Al gade sa k anndan l

Ale nan lis ki di sa k anndan l lan

Jenèz 49​:​1-33

SA K LADAN L

  • Pwofesi Jakòb te bay anvan l mouri (1-28)

    • Chilo ap soti nan Jida (10)

  • Enstriksyon Jakòb bay pou antèman l (29-32)

  • Jakòb mouri (33)

49  Apre sa, Jakòb rele pitit gason l yo, li di yo: “Nou tout mèt vini pou m kapab di nou sa k pral rive nou nan dènye jou lavi nou yo.  Rasanble pou nou koute, nou menm pitit gason Jakòb yo, wi, koute Izrayèl, papa nou.  “Ribenn+, ou se premye pitit mwen+, ou se fòs mwen, se ou ki sot nan ren m an premye. Se ou ki gen plis onè ak plis fòs.  Men, piske w te aji san kontwòl, ou te monte sou kabann papa w tankou gwo dlo k ap desann+, anyen pap mache byen pou ou. Lè sa a, ou te sal* kabann mwen. Misye te monte sou kabann mwen vre!  “Simeyon ak Levi se frè yo ye+. Yo te sèvi ak epe yo kòm zam pou yo fè vyolans+.  O nanm* mwen, pinga w annafè ak mesye sa yo. Mwen pap reyini avèk yo, paske akoz yo te an kòlè, yo te touye anpil gason+, e pou bon plezi yo, yo te koupe jarèt anpil towo bèf.  Se pou malediksyon tonbe sou aksyon yo te fè lè yo te an kòlè a, paske sa yo te fè a te rèd anpil, e se pou malediksyon tonbe sou aksyon yo te fè lè yo te aji avèk raj la, paske sa yo te fè a te sovaj+. Kite m simaye yo nan tèritwa Jakòb e kite m gaye yo nan tèritwa Izrayèl+.  “Kanta pou ou Jida+, frè w yo ap fè lwanj pou ou+. W ap pot laviktwa sou ènmi w yo*+. Pitit gason papa w yo ap bese byen ba devan w+.  Jida se yon jenn ti lyon+. Pitit gason m, w ap manje bèt ou pran, epi w ap monte. Li kouche e li detire kò l tankou yon lyon. Se yon lyon li ye, kiyès k ap pran chans fè l leve? 10  Baton wa a ap toujou nan men Jida+, baton pou dirije a ap toujou nan mitan pye l, jiskaske Chilo* vini+ e se li menm pèp yo ap obeyi+. 11  Li mare bourik li nan yon pye rezen e li mare pitit bourik li nan yon bèl pye rezen. L ap lave rad li nan diven e l ap lave wòb long li nan ji rezen. 12  Diven fè je l wouj e lèt fè dan l blan. 13  “Zabilon+ ap abite bò lanmè, kote bato yo jete lank+. Fwontyè l ap rive jis nan zòn Sidon+. 14  “Isaka+ se yon bourik ki gen anpil fòs ki kouche ak yon sakpay ki chaje de bò sou do l. 15  L ap wè kote l ye a bon e peyi a bèl. L ap bese zepòl li pou l pot chay e y ap fòse l travay di. 16  “Dann+, li menm, ki youn nan tribi Izrayèl yo, pral jije pèp la+. 17  Se pou Dann tounen yon sèpan bò wout la, yon sèpan ak kòn bò chemen an, ki mòde talon pye yon cheval ki gen yon moun sou li pou l fè moun nan tonbe sou do+. 18  O Jewova, m ap tann ou vin delivre m. 19  “Gad li menm+, yon bann vòlè ap atake l, men l ap goumen avèk yo e l ap kouri dèyè yo+. 20  “Achè+ ap gen anpil manje e l ap bay wa yo bon manje+. 21  “Neftali+ se yon bèl ti femèl kabrit. Li pale bèl pawòl+. 22  “Jozèf+ se boujon nan yon pyebwa ki bay fwi, yon pyebwa ki bay fwi ki bò yon sous e branch li yo rive sou tèt miray la. 23  Men, moun ki konn tire flèch yo te kontinye atake l, yo te tire sou li e yo te kontinye rayi l+. 24  Malgre sa, banza* l rete nan plas li+ e men l te rete djanm+. Sa te fèt grasa èd sila a ki pisan ki pou Jakòb la, grasa bèje a, wòch Izrayèl la. 25  Jozèf, ou se yon kado ki soti nan Bondye papa w ap sèvi a. Bondye ap ede w. Toupisan an avè w, l ap beni w ak benediksyon ki sot anwo nan syèl la ansanm ak benediksyon ki sot nan dlo ki byen fon+, e l ap fè w gen anpil pitit ak anpil bèt. 26  Benediksyon papa w ap ba w yo ap depase benediksyon w ap jwenn nan mòn ki la pou toutan yo ak bon bagay w ap jwenn nan ti mòn k ap toujou la yo+. Benediksyon sa yo ap sou tèt Jozèf, sou tèt sila a yo mete apa nan mitan frè l yo+. 27  “Benjamen+ ap kontinye devore bèt tankou yon lou+. Nan maten, l ap manje bèt li pran, e nan aswè, l ap separe sa l ranmase yo+.” 28  Se nan tout mesye sa yo 12 tribi Izrayèl yo soti e se pawòl sa yo papa yo te di yo lè l t ap beni yo a. Li te bay yo chak benediksyon pa yo+. 29  Annapre, men lòd li te ba yo: “Mwen pral menm kote ak moun mwen yo*+. Se pou nou antere m bò kot zansèt mwen yo nan gwòt ki nan jaden Efwon an, desandan Èt la+, 30  gwòt ki nan jaden Makpela a, anfas Mamre, nan peyi Kanaran, tè Abraram te achte nan men Efwon, desandan Èt la, pou l antere moun li genyen ki mouri. 31  Se la yo te antere Abraram ak Sara+, madanm li. Se la yo te antere Izarak+ ak Rebeka, madanm li, e se la mwen te antere Leya. 32  Se nan men pitit gason Èt yo Abraram te achte tè a ansanm ak gwòt ki ladan l lan+.” 33  Se konsa, Jakòb te fin bay pitit gason l yo lòd sa yo. Apre sa, li rale pye l met sou kabann nan e li rann dènye souf li. Epi, li t al menm kote ak moun li yo*+.

Nòt anba paj

Oswa: “ou pa t respekte”.
Lit.: “Men w ap sou kou ènmi w yo”.
Sa vle di: “Moun se pou li l ye a”.
Se yon fason pou l di li pral mouri.
Se yon fason pou yo di li mouri.