anpil efò pou m gen sajès e pou m byen gade tout sa* k ap fèt sou tè a+. Mwen menm ret san dòmi lajounen kou lannuit*. 17  Apre sa, mwen te byen reflechi sou tout travay vrè Dye a fè e mwen te vin wè lèzòm pa ka konprann sa k ap pase sou tè a+. Kèlkeswa gwo efò lèzòm fè, yo pa ka konprann sa. Menmsi yo fè konnen yo gen ase sajès pou yo konnen bagay sa yo, yo pa ka konprann yo vre+.

Nòt anba paj

Oswa: “pou l entèprete yon bagay”.
Oswa: “e l ap gen bon jijman”.
Oswa: “yon bon sans”.
Oswa: “sou lespri a”.
Se kapab tou: “se konsa tou, mechanste mechan yo ap fè pap pèmèt yo sove”.
Lit.: “k ap fèt anba solèy la”.
Oswa: “pou fè yo enjistis; pou lage malè sou yo”.
Oswa: “ki enèvan”.
Oswa: “travay”.
Se kapab tou: “Moun ret san dòmi lajounen kou lannuit”.