Al gade sa k anndan l

Ale nan lis ki di sa k anndan l lan

Egzòd 39​:​1-43

SA K LADAN L

  • Yo fè rad pou prèt yo (1)

  • Efòd la (2-7)

  • Pòch la (8-21)

  • Gwo rad long san manch lan (22-26)

  • Lòt kalite rad pou prèt yo (27-29)

  • Ti plak annò a (30, 31)

  • Moyiz enspekte tabènak la (32-43)

39  Yo te fè rad ki byen tise avèk fil ble, lenn vyolèt ak fil wouj vif+ pou sèvis k ap fèt nan kote ki sakre a. Yo te fè rad sakre Arawon yo+, jan Jewova te bay Moyiz lòd fè a.  Li* te fè efòd*+ la avèk lò, fil ble, lenn vyolèt, fil wouj vif ak bon fil len tòde.  Yo te bat lò ak mato pou yo fè fèy lò e yo te koupe fèy yo fè fil pou yo mete ak fil ble a, lenn vyolèt la, fil wouj vif la ak bon fil len an. E yo te bwode l.  Yo te fè moso twal k ap sèvi kòm zepòl efòd la. Yo te tache yo nan de pwent li yo.  Yo te tise senti efòd la ak menm bagay yo: lò, fil ble, lenn vyolèt, fil wouj vif ak bon fil len tòde pou yo te ka mare efòd la byen mare+, jan Jewova te bay Moyiz lòd fè a.  Apre sa, yo mete pyè oniks yo nan monti annò e yo grave non pitit Izrayèl yo sou yo, menm jan ak lè y ap fè yon so+.  Li mete yo sou de moso twal ki nan zepòl efòd la pou Bondye ka sonje pitit Izrayèl yo+, jan Jewova te bay Moyiz lòd fè a.  Apre sa, li bwode pòch* la+ e li fè l ak menm bagay li te fè efòd la: lò, fil ble, lenn vyolèt, fil wouj vif ak bon fil len tòde+.  Lè yo te pliye pòch la, li te kare. Ni longè l ni lajè l te mezire lajè yon men*. 10  Yo te mete kat ranje pyè sou li. Premye ranje a te gen woubi, topaz ak emwod. 11  Dezyèm ranje a te gen tikwaz, safi ak jasp.  12  Twazyèm ranje a te gen lechèm*, agat ak ametis. 13  E katriyèm ranje a te gen krizolit, oniks ak jad. Yo te mete yo nan monti ki annò. 14  Pyè yo te koresponn ak non 12 pitit Izrayèl yo. Sou chak pyè, yo te grave non youn nan 12 tribi Izrayèl yo, menm jan ak lè y ap fè yon so. 15  Apre sa, yo fè chèn ak bon lò pou yo met sou pòch la e yo te trese yo tankou kòd+. 16  Yo te fè de monti annò ak de bag annò e yo te tache de bag yo nan de pwent pòch la. 17  Apre sa, yo pase de kòd annò yo nan de bag ki nan de pwent pòch la. 18  Epi, yo fè de pwent kòd yo pase nan de monti yo e yo tache yo pa devan sou de moso twal ki nan zepòl efòd la. 19  Apre sa, yo fè de bag annò, yo mete yo nan de lòt pwent pòch la sou anndan e yo te bay sou efòd la+. 20  Epi, yo fè de lòt bag annò e yo mete yo sou efòd la, pa devan, pi ba de moso twal ki sèvi kòm zepòl efòd la e anlè kote senti ki tise a tache sou efòd la. 21  Finalman, yo pase yon kòd ble nan bag pòch la e yo mare l nan bag efòd la. Konsa, pòch la te rete nan plas li, sou efòd la, anlè senti a, jan Jewova te bay Moyiz lòd fè a. 22  Apre sa, li tise gwo rad long san manch k ap anba efòd la ak fil ble+. 23  Te gen yon ouvèti nan tèt gwo rad long ki san manch lan, nan mitan, tankou ouvèti ki nan tèt jile ki gen ti plak an metal yo. Ouvèti sa a te gen yon bòdi toutotou l ki te anpeche l chire. 24  Apre sa, yo te fè grenad pou yo met sou woulèt gwo rad long san manch lan ak fil ble, lenn vyolèt, ak fil wouj vif yo te tòde ansanm. 25  Mete sou sa, yo te fè ti klòch ak bon lò e yo te mete yo nan mitan grenad yo sou woulèt gwo rad san manch lan. 26  Yo te mete yon ti klòch apre chak grenad sou tout woulèt gwo rad long san manch lan ki te pou sèvis k ap fèt nan kote ki sakre a, jan Jewova te bay Moyiz lòd la. 27  Apre sa, yo tise bon fil len pou yo fè wòb pou Arawon ak pitit gason l yo+, 28  pou yo fè gwo mouchwa espesyal la+ ki fèt ak bon fil len an, bèl mouchwa+ ki fèt ak bon fil len yo, kalson ki te fèt ak bon fil len+ tòde yo 29  ansanm ak senti ki te fèt ak bon fil len ki tòde, fil ble, lenn vyolèt ak twal wouj vif la, jan Jewova te bay Moyiz lòd fè a. 30  Finalman, yo te fè plak sakre* ki te byen klere a ak bon lò e yo te grave l menm jan ak lè y ap fè yon so. Yo te ekri “Jewova sen” sou li+. 31  Yo te mete yon kòd ki fèt ak fil ble ladan l pou yo mare l sou gwo mouchwa espesyal la, jan Jewova te bay Moyiz lòd la. 32  Se konsa yo te fin fè tout travay ki te gen rapò ak tabènak* la oswa tant reyinyon an. Izrayelit yo te fè tout travay Jewova te bay Moyiz lòd fè yo+. Yo te fè egzakteman sa Bondye te mande a. 33  Apre sa, yo pote tabènak la+ bay Moyiz ansanm ak tant lan+, tout bagay ki te anndan l yo, agraf yo+, ankadreman yo+, baton yo+, poto yo, sipò ki gen twou ladan yo a+, 34  kouvèti ki te fèt ak po mouton yo te tenn ak tenti wouj la+, kouvèti ki te fèt ak po fòk la, rido ki fè separasyon an+, 35  lach alyans lan*, baton pou pote l yo+, kouvèti+ Lach la, 36  tab la, sa k mache avè l yo+, pen yo konn prezante devan Bondye kòm ofrann yo, 37  pòtlanp lan ki te fèt ak bon lò, lanp li yo+ k ap fè yon sèl ranje, tout sa k mache ak pòtlanp lan+, luil pou lanp yo+, 38  lotèl+ annò a, luil onksyon an+, lansan santi bon an+, rido+ ki nan antre tant lan, 39  lotèl ki an kuiv la+, gri an kuiv pou lotèl la, baton l yo+, tout sa ki mache avè l yo+, basen an ak pye l+, 40  rido pou lakou a, poto pou lakou a ak sipò pou poto yo+, rido+ pou antre lakou a, kòd li yo, pikèt li yo+ ak tout sa ki gen rapò ak sèvis k ap fèt nan tabènak la oswa tant reyinyon an, 41  rad ki byen tise pou sèvis k ap fèt nan tabènak la, rad sakre pou Arawon, prèt la+, ak rad pou pitit gason l yo fè sèvis yo antanke prèt. 42  Izrayelit yo te fè tout travay la jan Jewova te bay Moyiz lòd la+. 43  Lè Moyiz enspekte tout travay yo te fè a, li wè yo te fè egzakteman sa Jewova te bay lòd pou yo fè a. Apre sa, Moyiz beni yo.

Nòt anba paj

Sanble “li” ki nan vèsè sa a ak nan vèsè 7, 8 ak 22 a se Betsalèl.
Sanble se yon rad ki te tankou yon tabliye e ki te gen yon pati ki bay sou devan ak yon pati ki bay pa dèyè.
Se yon pòch bwode ki te sou lestomak gran prèt la. Gade Lis mo yo esplike yo.
Anviwon 22,2 sm (8,75 pous). Gade Apendis B14.
Pèsonn pa konnen egzakteman ki pyè li te ye. Petèt se te anb, yasent, opal oubyen toumalin.
Oswa: “yo te fè siy sakre ki montre Bondye mete Arawon apa pou li; yo te fè kouwòn sakre”.
Lit.: “lach Temwayaj la”.