Al gade sa k anndan l

Ale nan lis ki di sa k anndan l lan

Sòm 69​:​1-36

SA K LADAN L

  • Yon priyè pou mande sekou

    • “Lanmou m gen pou kay ou a tankou yon dife k ap boule anndan m” (9)

    • “Reponn mwen vit” (17)

    • “Se vinèg yo te ban m pou m bwè” (21)

Pou moun k ap dirije mizisyen yo. Pou yo jwe sou ton “Lis yo”. Yon chante David te ekri. 69  Sove m, o Bondye, paske dlo yo met lavi m an danje*+.   Mwen desann byen fon nan labou, kote tè a mou+.Mwen antre nan dlo ki fon,E yon kouran dlo ki gen fòs pote m ale+.   Mwen bouke tèlman m ap rele+.Gòj mwen fè m mal.Je m febli pandan m ap tann Bondye m nan+.   Moun ki rayi m san rezon yo+Plis pase cheve ki nan tèt mwen.Moun ki vle fè yon fen avè m yo anpil,Moun mwen pa ka fè konfyans e ki ènmi m yo* anpil.Yo fòse m remèt bagay mwen pa t vòlè.   O Bondye, ou konnen mwen te aji tankou moun sòt,Ou konnen mwen koupab.   Pa kite moun ki met espwa yo nan ou yo wont akoz mwen menm,O Jewova, Chèf lame yo, Seyè ki Souvren an.Pa kite moun k ap chèche w yo jwenn imilyasyon akoz mwen menm,O Bondye Izrayèl la.   Se akoz ou menm y ap kritike m+.Mwen jwenn imilyasyon+.   Mwen tounen yon etranje pou frè m yo,Mwen tounen yon etranje pou pitit gason manman m yo+.   Lanmou m gen pou kay ou a tankou yon dife k ap boule anndan m+.Jouman moun ki t ap joure w yo tonbe sou mwen+. 10  Lè m te fè jèn* pou m imilye tèt mwen*,Yo te pale m mal pou sa. 11  Lè m te met twal sak sou mwen,Yo te meprize m. 12  Moun ki nan pòtay vil la ap pale sou mwen,Tafyatè yo fè chante sou mwen. 13  Men, se pou priyè m nan rive jwenn ouNan bon moman, o Jewova+.O Bondye, akoz kokenn lanmou fidèl ou genyen an,Se pou w reponn mwen, se pou w sove m san mank+. 14  Retire m nan labou a,Pa kite m fè fon.Sove m anba men moun ki rayi m yoE retire m nan dlo ki fon yo+. 15  Pa kite dlo inondasyon yo pote m ale+,Pa kite dlo ki fon yo vale m,Ni pa kite pi* a fèmen bouch li sou mwen+. 16  Reponn mwen, o Jewova, paske lanmou fidèl ou genyen an se bèl bagay+.Vire gade m, paske ou gen anpil mizèrikòd+. 17  Pa kache figi w pou sèvitè w la+,Reponn mwen vit paske m ap soufri anpil+. 18  Vin pi pre m epi delivre m*,Sove m poutèt ènmi m yo. 19  Ou konnen jan yo pale m mal, jan yo fè m wont e jan yo imilye m+.Ou wè tout ènmi m yo. 20  Kè m ap fann poutèt y ap pale m mal e maleng nan pa ka geri*.Mwen t ap tann pou moun gen pitye pou mwen, men mwen pa t jwenn pèsonn+.Mwen t ap tann pou moun konsole m, men mwen pa t jwenn pèsonn+. 21  Se pwazon* yo te ban m pou m manje+.Lè m te swaf, se vinèg yo te ban m pou m bwè+. 22  Se pou tab yo a tounen yon pyèj pou yo,Se pou richès yo fè yo pran nan pèlen+. 23  Se pou je yo vin bouche dekwa pou yo pa wè,Se pou janm* yo toujou ap tranble. 24  Vide kòlè w sou yo,Wi, se pou w vide gwo kòlè w la sou yo+. 25  Se pou kote yo abite* yo vin vid.Se pou pèsonn pa abite nan tant yo ankò+. 26  Paske, y ap pousuiv moun ou te frape a,E yo kontinye ap fè konnen jan moun ou te blese yo te soufri. 27  Fè yo vin pi koupab toujou,Pa konsidere yo kòm moun ki jis. 28  Se pou w efase non yo nan liv moun k ap viv yo*+,Pa ekri non yo pami non moun ki jis yo+. 29  M ap soufri, mwen nan lapenn+.Se pou w sèvi ak pisans ou pou w pwoteje m, o Bondye. 30  M ap chante louwanj pou non Bondye,E m ap ba l glwa ak pawòl m ap di l pou m remèsye l. 31  Sa ap plis fè Jewova plezi pase si m ta ofri l yon towo bèf,Pase si m ta ofri l yon jenn towo bèf ki gen kòn e ki gen zago+. 32  Moun ki gen imilite a ap wè sa e l ap rejwi.Nou menm k ap chèche Bondye, se pou nou pran kouraj. 33  Paske, Jewova koute moun ki pòv yo+E li pap meprize moun pa l ki ann egzil yo+. 34  Se pou syèl la ak tè a ba l louwanj+,Se pou lanmè a ak tout sa k ap deplase ladan l ba l louwanj. 35  Paske, Bondye ap sove Siyon+,L ap rebati vil Jida yo,Moun ap abite nan peyi a e y ap pran l kòm byen pa yo. 36  Desandan sèvitè l yo ap resevwa peyi a kòm eritaj pa yo+E moun ki renmen non l yo+ ap abite ladan l.

Nòt anba paj

Oswa: “dlo yo rive sou nanm mwen”.
Oswa: “Moun ki ènmi m san rezon yo”.
Lit.: “nanm mwen”. Se kapab tou: “Lè m te kriye e m te ret san manje”.
Oswa: “twou”.
Oswa: “Vin pi pre nanm mwen, epi rachte l”.
Oswa: “e mwen pèdi espwa”.
Oswa: “yon plant ki gen pwazon”.
Lit.: “ranch”.
Oswa: “Se pou kan yo genyen ki gen miray toutotou”.
Oswa: “liv lavi a”.