Al gade sa k anndan l

Ale nan lis ki di sa k anndan l lan

Ezekyèl 43​:​1-27

SA K LADAN L

  • Glwa Jewova ranpli tanp lan (1-12)

  • Lotèl la (13-27)

43  Apre sa, li mennen m nan pòtay ki bay nan direksyon lès la+.  Etan m la, mwen wè glwa Bondye Izrayèl la k ap sot nan direksyon lès+. Vwa Bondye te tankou bri gwo dlo k ap desann+. Glwa l te klere tè a+.  Sa m te wè a te tankou vizyon mwen te wè lè m* te vini pou m kraze vil la e li te sanble ak sa mwen te wè lè m te bò kot Rivyè Keba a+. Lè sa a, mwen tonbe fas atè.  Apre sa, glwa Jewova te pase nan pòtay ki bay nan direksyon lès la+ e li antre nan tanp lan*.  Epi gen yon fòs ki leve m, ki mennen m nan lakou ki anndan an e mwen te wè glwa Jewova ki ranpli anndan tanp lan* nèt+.  Apre sa, mwen tande vwa yon moun k ap pale avè m. Vwa a te soti nan tanp lan. Epi, mesye a vini e li kanpe bò kote m+,  li di m: “Pitit lòm, kote sa a se twòn mwen+, se kote pou m depoze pla pye m+, se la m ap abite nan mitan pèp Izrayèl la pou toutan+. Pèp Izrayèl la ak wa yo genyen yo ap sispann derespekte non m ki sen+ ak kadav wa yo genyen yo e y ap sispann montre yo pa fidèl avè m*.  Lè yo te met antre tanp yo a bò kot antre tanp mwen an, lè yo te met chanbrann pòt tanp yo a kanpe bò kot chanbrann pòt tanp mwen an, avèk yon mi sèlman ki separe mwen menm avèk yo+, lè yo te fè tout bagay ki bay degoutans yo te fè yo, yo te montre yo pa t gen okenn respè pou non m ki sen. Se sa k fè mwen te elimine yo pandan m te an kòlè a+.  Kounye a, se pou yo sispann montre yo pa fidèl*, se pou yo retire kadav wa yo genyen yo devan m. Konsa, m ap abite nan mitan yo pou toutan+. 10  “Kanta pou ou menm, pitit lòm, dekri tanp lan pou moun Izrayèl yo+ pou yo ka santi yo wont akoz peche yo fè yo+ e pou yo ka etidye plan tanp lan*. 11  Si yo wont poutèt tout move bagay yo fè yo, se pou w trase plan tanp lan devan yo. W ap montre yo ki jan l fèt, antre yo ak kote pou moun soti yo+. W ap montre yo tout plan an nèt ansanm ak lwa ak règ ki konsène tanp lan. W ap fè sa yon fason pou yo ka byen wè plan an e pou yo ka respekte lwa ki konsène tanp lan+. 12  Men lwa ki konsène tanp lan. Tout zòn ki toupre tèt mòn nan se yon zòn ki sen anpil+. Gade, sa se lwa ki konsène tanp lan. 13  “Men dimansyon lotèl la an koude+ (pou chak koude, yo te mete lajè kat dwèt sou koude a)*. Wotè ak lajè baz la se yon koude. Gen yon bòdi nan pwent baz la ki te fè wonn baz la, wotè l se te lajè yon men*. Sa se baz lotèl la. 14  Depi pwent anba baz la ki atè rive nan pwent anlè lòt pati ki anlè baz la, wotè a se de koude. Lajè pati sa a se yon koude. Soti nan pwent anlè pati sa a ki pi piti a rive nan pwent anlè lòt pati ki pi wo a ki pi gwo, wotè a se kat koude. Lajè pati sa a se yon koude. 15  Fwaye lotèl la mezire kat koude wotè. Gen kat kòn sou fwaye lotèl la ki monte anlè, youn nan chak kwen+. 16  Fwaye lotèl la kare. Longè l ak lajè l se 12 koude+. 17  Longè ak lajè pati ki pi ba fwaye lotèl la mezire 14 koude. Lajè bòdi ki nan pwent pati sa a mezire mwatye yon koude e chak bò nan baz la mezire yon koude. “Mach eskalye l yo bay nan direksyon lès.” 18  Apre sa, li di m: “Pitit lòm, men sa Jewova, Seyè ki Souvren an, di: ‘Men enstriksyon ou dwe suiv lè lotèl la fin fèt pou yo ka ofri sakrifis y ap boule nèt sou li e pou yo ka wouze l ak san+.’ 19  “‘Ou dwe bay yon jenn towo bèf kòm sakrifis pou peche+. Se Levit ki prèt e ki se desandan Zadòk yo+ w ap bay li, piske yo abitye pwoche devan m pou yo sèvi m.’ Se sa Jewova, Seyè ki Souvren an, di. 20  ‘W ap pran enpe nan san l, w ap mete l sou kat kòn lotèl la, sou kat kwen pati ki pi ba fwaye lotèl la e sou tout rebò a nèt yon fason pou w ka pirifye lotèl la+. 21  Apre sa, w ap pran jenn towo bèf la, sakrifis pou peche a, e w ap boule l pa deyò tanp lan, kote ki la pou sa a+. 22  Nan dezyèm jou a, w ap ofri yon bouk kabrit ki pa gen okenn domaj kòm sakrifis pou peche e y ap pirifye lotèl la menm jan yo te pirifye l ak san jenn towo bèf la.’ 23  “‘Lè w fin pirifye l, w ap pran yon jenn towo bèf ki pa gen okenn domaj nan twoupo a ansanm ak yon mal mouton ki pa gen okenn domaj pou w ofri kòm sakrifis. 24  W ap prezante yo devan Jewova, prèt yo yo menm ap voye sèl sou yo+ e y ap boule yo kòm sakrifis ki boule nèt pou Jewova. 25  Pandan sèt jou, w ap ofri yon bouk kabrit chak jou kòm sakrifis pou peche+ e w ap ofri yon jenn towo bèf ak yon mal mouton. Bèt w ap ofri yo pa dwe gen okenn domaj*. 26  Pandan sèt jou, yo dwe pirifye lotèl la, yo dwe netwaye l pou l pare pou yo sèvi avè l. 27  Apre tout jou sa yo, nan uityèm jou a+ e nan jou k ap vin apre yo, prèt yo ap ofri sakrifis n* ap boule nèt yo ak sakrifis kominyon* nou yo sou lotèl la e m ap pran plezi nan nou+.’ Se sa Jewova, Seyè ki Souvren an, di.”

Nòt anba paj

Se kapab tou: “lè li”.
Lit.: “kay la”.
Lit.: “kay la”.
Oswa: “sispann aji tankou pwostitye nan adorasyon y ap ban mwen”.
Oswa: “sispann aji tankou pwostitye nan adorasyon y ap ban mwen”.
Lit.: “pou yo ka mezire modèl la”.
Y ap pale de koude ki long nan. Gade Apendis B14.
Anviwon 22,2 sm (8,75 pous). Gade Apendis B14.
Oswa: “Bèt w ap ofri yo ta dwe pafè”.
Anpalan de sakrifis pèp la ofri.
Oswa: “ofrann lapè”.