Al gade sa k anndan l

Ale nan lòt meni an

Ale nan lis ki di sa k anndan l lan

Temwen Jewova yo

Kreyòl ayisyen

Labib sou Entènèt | LABIB — TRADIKSYON MONN NOUVO A

Detewonòm

Chapit

Sa k ladan l

 • 1

  • Yo kite Mòn Orèb (1-8)

  • Yo nome chèf ak jij (9-18)

  • Dezobeyisans nan Kadèsbaneya (19-46)

   • Pèp Izrayèl la refize antre nan peyi a (26-33)

   • Yo pa reyisi pran Kanaran (41-46)

 • 2

  • Yo monte desann nan dezè a pandan 38 an (1-23)

  • Laviktwa sou Siyon, wa Esbon an (24-37)

 • 3

  • Laviktwa sou Òg, wa Bazan an (1-7)

  • Separasyon tè ki nan lès Rivyè Jouden an (8-20)

  • Bondye di Jozye li pa bezwen pè (21, 22)

  • Moyiz pap antre nan peyi a (23-29)

 • 4

  • Yo fè pèp la sonje li dwe obeyi (1-14)

   • Nou pa dwe bliye aksyon Bondye fè yo (9)

  • Jewova mande pou moun atache avè l sèlman (15-31)

  • Pa gen okenn lòt Bondye, apa Jewova (32-40)

  • Vil refij ki nan lès Rivyè Jouden yo (41-43)

  • Moyiz kòmanse pale sou Lalwa (44-49)

 • 5

  • Alyans Jewova fè nan Orèb (1-5)

  • Yo repete Dis Kòmandman yo ankò (6-22)

  • Laperèz anvayi pèp la anba Mòn Sinayi (23-33)

 • 6

  • Renmen Jewova ak tout kè nou (1-9)

   • “O Izrayèl, koute byen” (4)

   • Paran yo dwe anseye pitit yo (6, 7)

  • Pinga nou bliye Jewova (10-15)

  • Pinga nou teste Jewova (16-19)

  • Rakonte jenerasyon k ap vini an sa (20-25)

 • 7

  • Sèt nasyon pèp la dwe detwi (1-6)

  • Rezon ki fè Bondye te chwazi pèp Izrayèl la (7-11)

  • Obeyisans ap fè tout bagay mache byen (12-26)

 • 8

  • Yo repale sou benediksyon Jewova pwomèt yo (1-9)

   • “Se pa manje sèlman moun bezwen pou yo viv” (3)

  • Pinga nou bliye Jewova (10-20)

 • 9

  • Rezon ki fè Bondye te bay pèp Izrayèl la peyi a (1-6)

  • Pèp Izrayèl la fè Jewova fache kat fwa (7-29)

   • Ti bèf annò a (7-14)

   • Moyiz defann pèp la (15-21, 25-29)

   • Yo fè Bondye fache twa fwa ankò (22)

 • 10

  • Yo refè de wòch plat yo (1-11)

  • Sa Jewova mande (12-22)

   • Lakrentif ak lanmou pou Jewova (12)

 • 11

  • Nou wè jan Jewova montre l gran (1-7)

  • Peyi Bondye pwomèt la (8-12)

  • Rekonpans pou obeyisans (13-17)

  • Nou dwe kenbe pawòl Bondye yo nan kè nou (18-25)

  • “Benediksyon ak malediksyon” (26-32)

 • 12

  • Adore Bondye kote li chwazi a (1-14)

  • Yo pèmèt yo manje vyann, men yo pa dwe manje san (15-28)

  • Pa kite lòt dye pran nou nan pyèj (29-32)

 • 13

  • Sa yo dwe fè ak moun ki aposta (1-18)

 • 14

  • Fason ki pa bon moun montre yo nan lapenn (1, 2)

  • Manje ki pwòp ak manje ki pa pwòp (3-21)

  • Yon dizyèm pou Jewova (22-29)

 • 15

  • Dèt yo anile chak setan (1-6)

  • Ede moun ki pòv yo (7-11)

  • Liberasyon esklav yo chak setan (12-18)

   • Yo pèse zòrèy yon esklav ak yon bagay ki pwenti (16, 17)

  • Yo mete premye pitit bèt yo apa pou Bondye (19-23)

 • 16

  • Fèt Pak, fèt Pen san ledven (1-8)

  • Fèt Semèn (9-12)

  • Fèt Tonèl (13-17)

  • Yo nome jij yo (18-20)

  • Moun pa dwe itilize okenn bagay pou adore Bondye (21, 22)

 •  17

  • Bèt pou sakrifis yo pa dwe gen okenn domaj (1)

  • Fason pou yo regle ka moun ki aposta (2-7)

  • Fason pou yo jije ka ki difisil (8-13)

  • Enstriksyon pou yon moun ki vin wa (14-20)

   • Wa a dwe kopye sa k nan liv Lalwa a (18)

 • 18

  • Pòsyon ki pou prèt yo ak Levit yo (1-8)

  • Lalwa entèdi moun fè maji (9-14)

  • Yon pwofèt tankou Moyiz (15-19)

  • Fason pou yo idantifye fo pwofèt (20-22)

 • 19

  • Moun ki touye moun e vil refij yo (1-13)

  • Yo pa dwe deplase bòn tè yo (14)

  • Temwen nan yon jijman (15-21)

   • Dwe gen de oswa twa temwen (15)

 • 20

  • Lwa sou fason pou yo fè lagè (1-20)

   • Moun ki pa bezwen al nan lame (5-9)

 • 21

  • Lè yo pa konn kiyès ki touye yon moun (1-9)

  • Maryaj ak fi yo pran nan lagè (10-14)

  • Dwa premye pitit yo (15-17)

  • Yon pitit gason ki gen tèt di (18-21)

  • Yon moun yo pann sou yon poto gen malediksyon (22, 23)

 • 22

  • Respekte bèt lòt moun (1-4)

  • Lè yon moun met rad moun lòt sèks (5)

  • Byen trete bèt yo (6, 7)

  • Balistrad sou do kay (8)

  • Bagay yo pa dwe mele ansanm (9-11)

  • Ponpon nan rad (12)

  • Lwa sou vyòl (13-30)

 • 23

  • Moun ki ka nan rasanbleman k ap fèt pou Bondye (1-8)

  • Pwòpte nan kan an (9-14)

  • Esklav ki sove kite kay mèt li (15, 16)

  • Lalwa entèdi moun tounen pwostitye (17, 18)

  • Enterè ak ve (19-23)

  • Sa yon moun k ap pase nan yon jaden gendwa manje (24, 25)

 • 24

  • Marye ak divòs (1-5)

  • Respekte lavi (6-9)

  • Fason pou n montre sousi pou moun ki pòv (10-18)

  • Lwa sou sa nou dwe kite pou moun vin chèche apre rekòt (19-22)

 • 25

  • Kantite kout baton yo gen dwa bay yon moun (1-3)

  • Pa met baboukèt pou towo bèf k ap bat manje angren (4)

  • Marye ak bòfrè (5-10)

  • Pati moun pa dwe kenbe lè gen goumen (11, 12)

  • Pwa ak mezi ki egzak (13-16)

  • Yo dwe detwi moun Amalèk yo (17-19)

 • 26

  • Ofrann premye danre yo (1-11)

  • Yon lòt dizyèm pati (12-15)

  • Izrayèl se byen espesyal Jewova (16-19)

 • 27

  • Yo dwe ekri Lalwa sou wòch (1-10)

  • Sou Mòn Ebal ak Mòn Gerizim (11-14)

  • Yo repete malediksyon yo (15-26)

 • 28

  • Benediksyon pou obeyisans (1-14)

  • Malediksyon akoz dezobeyisans (15-68)

 • 29

  • Alyans ak Izrayèl nan Mowab (1-13)

  • Avètisman kont dezobeyisans (14-29)

   • Bagay sekrè yo, bagay yo fè konnen yo (29)

 • 30

  • Tounen vin jwenn Jewova (1-10)

  • Kòmandman Jewova yo pa twò difisil (11-14)

  • Chwazi ant lavi ak lanmò (15-20)

 • 31

  • Moyiz pral mouri (1-8)

  • Yo li Lalwa pou tout moun (9-13)

  • Bondye met Jozye dirije pèp la (14, 15)

  • Bondye anonse Izrayèl ap vin rebèl (16-30)

   • Yon chante pou anseye pèp Izrayèl la (19, 22, 30)

 • 32

  • Chante Moyiz la (1-47)

   • Jewova se Mas Wòch la (4)

   • Izrayèl bliye Mas Wòch li a (18)

   • “Vanjans se pou mwen” (35)

   • “Nou menm nasyon yo, se pou nou rejwi avèk pèp li a” (43)

  • Moyiz ap mouri sou Mòn Nebo (48-52)

 • 33

  • Moyiz beni tribi yo (1-29)

   • ‘Bra Jewova la pou toutan’ (27)

 • 34

  • Jewova montre Moyiz peyi a (1-4)

  • Moyiz mouri (5-12)