Al gade sa k anndan l

Ale nan lòt meni an

Ale nan lis ki di sa k anndan l lan

Temwen Jewova yo

Kreyòl ayisyen

Labib sou Entènèt | LABIB — TRADIKSYON MONN NOUVO A

Jenèz 44​:​1-34

SA K LADAN L

  • Koup ann ajan Jozèf la nan sak Benjamen (1-17)

  • Jida sipliye Jozèf pou Benjamen (18-34)

44  Annapre, Jozèf bay mesye ki responsab kay li a lòd, li di l: “Plen sak mesye yo ak manje, ba yo kantite yo ka pote, epi mete lajan yo chak nan sak yo+.  Men, ou dwe mete koup mwen an, koup ann ajan m nan, nan sak sa ki pi piti a ansanm ak lajan li te peye pou manje l la.” Epi, mesye a fè sa Jozèf di l la.  Nan maten, kou l jou, yo te voye mesye yo ale ansanm ak bourik yo.  Yo potko rive lwen vil la lè Jozèf di mesye ki responsab kay li a: “Leve! Al dèyè mesye yo! Lè w jwenn yo, di yo: ‘Poukisa nou rann mal pou byen?  Apa nou pran koup mèt mwen an konn bwè ladan l lan, koup li konn sèvi pou l wè sa k pral rive a! Se yon move bagay nou fè la a!’”  Konsa, lè l jwenn mesye yo, li di yo pawòl sa yo.  Men sa yo reponn li: “Mèt, kòman w fè di yon bagay konsa? Ki jan pou sèvitè w yo ta ka fè yon bagay konsa?  Gade! Lè nou te jwenn lajan nan sak nou yo, nou te pote l tounen sot nan peyi Kanaran+. Kounye a, ki jan pou n ta fè vòlè ajan oswa lò lakay mèt ou a?  Si yo jwenn li nan men youn nan nou menm, esklav ou yo, se pou moun sa a mouri, rès moun yo menm ap vin esklav mèt mwen an.” 10  Lè sa a, li di: “M ap fè sa nou di a: moun yo jwenn li nan men l lan ap vin esklav mwen, men rès moun yo ap inosan.” 11  Epi, yo chak kouri met sak yo atè byen vit e yo ouvri yo. 12  Li chèche byen chèche, li kòmanse chèche nan sak moun ki pi gran an rive nan sak moun ki pi piti a. Alafen, li jwenn koup la nan sak Benjamen+. 13  Apre sa, yo chire rad sou yo, yo chak mete chay yo sou bourik yo e yo retounen nan vil la. 14  Lè Jida+ ak frè l yo antre lakay Jozèf, Jozèf te la toujou, e yo lage kò yo atè devan l+. 15  Lè sa a, Jozèf di yo: “Ki aksyon sa a nou fè la a? Èske nou pa konnen yon moun tankou m gen pouvwa pou m konn sa k pral rive+?” 16  Kou Jida tande sa, li di: “Ki sa nou ka di w, mèt mwen? Ki esplikasyon nou ka ba ou? Ki jan nou ka montre nou se moun ki jis? Vrè Dye a devwale peche esklav ou yo+. Kounye a, nou se esklav ou, mèt mwen, nou menm ansanm ak moun yo jwenn koup la nan men l lan.” 17  Men, Jozèf di yo: “Mwen pa t ap janm fè yon bagay konsa! Moun yo jwenn koup la nan men l lan, se li menm k ap vin esklav mwen+. Men, lòt moun yo mèt tounen lakay papa yo ak kè poze.” 18  Lè sa a, Jida pwoche kote l, li di l: “Mwen priye w angras, mèt mwen, tanpri, kite esklav ou a di w yon ti pawòl. Pa vin an kòlè kont esklav ou a. Paske ou se Farawon e Farawon se ou+. 19  Mèt mwen, se ou ki te mande esklav ou yo: ‘Èske papa nou la e èske nou gen yon lòt frè?’ 20  Epi, mèt mwen, nou te reponn ou: ‘Papa nou la, li granmoun kounye a, e li te vin gen yon pitit nan vyeyès li, se li ki dènye a+. Men, frè pitit sa a mouri+, se sa k fè se sèl li ki rete nan pitit manman l yo+ e papa l renmen l anpil.’ 21  Apre sa, ou te di esklav ou yo: ‘Vini avè l pou m ka wè l+.’ 22  Men, nou te di w sa, mèt mwen: ‘Tigason an pa kapab separe ak papa l. Si l separe avè l, papa l ap tou mouri+.’ 23  Epi w te di esklav ou yo: ‘Nou pa dwe vin wè m ankò si pi jèn frè nou an pa vini ansanm avèk nou+.’ 24  “Se konsa, mèt mwen, nou te monte al kot papa nou, esklav ou a, e nou te di l sa w te di yo. 25  Rive yon lè, papa nou di nou: ‘Retounen al achte yon ti manje pou nou+.’ 26  Men, nou te di l: ‘Nou pap kapab ale. Si frè nou ki pi piti a pa al avèk nou, nou pa prale, paske nou pap ka wè mesye a si nou pa ansanm ak ti frè nou an+.’ 27  Lè sa a, papa m, esklav ou a, di nou: ‘Nou konnen byen se sèlman de pitit gason madanm mwen te fè pou mwen+. 28  Men, mwen te vin pèdi youn ladan yo e mwen te di: “Siman li dwe fè miyèt moso+!” Depi lè sa a, mwen pa wè l. 29  Si nou ta retire pitit sa a nan men m tou e yon malè ta rive l, mwen tou fin granmoun, n ap fè m al nan Tonm nan*+ ak dlo nan je+.’ 30  “Kounye a, si m retounen lakay papa m, esklav ou a, san tigason an pa avè m, piske papa m renmen tigason an* menm jan l renmen pwòp vi pa l*, 31  kou l wè tigason an pa la, l ap mouri. Epi vrèmanvre, se esklav ou yo ki t ap lakòz papa nou al nan Tonm nan* ak dlo nan je. 32  Mwen menm, esklav ou a, mwen te pwomèt papa m mwen pap kite anyen rive tigason an. Mwen te di l: ‘Si m pa mennen l tounen ba ou e mwen pa remèt ou l nan men, peche sa a ap ret sou do m pandan tout vi m+.’ 33  Se sa k fè, kounye a, mèt mwen, ou mèt pran m kòm esklav ou nan plas tigason an pou l ka retounen lakay li ansanm ak frè l yo. 34  Ki jan m ap fè retounen lakay papa m san tigason an? Mwen pap ka wè lè malè ap rive papa m!”

Nòt anba paj

Oswa: “Cheyòl”. Se tonm ki la pou moun ki mouri ale. Gade Lis mo yo esplike yo.
Oswa: “nanm tigason an”.
Oswa: “pwòp nanm pa l”.
Oswa: “Cheyòl”. Se tonm ki la pou moun ki mouri ale. Gade Lis mo yo esplike yo.