Al gade sa k anndan l

Ale nan lis ki di sa k anndan l lan

Jenèz 35​:​1-29

SA K LADAN L

  • Jakòb voye tout fo dye jete (1-4)

  • Jakòb retounen Betèl (5-15)

  • Benjamen fèt, Rachèl mouri (16-20)

  • Douz pitit gason Izrayèl yo (21-26)

  • Izarak mouri (27-29)

35  Annapre, Bondye di Jakòb: “Leve, monte Betèl+ e rete la. Epi, fè yon lotèl pou vrè Dye a ki te parèt devan w lè w t ap kouri pou Ezaou, frè w la+.”  Lè sa a, Jakòb di moun lakay li ak tout lòt moun ki te avè l yo: “Retire fo dye nou gen pami nou yo+, pwòpte tèt nou, chanje rad sou nou,  epi annou leve pou nou monte Betèl. Lè nou rive la, m ap fè yon lotèl pou vrè Dye a ki te reponn priyè m lè m te nan pwoblèm e ki te ansanm avè m tout kote m t ale+.”  Konsa, yo te bay Jakòb tout fo dye yo te genyen yo ak zanno ki te nan zòrèy yo e Jakòb te antere* yo anba gwo pyebwa ki te toupre Sichèm nan.  Lè y ale, Bondye te fè moun ki nan vil ki ozalantou yo gen yon gwo laperèz. Se sa k fè yo pa t al dèyè pitit gason Jakòb yo.  Alafen, Jakòb ak tout moun ki te avè l yo rive Louz+, sa vle di Betèl, nan peyi Kanaran.  Li te bati yon lotèl nan zòn nan e li rele kote sa a Èlbetèl*, paske se la vrè Dye a te parèt devan l lè l t ap kouri pou frè l la+.  Apre sa, Debora+, sèvant ki te konn okipe Rebeka lè l te tibebe a, mouri e yo te antere l toupre Betèl, anba yon pye bwadchèn. Se sa k fè Jakòb te rele pyebwa a Alonbakout*.  Bondye te parèt devan Jakòb yon lòt fwa ankò pandan li t ap sot Padanaram e li te beni l. 10  Epi, Bondye te di l: “Ou rele Jakòb+. Men, yo pap rele w Jakòb ankò, y ap rele w Izrayèl”, e li te kòmanse rele l Izrayèl+. 11  Apre sa, Bondye di l: “Mwen se Bondye Toupisan an+. Fè pitit, fè anpil pitit. W ap vin papa yon pakèt nasyon+ e anpil wa ap soti nan ou+. 12  Peyi mwen te bay Abraram ak Izarak la, m ap ba ou l e m ap bay desandan w yo* li+.” 13  Epi, Bondye ale, li kite l kote li t ap pale avè l la. 14  Se konsa, Jakòb te mete yon wòch kanpe tankou yon poto kote Bondye t ap pale avè l la, li te vide yon bwason sou li kòm ofrann e li te vide luil sou li+. 15  Epi, Jakòb te toujou rele kote Bondye t ap pale avè l la Betèl+. 16  Annapre, yo kite Betèl. Pandan yo te nan yon bon distans parapò ak Efrata, Rachèl te gen tranche e li te difisil pou l akouche. 17  Men, pandan li t ap redi pou l fè pitit la, fanmsaj la di l: “Ou pa bezwen pè, paske w ap gen pitit gason sa a tou+.” 18  Twouve, pandan lavi l t aprale* (paske l t apral mouri), li rele pitit la Bennoni*. Men, papa a rele l Benjamen*+. 19  Se konsa, Rachèl mouri e yo te antere l sou wout Efrata, sa vle di Betleyèm+. 20  Epi, Jakòb mete yon gwo wòch kanpe sou tonm Rachèl tankou yon poto. Wòch sa a sou tonm Rachèl jis jounen jodi a. 21  Apre sa, Izrayèl kontinye wout li e li te monte tant li pa lòtbò fòtrès Edè a. 22  Yon lè, pandan Izrayèl te abite nan peyi a, Ribenn t al kouche ak Bila, youn nan madanm sou kote papa l te genyen yo, e Izrayèl te aprann sa+. Jakòb te gen 12 pitit gason. 23  Men pitit gason li te gen ak Leya yo: premye a se te Ribenn+, apre l te gen Simeyon, Levi, Jida, Isaka ak Zabilon. 24  Pitit gason li te gen ak Rachèl yo se te Jozèf ak Benjamen. 25  Pitit gason li te gen ak Bila, sèvant Rachèl la, se te Dann ak Neftali. 26  Pitit gason li te gen ak Zilpa, sèvant Leya a, se te Gad ak Achè. Mesye sa yo se te pitit gason Jakòb te vin genyen nan Padanaram. 27  Finalman, Jakòb rive kote Izarak, papa l, te ye nan Mamre a+, nan zòn Kiriyataba, sa vle di Ebwon, kote Abraram ak Izarak te abite kòm etranje+. 28  Izarak te viv 180 an+. 29  Epi, li rann dènye souf li e l al menm kote ak moun li yo*. Li te granmoun anpil, li te satisfè ak kantite tan li te viv la, e se Ezaou ak Jakòb, pitit gason l yo, ki te antere l+.

Nòt anba paj

Oswa: “kache”.
Sa vle di: “Bondye Betèl”.
Sa vle di: “Pye bwadchèn dlo nan je a”.
Lit.: “semans ou”.
Oswa: “pandan nanm li t ap soti”.
Sa vle di: “Pitit mwen fè nan lapenn nan”.
Sa vle di: “Pitit ki bra dwat mwen an”.
Se yon fason pou yo di li mouri.