Al gade sa k anndan l

Ale nan lis ki di sa k anndan l lan

Pwovèb 30​:​1-33

SA K LADAN L

  • Pa fè m ni pòv ni rich (8)

  • Bagay ki pa janm satisfè (15, 16)

  • Bagay moun pa rive konprann (18, 19)

  • Yon fi ki nan adiltè (20)

  • Bèt ki fèt ak tout sajès yo (24)

30  Men mesaj enpòtan ki nan pawòl Agou yo, yon pitit gason Jake, pawòl li te di Ityèl ak Oukal.   Mwen pi sòt pase tout moun+,E mwen pa gen bon konprann yon moun dwe genyen.   Mwen pa aprann gen sajèsE mwen pa gen konesans Sila a ki pi sen an bay la.   Kiyès ki monte nan syèl la, apre sa pou l desann+?Kiyès ki kenbe van an nan de pla men l?Kiyès ki vlope dlo yo nan rad li+?Kiyès ki fikse* tout limit tè a+ genyen yo?Ki jan l rele e ki jan pitit li a rele, si w konnen?   Tout sa Bondye di bon nèt+.Li se yon boukliye pou moun ki pran refij nan li+.   Pa ajoute anyen sou pawòl li yo+.Si w fè sa, l ap ba w koreksyon,E w ap vin yon moun k ap bay manti.   Bondye, gen de bagay m ap mande w.Apa bagay sa yo, mwen pa bezwen anyen ankò toutotan m ap viv.   Fè m rete lwen pawòl ki pa verite ak pawòl manti+.Pa fè m ni pòv ni rich.Annik kite m jwenn kantite manje mwen bezwen pou m manje+,   Konsa, vant mwen pap vin plen e mwen pap nye w pou m ta di: “Kiyès ki Jewova a+?”Epitou, pa kite m vin pòv, pou m pa vòlè e pou m pa sal* non Bondye m nan. 10  Pa pale yon sèvitè mal devan mèt li.Si w fè sa, sèvitè a ka ba w madichon e w pap gen rezon+. 11  Gen yon jenerasyon moun ki bay papa yo madichonE ki pa respekte manman yo+. 12  Gen yon jenerasyon moun ki panse yo pwòp*+,Men, yo toujou pa pwòp akoz y ap benyen nan salte*. 13  Gen yon jenerasyon moun ki chaje ak ògèy lakay yo,Yo gade moun ak anpil awogans+. 14  Gen yon jenerasyon moun dan yo se epe,E machwè yo se kouto ki la pou touye sèlman.Y ap devore moun ki pi ba yo sou tè aE y ap devore malere yo nan monn nan+. 15  Sansi yo gen de pitit fi, yo chak ap di byen fò: “Ban m! Ban m!”Gen twa bagay ki pa janm satisfè,Kat bagay ki pa janm di: “Ase!” 16  Tonm*+, vant ki pa ka kenbe pitit,Tè ki pa jwenn dlo,Ak dife ki pa janm di: “Ase!” 17  Yon moun k ap pase papa l nan rizib e ki dezobeyi manman l+,Kaw ki nan vale yo ap kreve je lE ti èg yo ap manje je l nèt+. 18  Gen twa bagay mwen pa rive konprann*,E gen kat bagay mwen pa konprann: 19  Fason yon èg plane nan syèl la,Fason yon sèpan file sou yon mas wòch,Fason yon bato kouri nan mitan lanmè,Ak fason yon gason ye lè l avèk yon jèn dam. 20  Men ki jan yon fi ki nan adiltè aji:Li manje, li siye bouch li,Apre sa, li di: “Mwen pa fè anyen ki mal+.” 21  Gen twa bagay ki fè latè tranble,E gen kat bagay li pa ka sipòte: 22  Lè yon esklav vin wa+,Lè yon moun sòt gen twòp manje pou l manje. 23  Lè yon fi moun rayi* vin marye,Ak lè yon jèn ti sèvant pran plas* mètrès li+. 24  Gen kat bèt sou tè a pami bèt ki pi piti yoKi fèt ak tout sajès yo*+: 25  Foumi se pa yon bèt* ki gen fòs,Epoutan, li pare manje l nan sezon chalè+. 26  Daman*+ se yon bèt* ki pa gen anpil fòs,Epoutan, li fè kay li nan gwo mas wòch+. 27  Krikèt yo+ pa gen wa,Epoutan, yo avanse tankou yon lame*+. 28  Zandolit+ ka mache nan mi san l pa tonbe,E li antre nan palè wa. 29  Gen twa bagay lè y ap mache ki fè moun sezi,Gen kat bagay ki estrawòdinè lè y ap deplase: 30  Gen lyon, bèt ki pi vanyan pase tout lòt bèt yo,Ki pa fè bak devan pèsonn+, 31  Gen chen ki konn fè chas yo, bouk kabrit yoAk yon wa ki ansanm ak lame l. 32  Si w fè lwanj pou tèt ou menm jan ak moun sòt+Oswa w gen nan tèt ou pou w fè sa,Met men sou bouch ou+. 33  Paske, lè yo bat lèt, li fè bè,Lè moun pran kou nan nen, li fè san,E lè yo fè kòlè yon moun monte, sa fè gen gwo kont+.

Nòt anba paj

Lit.: “leve”.
Oswa: “atake”.
Oswa: “yo nan kondisyon pou yo fè sèvis Bondye”.
Lit.: “poupou”.
Oswa: “Cheyòl”. Se tonm ki la pou moun ki mouri ale. Gade Lis mo yo esplike yo.
Oswa: “twa bagay ki twò estrawòdinè pou mwen”.
Oswa: “moun pa renmen”.
Oswa: “sèvant ranplase”.
Oswa: “Ki gen anpil anpil sajès”.
Lit.: “pèp”.
Se yon bèt ki sanble ak yon gwo lapen san ke e ki viv nan zòn ki gen mas wòch.
Lit.: “pèp”.
Oswa: “yo fè plizyè gwoup lè y ap avanse”.