Al gade sa k anndan l

Ale nan lis ki di sa k anndan l lan

Abakouk 1​:​1-17

SA K LADAN L

 • Pwofèt la rele Bondye pou l mande sekou (1-4)

  • “O Jewova, konbyen tan?” (2)

  • “Poukisa w tolere moun k ap toupizi lòt moun?” (3)

 • Moun Kalde yo, mwayen Bondye itilize pou l fè jijman l (5-11)

 • Pwofèt la sipliye Jewova (12-17)

  • ‘Bondye m nan, ou pa ka mouri’ (12)

  • “Ou pa ka wè sa ki mal” (13)

1  Mwen menm, pwofèt Abakouk*, mwen te resevwa yon mesaj nan yon vizyon. Mwen te di:   O Jewova, konbyen tan pou m fè ap rele w pou m mande w sekou anvan w tande m+?Konbyen tan pou m fè ap mande w sekou akoz vyolans ki genyen anvan w fè yon bagay*+?   Poukisa w kite m wè move bagay k ap fèt?E poukisa w tolere moun k ap toupizi lòt moun?Poukisa gen zak kraze brize ak zak vyolans devan je m?E poukisa gen anpil diskisyon ak hinghang?   Konsa, lalwa pa itil anyen ankò,E pèsonn pa janm jwenn jistis.Mechan yo antoure moun ki jis yo,Se sa k fè pa gen jistis ankò+.   “Gade nasyon yo, gade yo byen!Gade yo ak bouch ouvè, tou sezi.Paske, gen yon bagay k ap rive pandan nou vivan an,Yon bagay nou pap kwè menmsi yo rakonte nou li+.   M ap fè moun Kalde yo leve kont nou+.Se yon nasyon ki fewòs e ki san pitye.Yo anvayi kote ki gen anpil espas sou tè aPou yo sezi kay ki pa pou yo+.   Se yon nasyon ki fè moun pè.Yo tabli pwòp lwa yo ak otorite* yo+.   Cheval yo genyen yo pi rapid pase leyopa.Yo pi move pase lou k ap mache nan nuit+.Cheval yo genyen yo pa sispann galope.Cheval yo soti byen lwen.Yo fonse tankou èg k ap plonje desann pou y al manje+.   Yo tout vini nan entansyon pou yo fè vyolans+.Lè y ap avanse ansanm, yo tankou yon tanpèt ki sot nan direksyon lès+.Yo ranmase prizonye tankou se te sab yo t ap ranmase. 10  Yo pase wa nan rizib,E yo ri gwo potanta yo+.Yo ri tout fòtrès yo+,Yo fè ranp ak tè epi yo pran yo. 11  Apre sa, yo avanse tankou van e yo travèse peyi a.Men y ap vin koupab+,Paske, dapre yo menm, se dye yo a ki ba yo pouvwa yo genyen an*+.” 12  O Jewova, èske w pa la depi toutan+?O Bondye m nan, Sila a ki sen an, ou pa ka mouri*+.O Jewova, ou chwazi yo pou yo egzekite jijman w.Mas Wòch mwen+, ou chwazi yo pou yo ban nou pinisyon*+. 13  Ou pa ka wè sa ki mal devan je wE w pa ka tolere mechanste+.Men, kòman w fè tolere trèt yo+?E poukisa w ret an silans lè yon mechan fini avèk yon moun ki pi jis pase l+? 14  Poukisa w fè lòm vin tankou pwason nan lanmè,Tankou bèt ki rale sou vant ki pa gen chèf pou dirije yo? 15  Li* rale yo tout monte avèk yon zen.Li pran yo nan nas li,Wi, li rasanble yo nan filè pou l fè lapèch la.Se poutèt sa li kontan anpil+. 16  Se poutèt sa li ofri nas li a sakrifis,E li fè sakrifis* pou filè li genyen pou l fè lapèch la.Grasa yo, pòsyon pa l la bon*,E li gen bon kalite manje pou l manje. 17  Èske l ap kontinye plen filè l e l ap kontinye retire sa l pran yo ladan l?*Èske l ap kontinye touye nasyon yo san pitye+?

Nòt anba paj

Petèt, non sa a vle di: “Gwo akolad”.
Oswa: “anvan w bay delivrans”.
Oswa: “diyite”.
Se kapab tou: “se fòs yo genyen an ki dye yo”.
Se kapab tou: “nou pap mouri”.
Oswa: “pou yo korije nou”.
Anpalan de ènmi yo a, moun Kalde yo.
Oswa: “fè boule lansan”.
Lit.: “pòsyon pa l la gen bonjan luil”.
Se kapab tou: “Èske l ap kontinye rale epe l?”