• CHOULAMIT LA NAN KAN WA SALOMON AN (1:1–3:5)

  • 1

   • Pi bèl chante ki genyen an (1)

   • Jèn fi a (2-7)

   • Pitit fi Jerizalèm yo (8)

   • Wa a (9-11)

    • “N ap fè bijou annò pou ou” (11)

   • Jèn fi a (12-14)

    • ‘Moun mwen renmen anpil la tankou yon ti sak ki gen lami santi bon’ (13)

   • Bèje a (15)

    • “Se pa ti bèl ou bèl ti cheri m nan”

   • Jèn fi a (16, 17)

    • “Se pa ti bèl ou bèl cheri m nan” (16)

  • 2

   • Jèn fi a (1)

    • “Mwen se yon senp safran”

   • Bèje a (2)

    • ‘Moun mwen renmen anpil la tankou yon flè lis’

   • Jèn fi a (3-14)

    • ‘Pa fè lanmou grandi nan kè m si l pa vin poukont li’ (7)

    • Li site pawòl bèje a (10b-14)

     • “Se pa ti bèl ou bèl, ann al avè m” (10b, 13)

   • Frè jèn fi a genyen yo (15)

    • “Kenbe rena yo pou nou”

   • Jèn fi a (16, 17)

    • “Moun mwen renmen anpil la se pou mwen l ye e se pou li mwen ye” (16)

  • 3

   • Jèn fi a (1-5)

    • ‘Nan nuit, mwen panse ak moun mwen renmen an’ (1)

 • CHOULAMIT LA JERIZALÈM (3:6–8:4)

  • 3

   • Pitit fi Siyon yo (6-11)

    • Gwoup moun ki akonpaye Salomon yo

  • 4

   • Bèje a (1-5)

    • “Se pa ti bèl ou bèl ti cheri m nan” (1)

   • Jèn fi a (6)

   • Bèje a (7-16a)

    • ‘Fiyanse m nan, ou vòlè kè m’ (9)

   • Jèn fi a (16b)

  • 5

   • Bèje a (1a)

   • Medam Jerizalèm yo (1b)

    • ‘Se pou n sou ak afeksyon!’

   • Jèn fi a (2-8)

    • Li rakonte rèv li fè

   • Pitit fi Jerizalèm yo (9)

    • “Ki sa moun ou renmen anpil la genyen lòt gason pa genyen?”

   • Jèn fi a (10-16)

    • “Moun ka remake l menm nan mitan 10 000 moun” (10)

  • 6

   • Pitit fi Jerizalèm yo (1)

   • Jèn fi a (2, 3)

    • “Mwen pou moun mwen renmen anpil la, e moun mwen renmen anpil la se pou mwen l ye” (3)

   • Wa a (4-10)

    • “Ou bèl menm jan ak Tiza” (4)

    • Li site pawòl medam yo (10)

   • Jèn fi a (11, 12)

   • Wa a (ak lòt moun) (13a)

   • Jèn fi a (13b)

   • Wa a (ak lòt moun) (13c)

  • 7

   • Wa a (1-9a)

    • “Se pa ti bèl ou bèl e se pa ti kontan w fè kè m kontan ti cheri m nan” (6)

   • Jèn fi a (9b-13)

    • “Se pou moun mwen renmen an mwen ye, e li menm se mwen li anvi” (10)

  • 8

   • Jèn fi a (1-4)

    • “Poukisa w pa t tankou yon frè m?” (1)

 • CHOULAMIT LA RETOUNEN, LI RETE FIDÈL (8:5-14)

  • 8

   • Frè jèn fi a genyen yo (5a)

    • ‘Kiyès sa a k ap mache men nan men ak moun li renmen anpil la?’

   • Jèn fi a (5b-7)

    • “Lanmou gen anpil fòs menm jan ak lanmò” (6)

   • Frè jèn fi a genyen yo (8, 9)

    • “Si l se yon miray, [...] men, si l se yon pòt, [...]” (9)

   • Jèn fi a (10-12)

    • “Mwen se yon miray” (10)

   • Bèje a (13)

    • “Pale non pou m tande vwa w”

   • Jèn fi a (14)

    • “Kouri vit tankou yon gazèl”