Al gade sa k anndan l

Ale nan lis ki di sa k anndan l lan

Efezyen 6​:​1-24

SA K LADAN L

  • Konsèy pou timoun yo ak paran yo (1-4)

  • Konsèy pou esklav yo ak mèt yo (5-9)

  • Ekipman konba Bondye bay la (10-20)

  • Salitasyon nan fen lèt la (21-24)

6  Nou menm timoun, se pou nou obeyi paran nou+ ann inyon ak Seyè a, paske se yon bagay ki jis.  “Onore papa nou ak manman nou+.” Sa a se premye kòmandman ki mache ak yon pwomès:  “Pou tout bagay ka mache byen pou ou, e pou w ka rete lontan sou tè a.”  E nou menm papa, pa tingting pitit nou pou fè yo fache+, men kontinye leve yo nan disiplin+ Jewova* ak nan avètisman* li bay+.  Nou menm esklav, se pou nou obeyi moun* ki mèt nou yo+, avèk krent e avèk anpil respè, ak yon kè sensè, menm jan nou obeyi Kris.  Nou pap fè sa sèlman lè gen je k ap gade nou, kòmkwa se lèzòm n ap fè plezi*+, men n ap fè sa tankou esklav Kris k ap fè volonte Bondye ak tout nanm* yo+.  Se pou nou fè travay nou ak tout nou menm, tankou se pou Jewova*+, e non pa pou lèzòm,  paske nou konnen kèlkeswa byen yon moun fè, l ap jwenn rekonpans nan men Jewova*+, kit li se yon esklav, kit li se yon moun ki lib.  Epitou, nou menm mèt, se pou nou kontinye aji menm jan an avèk yo, e kite kesyon fè menas la, paske nou konnen Sila a ki Mèt ni yo menm ni nou menm nan se nan syèl la li ye+, e li pa gen patipri. 10  Pou fini, kontinye pran pisans+ nan Seyè a ak nan fòs li ki pisan. 11  Abiye nou ak tout ekipman konba+ Bondye bay la pou nou ka kenbe fèm kont manèv* Dyab la. 12  Paske, nou nan yon konba*+, men se pa kont lèzòm, ki fèt ak chè ak san, se kont gouvènman yo, kont otorite yo, kont sila yo ki chèf monn nan, yo menm k ap dirije fènwa sa yo, e kont espri mechan yo+ ki nan syèl la. 13  Se poutèt sa, pran tout ekipman konba Bondye bay la+, yon fason pou nou ka reziste lè jou mechanste yo rive, e pou nou ka kenbe fèm apre nou fin fè tout bagay nou te dwe fè yo. 14  Kidonk, kenbe fèm, epi mare laverite nan ren nou tankou se yon sentiwon+. Mete pwotèj pwatrin jistis la sou nou+. 15  Mete bagay nan pye nou pou nou pare pou nou anonse bon nouvèl lapè a+. 16  Anplis tout bagay sa yo, se pou nou pran gwo boukliye lafwa a+. Se avè l n ap kapab etenn tout flèch Mechan an ap voye tou limen sou nou+. 17  Epitou, aksepte kas delivrans lan+ ak epe lespri a, sètadi pawòl Bondye a+, 18  toutpandan n ap kontinye priye nan tout okazyon ak tout kalite priyè+ ak siplikasyon, ann amoni ak lespri a+. Pou nou ka fè sa, se pou nou toujou rete je klè e se pou nou toujou sipliye pou tout moun ki sen yo. 19  Priye pou mwen tou, pou m ka jwenn pawòl pou m di lè m ouvri bouch mwen, yon fason pou m ka pale avèk kran lè m ap fè konnen sekrè sakre bon nouvèl la+. 20  Se pou sa m ap travay kòm yon anbasadè+ ki nan chenn, yon fason pou m ka pale konsènan bon nouvèl la avèk kran, jan mwen dwe fè sa. 21  Kounye a, Tichik+, frè byenneme m nan, yon sèvitè fidèl nan Seyè a, ap fè nou konn tout bagay, yon fason pou nou menm tou, nou ka gen nouvèl mwen, pou nou konnen ki jan m ye+. 22  Se pou sa menm m ap voye l kote nou, pou nou ka konnen ki jan nou ye, e pou l ka konsole kè nou. 23  Mwen swete pou frè yo gen lapè ak lanmou ansanm ak lafwa ki soti nan Bondye, Papa a, ak nan Seyè a, Jezi Kris. 24  Mwen swete pou favè san parèy la avèk tout moun ki renmen Jezi Kris, Seyè nou an, ak yon lanmou ki pap janm fini.

Nòt anba paj

Oswa: “nan enstriksyon; nan konsèy”.
Lit.: “obeyi chè”.
Lit.: “Se pa pou moun ka wè nou, tankou moun k ap fè moun plezi”.
Oswa: “kont plan”.
Lit.: “yon lit”.