• 1

  • Salitasyon (1, 2)

  • Benediksyon Bondye bay grasa lespri sen l (3-7)

  • Bondye pral reyini tout bagay ansanm nan Kris (8-14)

   • Bondye “jere bagay yo” nan tan fikse yo (10)

   • Bondye poze so lespri a sou nou kòm “yon garanti davans” (13, 14)

  • Pòl di Bondye mèsi pou lafwa frè nan Efèz yo genyen e li priye pou yo (15-23)

 • 2

  • Bondye bay moun lavi ansanm ak Kris (1-10)

  •  Li detwi miray ki te nan mitan yo a (11-22)

 • 3

  • Moun ki nan nasyon yo te gen pou yo vin nan sekrè sakre a tou (1-13)

   • Moun ki nan nasyon yo vin eritye ansanm ak Kris (6)

   • Objektif etènèl Bondye a (11)

  • Pòl priye pou frè Efèz yo ka vin gen bon konprann (14-21)

 • 4

  • Inite ki gen nan kò Kris la (1-16)

   • Gason kòm kado (8)

  • Ansyen pèsonalite a ak nouvo pèsonalite a (17-32)

 • 5

  • Pawòl ki pwòp ak konduit ki pwòp (1-5)

  • Mache tankou pitit limyè (6-14)

  • Se pou nou ranpli nou ak lespri (15-20)

   • Byen sèvi ak tan nou (16)

  • Konsèy pou mari ak madanm (21-33)

 • 6

  • Konsèy pou timoun yo ak paran yo (1-4)

  • Konsèy pou esklav yo ak mèt yo (5-9)

  • Ekipman konba Bondye bay la (10-20)

  • Salitasyon nan fen lèt la (21-24)