Al gade sa k anndan l

Ale nan lis ki di sa k anndan l lan

Egzòd 36​:​1-38

SA K LADAN L

  • Yo jwenn plis ofrann pase sa yo te bezwen (1-7)

  • Konstriksyon tabènak la (8-38)

36  “Betsalèl ap gen pou l travay ansanm ak Owolyab ak tout mesye ki fò nan travay yo te konn fè yo*, moun Jewova te bay sajès ak bon konprann pou yo konnen jan pou yo fè tout travay ki gen rapò ak kote ki sakre a, jan Jewova te mande pou sa fèt la+.”  Apre sa, Moyiz rele Betsalèl ak Owolyab ansanm ak tout mesye ki fò nan travay yo te konn fè yo, moun Jewova te bay sajès yo+, wi, tout moun kè yo te pouse yo pou yo vin fè travay la+.  Yo te pran tout kontribisyon+ Izrayelit yo te bay pou yo fè travay ki gen rapò ak kote ki sakre a nan men Moyiz. Sepandan, chak maten, Izrayelit yo te kontinye pote ofrann ba li e yo te fè sa ak tout kè yo.  Men, apre mesye ki fò nan travay yo te konn fè yo te kòmanse fè travay sakre a, yo tout t al kot Moyiz youn apre lòt,  yo t ap di l: “Pèp la bay plis pase sa k nesesè pou nou fè travay Jewova te bay lòd fè a.”  Se sa k fè Moyiz te mande pou yo fè yon anons nan tout kan an. Li te di: “Pèsonn, ni gason ni fi, pa dwe kontinye pote kontribisyon pou travay sakre a.” Lè sa a, pèp la sispann pote bagay vini.  Sa pèp la te pote yo te ase pou yo fè tout travay la. Yo te menm bay plis pase sa k te nesesè.  Konsa, tout mesye ki fò nan travay yo te konn fè yo+ te fè tabènak*+ la ak dis twal tant ki fèt ak bon fil len ki tòde, fil ble, lenn vyolèt ak twal wouj vif. Li* te fè yo e li te bwode desen cheriben sou yo+.  Chak twal tant te mezire 28 koude* longè ak 4 koude lajè. Tout twal tant yo te menm gwosè. 10  Apre sa, li koud senk nan dis twal tant yo ansanm, e li koud senk lòt yo ansanm. 11  Epi, li fè pasan ak fil ble arebò youn nan twal ki nan pwent senk twal ki koud ansanm yo, e li fè menm bagay la tou arebò youn nan twal ki nan pwent senk lòt twal ki koud ansanm yo kote y ap kole ansanm nan. 12  Li fè 50 pasan nan youn nan twal tant yo e li fè 50 pasan nan lòt twal tant lan kote twal yo pral kole ansanm nan. Pasan yo te youn anfas lòt. 13  Epitou, li fè 50 agraf annò, li kole twal yo ak agraf yo e twal yo te fè yon sèl twal tant pou tabènak la. 14  Apre sa, li fè 11 twal tant ak plim kabrit pou l kouvri tabènak la+. 15  Chak twal tant te mezire 30 koude longè ak 4 koude lajè. Tout 11 twal tant yo te menm gwosè. 16  Apre sa, li koud senk nan twal tant sa yo ansanm e li koud sis lòt twal tant yo ansanm. 17  Epitou, li fè 50 pasan arebò youn nan twal ki nan pwent senk twal ki koud ansanm yo e li fè 50 pasan arebò youn nan twal ki nan pwent sis twal ki koud ansanm yo kote yo pral kole ansanm nan. 18  Apre sa, li fè 50 agraf an kuiv pou l ka tache twal yo ansanm pou yo fè yon sèl twal. 19  Li fè yon kouvèti pou tant lan ak po mouton ki tenn ak tenti wouj, e li fè yon lòt kouvèti ak po fòk* pou mete sou kouvèti ki fèt ak po mouton an+. 20  Apre sa, li fè ankadreman pou tabènak la ak bwa akasya+. Ankadreman sa yo te ret kanpe dwat+. 21  Chak ankadreman te mezire dis koude wotè ak yon koude edmi lajè. 22  Chak ankadreman te gen de tenon* youn sou kote lòt. Se konsa l te fè tout ankadreman yo pou tabènak la. 23  Li te fè 20 ankadreman pou fasad tabènak la ki bay nan direksyon sid la. 24  Apre sa, li fè 40 sipò ann ajan ki gen twou nan mitan yo pou mete anba 20 ankadreman yo, e li te mete de sipò anba chak ankadreman pou resevwa de tenon ki nan ankadreman yo+. 25  Li te fè 20 ankadreman pou lòt bò tabènak la, sa vle di fasad ki te bay nan direksyon nò a, 26  e li te fè 40 sipò ann ajan pou ankadreman sa yo, de sipò pou chak ankadreman. 27  Li te fè sis ankadreman pa dèyè tabènak la ki te bay nan direksyon lwès+. 28  Li te fè de ankadreman ki te sèvi kòm de poto kwen pou dèyè tabènak la. 29  Li te double ankadreman sa yo depi anba rive jis anwo. Li te fè de ankadreman yo fè yon sèl lè yo rive nan premye gwo bag la. Li te fè sa pou toude poto kwen yo. 30  Antou te gen uit ankadreman ak 16 sipò ann ajan ki gen twou ladan yo, de sipò anba chak ankadreman. 31  Apre sa, li fè baton ak bwa akasya pou ankadreman yo, senk baton pou ankadreman ki nan yon bò tabènak la+, 32  senk baton pou ankadreman ki nan lòt bò a ak senk baton pou ankadreman ki pou dèyè tabènak la ki bay nan direksyon lwès. 33  Li fè baton k ap nan mitan an, baton k ap pase nan ren ankadreman yo, soti nan yon pwent tabènak la rive nan lòt pwent lan. 34  Li kouvri ankadreman yo ak lò, li fè gwo bag annò pou met sou yo pou kenbe baton yo e li kouvri baton yo ak lò+. 35  Apre sa, li fè yon rido+ ak fil ble, ak lenn vyolèt, ak fil wouj vif, ak bon fil len tòde e li bwode desen+ cheriben+ sou li. 36  Li fè kat poto akasya, li kouvri yo ak lò. Li fè kwochèt annò e li fè kat sipò ann ajan ki gen twou ladan yo pou poto yo. 37  Apre sa, li fè yon lòt rido pou antre tant lan. Li te tise fil ble, lenn vyolèt, fil wouj vif ak bon fil len tòde pou l fè l+. 38  Epi li fè senk poto pou rido a ansanm ak kwochèt pou met sou poto yo. Li kouvri ni tèt poto yo ni pyès pou fè koneksyon yo ak lò, men li fè senk sipò pou poto yo an kuiv.

Nòt anba paj

Lit.: “tout mesye ki gen sajès nan kè yo”.
Sanble se Betsalèl.
Yon koude egal 44,5 sm (17,5 pous). Gade Apendis B14.
Se yon bèt ki viv nan lanmè.
Oswa: “de poto ki kanpe”. An jeneral, yon tenon se yon pwent yo fè nan yon moso planch ki antre nan yon fant oswa nan yon twou yo fè nan yon lòt moso planch.