Al gade sa k anndan l

Ale nan lis ki di sa k anndan l lan

Ezekyèl 22​:​1-31

SA K LADAN L

  • Jerizalèm, vil ki koupab pou san li fè koule a (1-16)

  • Pèp Izrayèl la tankou rejè (17-22)

  • Bondye kondane chèf yo ansanm ak pèp Izrayèl la (23-31)

22  Jewova pale avè m yon lòt fwa ankò, li di m:  “Pitit lòm, kanta pou ou, èske w pare pou w kondane* vil k ap fè san koule a+ e pou w fè l konnen tout bagay ki bay degoutans l ap fè yo+?  Se pou w di: ‘Men sa Jewova, Seyè ki Souvren an, di: “O ou menm vil k ap fè san koule nan mitan w lan+, ou menm lè a rive pou yo pini w lan+, ou menm k ap fè zidòl ki bay degoutans* pou w fè tèt ou vin sal+,  san w fè koule yo fè w koupab+, e zidòl ou yo ki bay degoutans fè w vin pa pwòp+. Ou fè jou pou yo fini avè w la vin pi pre. Lè pou yo pini w lan rive. Se sa k fè mwen gen pou m fè nasyon yo pale w mal, mwen gen pou m fè yo bat plezi sou ou nan tout peyi yo+.  Ni peyi ki pre w yo, ni peyi ki lwen w yo ap bat plezi sou ou+, ou menm ki gen move repitasyon e ki chaje ak pwoblèm nan mitan w.  Tande! Chak chèf ann Izrayèl k ap viv anndan w sèvi ak otorite yo pou yo fè san koule+.  Moun ki anndan w yo meprize papa yo ak manman yo+. Yo vòlè afè etranje k ap viv nan mitan yo, yo maltrete timoun ki pa gen papa yo* ansanm ak vèv yo+.”’”  “‘Ou pa gen respè pou kote mwen genyen ki sakre yo, ou pa gen respè pou saba m yo+.  Ou chaje ak moun nan mitan w k ap fè medizans, moun ki detèmine pou yo fè san koule+. Gen moun nan mitan w k ap manje sakrifis sou mòn yo e k ap fè bagay ki sal+. 10  Gen moun nan mitan w ki kouche ak madanm papa yo+, ki kouche ak fi aktout fi yo gen règ yo+. 11  Gen moun nan mitan w ki aji ak madanm pwochen yo yon fason ki bay degoutans+, gen lòt ki fè bagay ki chokan ak pwòp bèlfi yo+ e ki fè yo vin pa pwòp. Gen lòt ki vyole sè yo, pitit papa yo+. 12  Gen moun nan mitan w ki pran lajan anba anba pou yo fè san koule+. Ou fè moun peye w enterè+ sou lajan ou prete yo oubyen ou fè benefis sou yo* e w vòlè lajan pwochen w+. Vrèmanvre, ou bliye m nèt.’ Se sa Jewova, Seyè ki Souvren an, di. 13  “‘Tande! Ou ban m degoutans poutèt w ap fè lajan nan move kondisyon e pou tout san ou fè koule nan mitan w yo. 14  Èske w ap gen kouraj* e èske w ap gen fòs nan jou m ap pini w lan+? Mwen menm, Jewova, mwen pale e m ap aji. 15  M ap gaye w nan mitan nasyon yo ak nan mitan peyi yo+, e m ap fè w sispann aji yon fason ki pa pwòp+. 16  W ap jwenn imilyasyon devan nasyon yo e w ap konnen mwen se Jewova+.’” 17  Jewova pale avè m yon lòt fwa ankò, li di m: 18  “Pitit lòm, moun Izrayèl yo vin tankou rejè nan je m. Yo tout tankou kuiv, eten, fè ak plon ki nan yon fou. Yo vin tankou rejè ki sot nan ajan+. 19  “Kidonk, men sa Jewova, Seyè ki Souvren an, di: ‘Kòm nou tout nou vin tankou rejè ki pa gen valè+, m ap rasanble nou nan mitan Jerizalèm. 20  Menm jan yo mete ajan, kuiv, fè, plon ak eten nan yon fou e yo soufle dife ki nan fou a pou yo fonn yo, se konsa tou m ap rasanble nou paske m an kòlè, m ap soufle sou nou e m ap fonn nou+. 21  M ap rasanble nou, m ap soufle dife kòlè m nan sou nou+ e n ap fonn nan mitan vil Jerizalèm+. 22  Menm jan ak ajan yo fonn nan yon fou, se konsa y ap fonn nou nan mitan vil Jerizalèm. Lè sa a, n ap konnen se mwen menm, Jewova, ki lage kòlè m sou nou.’” 23  Jewova pale avè m yon lòt fwa ankò, li di m: 24  “Pitit lòm, men sa pou w di Jerizalèm: ‘Ou se yon vil yo pap pwòpte nan jou kòlè a e lapli pap wouze w nan jou sa a. 25  Pwofèt ou yo fè konplo nan mitan w+. Yo tankou lyon k ap devore bèt yo pran+. Se manje y ap manje moun* yo. Yo pran trezò ak bagay ki gen valè moun yo genyen. Yo fè anpil fi vin vèv nan mitan w. 26  Prèt ou yo vyole lwa m yo+ e yo pa sispann fè aksyon ki montre yo pa gen respè pou kote mwen genyen ki sakre yo+. Yo pa fè diferans ant sa ki sakre ak sa ki pa sakre+. Yo pa fè moun yo konnen sa ki pa pwòp ak sa ki pwòp+. Mete sou sa, yo refize obsève saba m yo. Yo pa montre okenn respè pou mwen. 27  Chèf ki nan mitan w yo tankou lou k ap devore bèt yo pran. Yo fè san koule, yo touye moun* pou yo ka jwenn avantaj nan move kondisyon+. 28  Pwofèt ou yo kache peche yo fè yo tankou moun k ap masonnen mi ak lacho. Yo fè vizyon ki twonpe moun, yo bay manti sou sa ki gen pou rive+ e yo di: “Se sa Jewova, Seyè ki Souvren an, di”, alòske mwen menm, Jewova, mwen pa t pale ak yo. 29  Moun yo nan peyi a dechèpiye afè moun, yo nan vòlè+. Yo maltrete moun ki nan nesesite ak moun ki pòv, yo dechèpiye etranje k ap viv nan mitan yo e yo anpeche yo jwenn jistis.’ 30  “‘Mwen t ap chèche yon gason nan mitan yo pou l repare miray la oswa pou l kanpe devan m kote miray la kraze a pou l pwoteje peyi a pou l pa detwi+, men mwen pa t jwenn pèsonn. 31  Se sa k fè m ap vide kòlè m sou yo, m ap fè l boule yo tankou dife lè m elimine yo. M ap fè yo peye pou sa yo fè yo.’ Se sa Jewova, Seyè ki Souvren an, di.”

Nòt anba paj

Lit.: “èske w ap jije, èske w ap jije”.
Mo ebre yo itilize la a gen rapò petèt ak “poupou”, e yo itilize l pou bagay yo meprize.
Oswa: “yo maltrete òfelen yo”.
Oswa: “oubyen ou ba yo ponya”.
Lit.: “kè”.
Oswa: “nanm”.
Oswa: “nanm”.