Al gade sa k anndan l

Ale nan lis ki di sa k anndan l lan

Sòm 7​:​1-17

SA K LADAN L

  • Jewova se yon Jij ki jis

    • “Fè m jistis, o Jewova” (8)

Yon chante* David te chante pou Jewova pou l montre tristès li akoz pawòl Kouch, moun tribi Benjamen an, te di yo. 7  O Jewova, Bondye m nan, se nan ou mwen pran refij+.Sove m anba men tout moun k ap pèsekite m yo, delivre m anba men yo+.   Si w pa fè sa, y ap dechire m* menm jan ak lyon+,Yo prale avè m e pap gen pèsonn pou delivre m.   O Jewova, Bondye m nan, si m gen tò,Si m te fè yon bagay ki pa bon,   Si m te mal aji ak yon moun ki te aji byen avè m+,Oubyen si m te pran bagay ènmi m yo posede san rezon*,   Se pou w kite yon ènmi m pousuiv mwen epi l met men sou mwen*,Se pou w kite l mache sou mwen jis li touye m,E se pou l kite m atè a nan pousyè a, nan dezonè. (Sela)   Leve kanpe pandan w tou an kòlè, o Jewova!Kanpe devan ènmi m yo ki fache anpil+,Leve pou mwen, epi fè m jwenn jistis+.   Se pou nasyon yo rasanble toutotou w,Se pou w aji kont yo kote w ye anlè a.   Jewova ap bay pèp yo santans yo+.Fè m jistis, o Jewova, paske mwen mache dwat devan wE mwen fidèl+.   Tanpri, met fen nan mechanste mechan yo ap fè.Men, se pou w pwoteje moun ki jis yo+,Paske, ou se yon Bondye ki jis+ e ki egzamine kè moun+ ak santiman ki pi pwofon yo genyen*+. 10  Bondye se boukliye m+, Sila a ki sove moun ki dwat yo+. 11  Bondye se yon Jij ki jis+.Li fè konnen jijman li pwononse yo* chak jou. 12  Si yon moun pa vle repanti+, li file epe l+,Li prepare banza* l e li vize l avè l+. 13  Li prepare zam fannfwa l yo,Li prepare flèch li yo ki gen dife sou yo+. 14  Gade moun k ap planifye pou l fè mechanste a,L ap planifye pou l fè sa ki mal e l ap bay manti+. 15  Li fouye yon twou byen fon,Men, li tonbe nan twou li te fè a+. 16  Bagay mal li fè yo ap tounen sou tèt li+,Vyolans li fè a ap tounen sou tèt li. 17  M ap louwe Jewova pou jistis li+,M ap chante louwanj* pou non Jewova+, Sila a ki nan pi gwo pozisyon an+.

Nòt anba paj

Oswa: “Yon chante moun chante lè gen lanmò”.
Oswa: “dechire nanm mwen”.
Se kapab tou: “E m epaye moun ki opoze avè m san rezon yo”.
Oswa: “sou nanm mwen”.
Oswa: “ki egzamine kè ak ren”.
Oswa: “fè konnen kondanasyon l yo”.
Oswa: “M ap fè mizik”.