Al gade sa k anndan l

Ale nan lis ki di sa k anndan l lan

Egzòd 25​:​1-40

SA K LADAN L

25  Apre sa, Jewova di Moyiz:  “Di pèp Izrayèl la pou yo fè yon ofrann pou mwen. Se pou nou pran ofrann mwen an nan men tout moun kè yo pouse yo bay ofrann nan+.  Men ki sa pou nou pran nan men yo: lò+, ajan+, kuiv+,  fil ble, lenn vyolèt*, fil wouj vif, twal len bon kalite, plim kabrit,  po mouton ki tenn ak tenti wouj, po fòk*, bwa akasya+,  luil pou met nan lanp yo+, luil santi bon pou met nan luil onksyon*+ an e pou met nan lansan ki santi bon an+,  pyè oniks ak lòt pyè yo dwe met sou efòd*+ la ak sou pòch la*+.  N ap fè yon tabènak* pou mwen, e m ap rete nan mitan nou+.  Lè n ap fè tabènak la ak tout sa k pral ladan l yo, se pou n byen suiv modèl* mwen pral ba ou a+. 10  “N ap fè yon lach* ak bwa akasya, l ap mezire de koude* edmi longè, yon koude edmi lajè ak yon koude edmi wotè+. 11  Apre sa, w ap kouvri l ak bon lò+. W ap kouvri l anndan kou deyò e w ap fè yon bòdi annò toutotou l+. 12  W ap fè kat gwo bag annò pou Lach la e w ap mete youn pa anlè chak pye l yo, de bag sou yon bò, de bag sou lòt bò a. 13  Epi, w ap fè baton ak bwa akasya e w ap kouvri yo ak lò+. 14  W ap mete baton yo nan bag yo, sou kote Lach la, pou nou kapab pote l. 15  Baton yo ap rete nan bag yo, nou pa dwe retire yo ladan yo+. 16  W ap mete wòch plat mwen pral ba ou yo anndan Lach la+. 17  “W ap fè yon kouvèti ak bon lò, l ap mezire de koude edmi longè ak yon koude edmi lajè+. 18  W ap fè de cheriben annò nan de pwent kouvèti a, w ap ba yo fòm ak mato+. 19  Fè cheriben yo nan de pwent kouvèti a, yon cheriben nan chak pwent. 20  De zèl cheriben yo dwe ouvri pa anlè pou yo kouvri kouvèti a+. Cheriben yo ap youn anfas lòt. Figi cheriben yo ap bay sou kouvèti a. 21  W ap mete kouvèti a+ sou Lach la e w ap mete wòch plat mwen pral ba ou yo anndan Lach la. 22  Se sou tèt kouvèti a m ap vin pale avè w+. Se nan mitan de cheriben yo ki sou lach alyans lan* m ap fè w konnen tout kòmandman m ap ba ou pou Izrayelit yo. 23  “Mete sou sa, w ap fè yon tab+ ak bwa akasya. L ap mezire de koude longè, yon koude lajè ak yon koude edmi wotè+. 24  W ap kouvri l ak bon lò e w ap fè yon bòdi annò toutotou tèt tab la. 25  Ou dwe fè yon ankadreman ki mezire lajè kat dwèt* sou arebò tab la ak yon bòdi annò nan pwent anba ankadreman an. 26  W ap fè kat gwo bag annò pou tab la e w ap mete bag yo nan kat kwen tab la, kote kat pye yo kole ak tab la. 27  Bag yo dwe toupre ankadreman tab la e se ladan yo w ap pase baton k ap sèvi pou pote tab la. 28  W ap fè baton yo ak bwa akasya, w ap kouvri yo ak lò, e se avèk yo n ap pote tab la. 29  “Epitou, w ap fè asyèt, koup, krich ak bòl pou li. Se avèk yo n ap vide bwason n ap bay kòm ofrann yo. Ou dwe fè yo ak bon lò+. 30  Nou dwe toujou mete pen nou konn prezante devan m yo sou tab la+. 31  “W ap fè yon pòtlanp+ ak bon lò. Ou dwe ba l fòm ak mato. Pye pòtlanp lan, kò li, branch li yo, baz flè yo, boujon yo ak flè yo ap yon sèl pyès+. 32  Ap gen sis branch k ap soti sou kote pòtlanp lan, twa branch sou yon bò, twa branch sou lòt bò a. 33  Nan branch ki sou yon bò, w ap fè twa baz flè ki sanble ak flè pye zanmann, apre chak baz flè, w ap fè yon boujon, epi w ap fè yon flè. W ap fè menm bagay la pou twa branch ki sou lòt bò a. Se konsa sis branch yo dwe ye sou kò pòtlanp lan. 34  W ap fè kat baz flè ki sanble ak flè pye zanmann sou kò pòtlanp lan. Apre chak baz flè, w ap fè yon boujon, epi w ap fè yon flè. 35  Ap gen yon boujon anba de premye branch ki soti nan kò pòtlanp lan, ap gen yon boujon anba de lòt yo, epi ap gen yon boujon anba de dènye yo. Se konsa sa ap ye pou sis branch ki soti nan kò pòtlanp lan. 36  Tout pòtlanp lan nèt, boujon yo ak branch yo ap fè yon sèl pyès ki fèt ak bon lò yo travay ak mato+. 37  W ap fè sèt lanp pou pòtlanp lan, e lè lanp yo limen y ap klere espas ki devan pòtlanp lan+. 38  Se ak bon lò pou w fè pensèt pou kenbe mèch yo ansanm ak veso pou nou met mèch ki fin boule yo+. 39  Ou dwe itilize yon talan* bon lò pou w fè pòtlanp lan ansanm ak veso sa yo. 40  Veye pou w fè yo dapre modèl* yo te montre w sou mòn nan+.

Nòt anba paj

Oswa: “lenn yo tenn ak tenti wouj vyolèt”.
Se yon bèt ki viv nan lanmè.
Sanble se yon rad ki te tankou yon tabliye e ki te gen yon pati ki bay sou devan ak yon pati ki bay pa dèyè.
Se yon pòch bwode ki te sou lestomak gran prèt la. Gade Lis mo yo esplike yo.
Oswa: “plan”.
Oswa: “kòf”.
Yon koude egal 44,5 sm (17,5 pous). Gade Apendis B14.
Lit.: “lach Temwayaj la”.
Anviwon 7,4 sm (2,9 pous). Gade Apendis B14.
Yon talan egal 34,2 kg. Gade Apendis B14.
Oswa: “plan”.