Al gade sa k anndan l

Ale nan lòt meni an

Ale nan lis ki di sa k anndan l lan

Temwen Jewova yo

Kreyòl ayisyen

Labib sou Entènèt | LABIB — TRADIKSYON MONN NOUVO A

Ebre 9​:​1-28

SA K LADAN L

  • Sèvis sakre ki t ap fèt kote ki sakre sou tè a (1-10)

  • Kris antre nan syèl la ak san pa l (11-28)

    • Medyatè nouvo alyans lan (15)

9  Ansyen alyans lan, bò kote pa l, te gen yon seri bagay Lalwa egzije sou sèvis sakre a, e li te gen yon kote ki sakre+ sou tè a ki te sèvi pou adorasyon.  An reyalite, yo te fè yon premye pyès nan tant lan, e ladan l te gen pòtlanp lan+, e te gen tab la ak pen yo konn prezante devan Bondye yo+. Yo rele pyès sa a Kote ki sen an+.  Men, dèyè dezyèm rido a+, te gen lòt pyès ki nan tant lan yo rele Kote ki pi sen an+.  Pyès sa a te gen yon ansanswa annò+ ladan l ansanm ak lach alyans lan+ ki te kouvri nèt ak lò+, e anndan Lach la, te gen ja annò a ki te gen lamàn nan+ ak baton Arawon ki te boujonnen an+, ak wòch plat+ ki te gen alyans lan.  Sou tèt Lach la, te gen cheriben yo ki gen glwa, e lonbray yo te kouvri kouvèti* Lach la+. Men, kounye a, se pa moman pou nou pale sou bagay sa yo an detay.  Apre yo te fin konstwi bagay sa yo nan fason sa a, se toutan prèt yo te konn antre nan premye pyès tant lan pou yo akonpli travay ki gen nan sèvis sakre a+.  Men, se sèl gran prèt la ki antre nan dezyèm pyès la yon fwa pa ane+. Li toujou antre ak san+, e li prezante san sa a ni pou tèt li+, ni pou peche pèp la fè+ san yo pa konnen.  Konsa, selon sa lespri sen fè nou wè, chemen ki mennen nan Kote ki pi sen an* pa t parèt aklè pandan premye tant lan te anplas+.  Tant sa a se yon senbòl ki gen rapò ak tan ki fikse a, tan nou ye kounye la a+, e yo kontinye ofri Bondye ni kado ni sakrifis ann amoni ak dispozisyon sa a+. Sepandan, bagay sa yo pa ka bay moun k ap fè sèvis sakre a yon konsyans ki klè+. 10  Yo gen rapò sèlman ak manje, ak bwason ak divès batèm*+. Se bagay Lalwa te egzije ki konsène kò a+, e moun te oblije suiv yo jiskaske tan ki fikse pou yo mete bagay yo annòd la rive. 11  Sepandan, lè Kris te vini antanke gran prèt ki te fè yon seri bon bagay rive, li te antre nan tant ki gen plis valè e ki pi pafè a, tant ki pa fèt ak men an, sa vle di ki pa soti nan kreyasyon sa a. 12  Li pa t antre nan Kote ki pi sen an ak san kabrit, ni ak san jenn towo bèf, men se ak pwòp san pa l+ li te antre, yon fwa pou tout, e li te jwenn yon delivrans* pou nou pou toutan+. 13  Paske, si san kabrit ak san towo bèf+ ansanm ak sann jenn gazèl bèf yo konn voye sou moun ki pa t pwòp ka fè yo vin sen pou pirifye chè yo+, 14  nou pa bezwen mande ki jan san Kris la+, Kris ki te ofri tèt li san tach bay Bondye grasa yon espri ki etènèl, ap netwaye konsyans nou pou li retire zèv ki san valè yo+, yon fason pou nou ka bay Bondye vivan an yon sèvis sakre+! 15  Se poutèt sa, li se medyatè yon nouvo alyans+, dekwa pou moun ki resevwa apèl yo ka resevwa pwomès pou yo jwenn yon eritaj etènèl+. Tout sa vin posib paske li te mouri pou yo te ka jwenn liberasyon yo, grasa ranson an+, anba fot ki te fèt sou ansyen alyans lan. 16  Paske, depi gen alyans ak Bondye, se pou yo bay prèv moun ki fè alyans lan mouri. 17  Paske, se lè gen lanmò*, alyans lan vin gen valè, etandone li pap gen valè toutotan moun ki fè alyans lan vivan. 18  Se poutèt sa, ansyen alyans lan tou pa t ap gen valè* si pa t gen san ki te koule. 19  Paske, lè Moyiz te di tout pèp la chak kòmandman, jan yo ye nan Lalwa a, li te pran san jenn towo bèf ansanm ak san kabrit ak dlo ak lenn wouj vif ansanm ak izòp*, e li te wouze liv la* ansanm ak tout pèp la, 20  epi li di: “Sa a se san alyans Bondye ban nou lòd pou nou respekte a+.” 21  Menm jan an tou, li wouze tant lan ansanm ak tout veso ki la pou sèvis sakre a* ak san an+. 22  Wi, selon Lalwa, san pirifye prèske tout bagay, e si pa gen san ki koule+, pa ka gen padon+. 23  Kidonk, li te nesesè pou kopi egzak+ bagay ki nan syèl la te pirifye grasa sakrifis bèt yo+. Men, pou bagay ki nan syèl la pirifye, sa mande sakrifis ki pi bon lontan. 24  Paske, Kris pa t antre nan yon kote ki sen ki fèt ak men+, ki se kopi sa ki vrè a+. Men, se nan syèl la menm li te antre+ pou l parèt kounye a pou nou devan* Bondye+. 25  Li pa t fè sa pou l te ka ofri tèt li yon pakèt fwa, jan gran prèt la fè sa lè l antre nan Kote ki pi sen an chak ane+ ansanm ak san ki pa san pa l. 26  Si se te sa, li t ap oblije soufri yon pakèt fwa depi monn nan te fonde*. Men kounye a, li parèt yon fwa pou tout nan fen sistèm yo* pou l elimine peche grasa pwòp tèt pa l li bay kòm sakrifis+. 27  E piske se yon sèl fwa moun fèt pou yo mouri, epi apre sa y ap resevwa yon jijman, 28  konsa tou, Kris te ofri tèt li yon sèl fwa pou l pote peche anpil moun+. E dezyèm fwa l ap parèt la, sa pap gen anyen pou wè ak peche, e se moun ki chofe ap tann li vin delivre yo k ap wè l+.

Nòt anba paj

Mo grèk yo mete “kouvèti” pou li a ka fè referans tou ak yon ofrann moun konn fè pou kouvri peche, yon fason pou yo ka gen favè Bondye.
Sa sanble fè referans ak yon kote sakre ki nan syèl la.
Sa gen rapò ak moun ki lave kò yo e sa gen rapò ak bagay yo lave, jan Lalwa Moyiz la te mande sa.
Lit.: “yon ranson”.
Se kapab lanmò yon moun oswa lanmò yon bèt.
Lit.: “pa t ap inogire”.
Oswa: “wouze woulo a”.
Oswa: “pou sèvis piblik la”.
Lit.: “devan fas”.
Ekspresyon sa a gen rapò ak pitit Adan ak Èv yo.
Oswa: “nan fen tan yo”. Gade Lis mo yo esplike yo.