Al gade sa k anndan l

Ale nan lis ki di sa k anndan l lan

Pwovèb 6​:​1-35

SA K LADAN L

  • Atansyon lè w ap pwomèt pou w responsab dèt yon moun (1-5)

  • “Al kot foumi yo, ou menm, parese” (6-11)

  • Moun ki pa itil anyen e ki mechan an (12-15)

  • Sèt bagay Jewova rayi (16-19)

  • Veye kò w ak fi ki pa bon an (20-35)

6  Pitit mwen, si w pwomèt* pou w responsab dèt yon moun+,Si w te fè yon antant* ak yon etranje+,   Si w mele akoz pwomès ou te fè a,Si w pran nan pyèj akoz pawòl ki te sot nan bouch ou+,   Pitit mwen, men sa pou w fè pou w ka libere tèt ou,Paske w tonbe anba men moun nan:Al bese w devan l e kouri al sipliye l+.   Pa kite dòmi pran w,E pinga w kite je w fèmen.   Libere tèt ou menm jan ak yon sèf* ki chape anba men yon chasè,Menm jan ak yon zwazo ki chape anba men yon moun ki tann pèlen pou li.   Al kot foumi yo, ou menm, parese+.Gad ki jan yo travay pou w ka vin gen sajès.   Aktout yo pa gen ni kòmandan, ni chèf, ni moun k ap dirije yo,   Yo sere manje nan sezon chalè+,E nan sezon rekòt, yo rasanble manje y ap bezwen.   Ou menm parese, pandan konbyen tan w ap ret kouche la a?Ki lè w ap leve nan dòmi? 10  Lè w ret ap fè yon ti dòmi, ou ret ap fè yon ti kabicha,Ou kwaze bra w pou w pran yon ti repo+, 11  Enben, lamizè ap vin sou ou tankou yon bandi.W ap vin tèlman nan nesesite, se kòmsi se yon moun ak zam ki vin atake w+. 12  Moun ki pa itil anyen e ki mechan an ap mache di pawòl kwochi+, 13  L ap touye je l+, l ap fè siy ak pye l, l ap fè siy ak dwèt li. 14  Kè l chaje ak move bagay,Li toujou ap fè move plan+ e li toujou ap simen divizyon+. 15  Se sa k fè malè ap tonbe sou li sanzatann.Nan yon ti moman, y ap kraze l e li pap jwenn gerizon+. 16  Gen sis bagay Jewova rayi,Wi, gen sèt bagay li* pa vle wè: 17  Je moun ki gen ògèy+, lang moun k ap bay manti+, men moun k ap fè san inosan koule+, 18  Kè moun k ap fè konplo pou fè sa ki mal+, pye moun k ap prese al fè mechanste, 19  Yon fo temwen k ap bay manti san pran souf+,Ak nenpòt moun k ap simen divizyon nan mitan frè+. 20  Pitit mwen, obeyi kòmandman papa w ba ou,Pa bliye lòd* manman w ba ou+. 21  Toujou konsève yo nan kè w.Mare yo nan kou w. 22  Lè w ap mache, y ap gide w.Lè w al kouche, y ap veye sou ou,E lè w leve, y ap pale avè w*. 23  Paske, kòmandman an se yon lanp+,E lalwa se yon limyè+,Epi disiplin k ap bay koreksyon an se chemen lavi a+. 24  Y ap pwoteje w pou w pa tonbe anba men fi ki pa bon an+,Pou w pa pran nan ti pawòl dous fi ki imoral la*+. 25  Pinga w kite kè w fè w tonbe gade l paske li bèl+,E pinga w kite l pran w ak bèl je li genyen yo, 26  Paske yon pwostitye ka fè yon gason vin ret ak yon moso pen sèlman+,Men, madanm yon lòt gason ka lakòz yon nonm pèdi lavi l*. 27  Èske yon moun ka met dife nan lestomak li epi pou rad li pa boule+? 28  Oubyen èske yon moun ka mache sou chabon ki tou limen san pye l pa boule? 29  Se menm bagay la tou pou yon moun ki kouche ak madanm yon lòt moun.Pa gen moun ki touche yon fi konsa ki pap jwenn pinisyon+. 30  Moun pa gade yon vòlè malSi l vòlè pou l jwenn manje pou l manje* paske l grangou. 31  Epoutan, lè yo pran l, l ap remèt sèt fwa sa l te pran an.L ap bay tout bagay ki gen valè li gen lakay li+. 32  Nenpòt moun ki fè adiltè ak yon fi, se yon moun sòt* li ye.Yon moun ki fè sa ap rale malè sou tèt li*+. 33  Se soufrans ak dezonè sèlman l ap jwenn+,E wont ki kouvri l la pap janm disparèt+. 34  Paske jalouzi ka fè yon mari vin an kòlè anpil.Li pap gen pitye lè l ap vanje+. 35  Li pap aksepte anyen* pou sa k fèt la,Li pap kalme l, kèlkeswa gwosè kado ou ba li.

Nòt anba paj

Lit.: “si w bay garanti”.
Sa vle di fè yon pwomès.
Se yon bèt ki sanble ak kabrit.
Oswa: “nanm li”.
Oswa: “lwa”.
Oswa: “y ap anseye w”.
Lit.: “fi ki etranje a”. Gade Pw 2:16.
Oswa: “pèdi nanm li”.
Oswa: “pou l ranpli nanm li”.
Lit.: “ki fè adiltè ak yon fi manke kè”.
Oswa: “sou nanm li”.
Oswa: “ranson”.