Al gade sa k anndan l

Ale nan lis ki di sa k anndan l lan

Liv Dànyèl

Chapit

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Sa k ladan l

 • 1

  • Moun Babilòn yo te ansèkle Jerizalèm (1, 2)

  • Fòmasyon espesyal pou jèn ki sot nan fanmi wa yo (3-5)

  • Kat Ebre jwenn eprèv ki teste fidelite yo (6-21)

 • 2

  • Wa Nebikadneza fè yon rèv ki boulvèse l (1-4)

  • Pa gen moun ki gen sajès ki ka rakonte wa a rèv la (5-13)

  • Dànyèl priye Bondye pou l mande l èd (14-18)

  • Louwanj pou Bondye paske li fè Dànyèl konn sekrè a (19-23)

  • Dànyèl rakonte wa a rèv la (24-35)

  • Li esplike rèv la (36-45)

   • Wayòm nan se wòch ki pral kraze estati a (44, 45)

  • Wa a onore Dànyèl (46-49)

 • 3

  • Estati annò wa Nebikadneza te fè a (1-7)

   • Li bay lòd pou moun adore estati a (4-6)

  • Yo di wa a twa Ebre yo refize obeyi lòd li a (8-18)

   • ‘Nou pap sèvi dye w yo’ (18)

  • Yo lage twa Ebre yo nan founèz dife a (19-23)

  • Bondye fè yon mirak pou l sove lavi yo nan dife a (24-27)

  • Wa a fè louwanj pou Bondye Ebre yo (28-30)

 • 4

  • Wa Nebikadneza rekonèt se Bondye ki Wa (1-3)

  • Wa a wè yon pyebwa nan yon rèv (4-18)

   • Sèt tan dwe pase sou pyebwa yo koupe a (16)

   • Bondye se Chèf nan wayòm lèzòm nan (17)

  • Dànyèl esplike rèv la (19-27)

  • Rèv la reyalize an premye sou wa a (28-36)

   • Wa a pase sèt tan fou (32, 33)

  • Wa a fè louwanj pou Bondye k ap dirije nan syèl la (37)

 • 5

  • Gwo resepsyon wa Belchaza a (1-4)

  • Gen yon men k ap ekri sou mi palè a (5-12)

  • Wa a mande Dànyèl pou l esplike sa ki ekri a (13-25)

  • Esplikasyon: Babilòn ap tonbe (26-31)

 • 6

  • Gwo otorite yo nan wayòm Pès la fè konplo sou Dànyèl (1-9)

  • Dànyèl kontinye priye (10-15)

  • Yo lage Dànyèl nan twou ki gen lyon yo (16-24)

  • Wa Dariyis mande pou moun gen lakrentif pou Bondye Dànyèl la (25-28)

 • 7

  • Vizyon sou kat gwo bèt yo (1-8)

   • Yon ti kòn ki awogan vin parèt (8)

  • Sila a ki la depi byen lontan an ap jije nan tribinal li (9-14)

   • Li mete yon pitit lòm wa (13, 14)

  • Yo esplike Dànyèl vizyon an (15-28)

   • Kat gwo bèt yo se kat wa (17)

   • Moun ki sen yo ap resevwa wayòm nan (18)

   • Dis kòn, sa vle di dis wa, dwe parèt (24)

 • 8

  • Vizyon sou mal mouton an ak bouk kabrit la (1-14)

   • Yon ti kòn leve tèt li byen wo (9-12)

   • Pandan 2 300 jou (14)

  • Gabriyèl esplike vizyon an (15-27)

   • Li esplike sa mal mouton an ak bouk kabrit la reprezante (20, 21)

   • Yon wa ki move anpil vin parèt (23-25)

 • 9

  • Dànyèl fè yon priyè pou l konfese peche pèp la (1-19)

   • Jerizalèm ap ret kraze pandan 70 an (2)

  • Gabriyèl vin kot Dànyèl (20-23)

  • Pwofesi konsènan 70 semèn nan (24-27)

   • Mesi a ap parèt apre 69 semèn (25)

   • Y ap touye Mesi a (26)

   • Y ap detwi vil la ansanm ak kote ki sakre a (26)

 • 10

  • Bondye voye yon mesaje al vizite Dànyèl (1-21)

   • Mikayèl ede zanj lan (13)

 • 11

  • Wa peyi Pès ak wa peyi Lagrès (1-4)

  • Wa sid la ak wa nò a (5-45)

   • Ap gen yon moun k ap fè moun peye taks (20)

   • Y ap kraze Gid alyans lan (22)

   •  Y ap bay dye fòtrès yo glwa (38)

   • Wa sid la pral nan lit ak wa nò a (40)

   • Yon seri mesaj ki sot nan lès ak nan nò ap boulvèse moun (44)

 • 12

  • “Tan lafen an” ak bagay ki pral rive apre sa (1-13)

   • Mikayèl ap kanpe (1)

   • Moun ki gen bon konprann yo pral klere (3)

   • Vrè konesans lan ap vin anpil (4)

   • Dànyèl pral kanpe pou l jwenn pòsyon pa l la (13)