Al gade sa k anndan l

Ale nan lis ki di sa k anndan l lan

Ezekyèl 37​:​1-28

SA K LADAN L

  • Vizyon vale ki chaje ak zosman ki sèch yo (1-14)

  • De bout bwa y ap kole ansanm (15-28)

    • Yon sèl nasyon k ap gen yon sèl wa (22)

    • Yon alyans pou yo viv anpè k ap la pou toutan (26)

37  Pisans Jewova te sou mwen e Jewova te pran m li mennen m nan mitan vale a+ pa mwayen lespri l, e vale a te chaje ak zosman.  Li te fè m pase toutotou zosman yo. Konsa, mwen te kapab wè gen yon pil ak yon pakèt zo atè a nan vale a. Zo yo te fin sèch nèt+.  Apre sa, li di m: “Pitit lòm, èske zo sa yo kapab vin vivan?” Lè sa a, mwen di l: “Jewova, Seyè ki Souvren an, se ou menm ki konnen+.”  Lè sa a, li di m: “Se pou w di zo sa yo: ‘Nou menm zo ki fin seche nèt yo, tande sa Jewova di:  “‘Men sa Jewova, Seyè ki Souvren an, di zo yo: “M ap fè souf antre nan nou e n ap vin vivan+.  M ap met tandon* ak chè sou nou, m ap met po sou nou, m ap fè souf antre nan nou e n ap vin vivan. Lè sa a, n ap konnen mwen se Jewova.”’”  Apre sa, mwen te di sa Bondye te ban m lòd di a. Kou m fin pale, mwen tande yon bri ki te tankou bri bagay k ap frape youn ak lòt epi zo yo te kòmanse rasanble. Youn te vin kole ak lòt.  Apre sa, mwen te wè yo vin gen tandon ak chè sou yo e yo te vin gen po sou yo tou. Men, yo te toujou pa gen souf nan yo.  Apre sa, Bondye di m: “Pale ak van an. Pitit lòm, se pou w di van an: ‘Men sa Jewova, Seyè ki Souvren an, di: “Ou menm van*, se pou w sot nan toule kat direksyon yo e se pou w soufle sou moun sa yo yo te touye yo pou yo kapab vin vivan ankò.”’” 10  Vrèmanvre, mwen te di sa Bondye te ban m lòd di a. Yo te vin gen souf* nan yo, yo te vin vivan e yo te kanpe sou de pye yo+. Se te yon kokennchenn lame. 11  Lè sa a, li di m: “Pitit lòm, zo sa yo se tout moun Izrayèl yo+. Y ap di: ‘Zo nou fin seche nèt e nou pa gen okenn espwa ankò+. Yo lage nou poukont nou.’ 12  Kidonk, se pou w di yo: ‘Men sa Jewova, Seyè ki Souvren an, di: “O pèp mwen an, m ap ouvri tonm nou yo+, m ap fè nou leve, m ap fè nou soti nan tonm yo e m ap mennen nou nan peyi Izrayèl+. 13  O pèp mwen an, n ap konnen mwen se Jewova lè m ouvri tonm nou yo, lè m fè nou leve e m fè nou soti nan tonm nou yo+.”’ 14  ‘M ap mete lespri m nan nou, n ap vin vivan+ e m ap fè nou tounen nan peyi nou. Lè sa a, n ap konnen mwen menm, Jewova, mwen te pale e m fè sa m te di a.’ Se sa Jewova di.” 15  Jewova pale avè m yon lòt fwa ankò, li di m: 16  “Ou menm pitit lòm, pran yon bout bwa epi ekri sou li. Men sa pou w ekri: ‘Pou Jida e pou moun Izrayèl ki avè l yo*+.’ Apre sa, pran yon lòt bout bwa epi men sa pou w ekri sou li: ‘Pou Jozèf, bout bwa Efrayim nan, ansanm ak moun Izrayèl ki avè l yo*+.’ 17  Apre sa, mete yo nan men w youn bò kot lòt yon fason pou yo fè yon sèl+. 18  Lè pèp* ou a di w: ‘Èske w pap di nou sa bagay sa yo vle di?’, 19  se pou w di yo: ‘Men sa Jewova, Seyè ki Souvren an, di: “M ap pran bout bwa Jozèf la ki nan men Efrayim ak lòt tribi Izrayèl ki ansanm avè l yo e m ap kole l ak bout bwa pa Jida a. Konsa, m ap fè yo tounen yon sèl bout bwa+. Wi, y ap vin fè yon sèl nan men m.”’ 20  Bout bwa w ap ekri sou yo a dwe nan men w pou yo ka wè yo. 21  “Apre sa, se pou w di yo: ‘Men sa Jewova, Seyè ki Souvren an, di: “M ap pran Izrayelit yo nan mitan nasyon kote yo ale yo, m pral chèche yo tout kote yo ye, m ap mennen yo nan peyi yo a pou m rasanble yo+. 22  M ap fè yo tounen yon sèl nasyon nan peyi a+, sou mòn Izrayèl yo, e se yon sèl wa k ap dirije yo tout+. Yo pap de nasyon ankò, yo pap de wayòm ankò+. 23  Yo pap sal tèt yo akoz zidòl ki bay degoutans* yo ankò, akoz bagay ki bay degoutans yo te konn fè yo, akoz tout peche yo te konn fè yo+. M ap fè yo sispann fè peche yo t ap fè ki montre yo pa fidèl yo e m ap fè yo vin pwòp. Y ap vin pèp mwen e mwen menm, m ap vin Bondye yo+. 24  “‘“Se David, sèvitè m nan, k ap wa yo+ e yo tout ap gen yon sèl bèje k ap pran swen yo+. Y ap obeyi lwa m yo, y ap byen suiv kòmandman m yo+. 25  Y ap abite nan peyi mwen te bay Jakòb, sèvitè m nan, peyi kote zansèt nou yo t ap viv la+. Y ap abite la pou toutan+, ni yo menm, ni pitit* yo, ni pitit pitit yo+, e David, sèvitè m nan, ap chèf* yo pou toutan+. 26  “‘“M ap fè yon alyans avèk yo pou yo ka viv anpè+ e alyans sa a ap la pou toutan. M ap mete yo nan peyi a, m ap fè yo vin anpil+ e m ap met tanp mwen an nan mitan yo pou toutan. 27  Tant mwen an* ap avèk yo*, m ap vin Bondye yo e y ap vin pèp mwen+. 28  Nasyon yo ap konnen se mwen menm, Jewova, ki fè pèp Izrayèl la vin sen lè yo wè tanp mwen an, k ap nan mitan yo pou toutan+.”’”

Nòt anba paj

Yo tankou kòd ki blan, se yo menm ki fè mis yo ret kole ak zo yo.
Oswa: “souf; espri”.
Oswa: “espri”.
Oswa: “ki se patnè l yo”.
Oswa: “ki se patnè l yo”.
Lit.: “pitit gason pèp”.
Mo ebre yo itilize la a gen rapò petèt ak “poupou”, e yo itilize l pou bagay yo meprize.
Lit.: “pitit gason”.
Oswa: “prens”.
Oswa: “Kote mwen abite a; Kay mwen an”.
Oswa: “ap anlè tèt yo”.