Al gade sa k anndan l

Ale nan lis ki di sa k anndan l lan

Egzòd 8​:​1-32

SA K LADAN L

  • Dezyèm flewo: krapo (1-15)

  • Twazyèm flewo: moustik (16-19)

  • Katriyèm flewo: gwo mouch (20-32)

    • Pa gen pwoblèm nan Gochenn (22, 23)

8  Apre sa, Jewova di Moyiz: “Al kot Farawon, epi w ap di l: ‘Men sa Jewova di: “Voye pèp mwen an ale pou y al sèvi m+.  Si w kontinye pa vle voye yo ale, m ap fè krapo+ anvayi peyi w la.  Rivyè Nil la ap chaje ak krapo. Y ap anvayi kay ou, chanm ou, kabann ou, kay sèvitè w yo, e y ap vin sou tout pèp la. Y ap antre nan fou ou kuit pen yo ak nan kote* ou konn prepare pat pou fè pen yo+.  Krapo yo ap vin sou ou, sou pèp ou a e sou tout sèvitè w yo.”’”  Annapre, Jewova di Moyiz: “Men sa w ap di Arawon: ‘Lonje baton w lan sou rivyè yo, sou kanal Nil yo, e sou lagon yo pou w fè krapo anvayi peyi Ejip.’”  Vrèmanvre, Arawon lonje men l sou dlo Ejip yo e krapo te kòmanse soti nan dlo yo pou yo kouvri tout peyi a.  Sepandan, prèt ki te konn fè maji yo te fè maji e yo fè menm bagay la. Yo te fè krapo anvayi peyi Ejip+ tou.  Apre sa, Farawon rele Moyiz ak Arawon e li di yo: “Sipliye Jewova pou l fè krapo yo wete kò yo sou mwen ak pèp mwen an+, paske mwen vle voye pèp la al ofri Jewova sakrifis.”  Moyiz di Farawon: “M ap kite se ou ki di m ki lè pou m sipliye Bondye pou l fè krapo yo wete kò yo sou ou, sou sèvitè w yo, sou pèp ou a ak nan kay ou yo. Se sèlman nan Rivyè Nil la k ap gen krapo.” 10  Lè sa a, Farawon di l: “Demen.” Moyiz reponn li: “Sa ap fèt jan w mande a pou w ka konnen pa gen moun ki tankou Jewova, Bondye nou an+. 11  Krapo yo ap wete kò yo sou ou, y ap kite kay ou yo, y ap wete kò yo sou sèvitè w yo ak pèp ou a. Se sèlman nan Rivyè Nil la k ap gen krapo+.” 12  Konsa, Moyiz ak Arawon soti devan Farawon, epi Moyiz sipliye Jewova konsènan krapo Li te fè vin sou Farawon+ yo. 13  Jewova te fè sa Moyiz te mande l la e krapo yo te kòmanse mouri nan kay yo, nan lakou yo ak nan rès peyi a. 14  Ejipsyen yo te anpile krapo yo, yo te fè yo fè yon pakèt pil e peyi a te kòmanse santi. 15  Lè Farawon wè li jwenn soulajman, li kontinye fè tèt di+ e li pa koute yo, jan Jewova te di sa a. 16  Apre sa, Jewova di Moyiz: “Men sa w ap di Arawon: ‘Lonje baton w lan pou w frape pousyè tè a, e pousyè a ap tounen moustik nan tout peyi Ejip.’” 17  Vrèmanvre, yo te fè sa. Arawon lonje men l, li frape pousyè tè a, e moustik te vin ni sou moun ni sou bèt. Tout pousyè tè ki te genyen yo te tounen moustik nan tout peyi Ejip+. 18  Prèt ki te konn fè maji yo te fè maji pou yo eseye fè moustik tou+, men yo pa t kapab. Moustik yo te vin ni sou moun ni sou bèt. 19  Lè sa a, prèt ki te konn fè maji yo di Farawon: “Sa k fèt la, se grasa fòs Bondye*+ li fèt!” Men, Farawon te kontinye fè tèt di e li pa t koute yo, jan Jewova te di sa a. 20  Apre sa, Jewova di Moyiz: “Leve granmmaten, al kanpe devan Farawon. Li gen pou l soti al bò rivyè a. Se pou w di l: ‘Men sa Jewova di: “Voye pèp mwen an ale pou y al sèvi m. 21  Si w pa voye yo ale, m ap voye yon seri gwo mouch* sou ou, sou sèvitè w yo, sou pèp ou a. M ap fè yo antre anndan kay ou yo, e tout kay nan peyi Ejip ap chaje gwo mouch. Mouch yo ap kouvri tout tè kote Ejipsyen yo rete nan peyi a. 22  Men, jou sa a, m ap aji yon lòt jan ak Gochenn, kote pèp mwen an abite a. Pap gen okenn mouch nan zòn sa a+. Konsa, w ap konnen, mwen menm, Jewova, mwen nan peyi a+. 23  M ap fè yon diferans ant pèp mwen an ak pèp ou a. Mirak sa a ap fèt demen.”’” 24  Vrèmanvre, se sa Jewova te fè. Yon pakèt gwo mouch te kòmanse anvayi kay Farawon, kay sèvitè l yo ak tout peyi Ejip+. Mouch yo te ravaje peyi a nèt+. 25  Finalman, Farawon rele Moyiz ak Arawon, li di yo: “Nou mèt ale. Ofri Bondye nou an sakrifis nan peyi a.” 26  Men, Moyiz di: “Li pap bon si nou fè sa. Paske, Ejipsyen yo ap choke+ lè yo wè sa n ap sakrifye pou Jewova, Bondye nou an. Èske Ejipsyen yo pa t ap kalonnen nou ak wòch si nou ta ofri sakrifis devan je yo ki fè yo choke? 27  Nou vle fè twa jou ap vwayaje nan dezè a, e se la n ap ofri Jewova, Bondye nou an, sakrifis jan li te di nou an+.” 28  Epi, Farawon di: “M ap voye nou ale pou n al ofri Jewova, Bondye nou an, sakrifis nan dezè a. Men, nou pa dwe ale lwen konsa. Sipliye Bondye pou mwen+.” 29  Apre sa, Moyiz di: “Kounye a, mwen prale, m ap sipliye Jewova pou ou, e demen, gwo mouch yo ap wete kò yo sou Farawon, sou sèvitè l yo ak pèp li a. Men, pinga Farawon kontinye twonpe nou* pou l pa voye pèp la al ofri Jewova sakrifis+.” 30  Apre sa, Moyiz soti devan Farawon e li sipliye Jewova+. 31  Vrèmanvre, Jewova fè sa Moyiz mande l la e gwo mouch yo wete kò yo sou Farawon, sou sèvitè l yo ak pèp li a. Pa gen youn ki te rete. 32  Sepandan, Farawon te kontinye fè tèt di e li pa t voye pèp la ale.

Nòt anba paj

Oswa: “bòl”.
Lit.: “dwèt Bondye”.
Yon kalite mouch ki konn mòde.
Oswa: “kontinye pase nou nan jwèt”.