Al gade sa k anndan l

Ale nan lòt meni an

Ale nan lis ki di sa k anndan l lan

Temwen Jewova yo

Kreyòl ayisyen

Labib sou Entènèt | LABIB — TRADIKSYON MONN NOUVO A

Egzòd 22​:​1-31

SA K LADAN L

 • Lwa pou pèp Izrayèl la (1-31)

  • Sou vòlè (1-4)

  • Sou dega ki fèt nan jaden (5, 6)

  • Sou dedomajman ak dwa pwopriyete (7-15)

  • Sou lè yon gason pran tèt yon fi (16, 17)

  • Sou adorasyon ak jistis nan sosyete a (18-31)

22  “Si yon moun vòlè yon bèf oswa yon mouton, si l touye l oswa li vann li, se pou l bay senk bèf pou bèf li vòlè a oswa kat mouton pou mouton li vòlè a+.  (“Si yo bare yon vòlè+ k ap kase yon kay, si yon moun ba l yon kou e li mouri, moun ki ba l kou a pa koupab.  Men, si sa rive apre solèy fin leve, moun ki ba l kou a ap koupab.) “Yon vòlè dwe dedomaje moun li vòlè afè l la. Si l pa posede anyen, se pou yo vann li kòm esklav pou l peye pou sa l vòlè yo.  Si yo jwenn bèt li te vòlè a vivan nan men l, kit se yon bèf, kit se yon bourik oswa yon mouton, se pou l bay de bèt pou l dedomaje mèt bèt la.  “Si yon moun met bèt li manje nan yon jaden oswa nan yon plantasyon rezen, si li kite bèt yo manje nan jaden yon lòt moun, se pou l bay sa k pi bon nan jaden l oswa sa k pi bon nan plantasyon rezen l pou l dedomaje mèt jaden an oswa mèt plantasyon rezen an.  “Si yon dife ta pran, si l gaye nan kèk pye pikan e li boule pake danre yo fin rekòlte oswa li boule plant ki poko rekòlte oubyen li boule tout yon jaden, moun ki te met dife a dwe remèt sa k boule yo.  “Si yon moun bay yon lòt moun kenbe kòb oswa lòt bagay pou li e yo vòlè bagay sa yo lakay moun nan, si yo jwenn vòlè a, se pou l bay mèt bagay la de fwa sa l te pran an+.  Si yo pa jwenn vòlè a, se pou yo mennen mèt kay la devan vrè Dye a*+ pou yo ka konnen si se pa li menm ki pran afè moun nan.  Si de moun nan kont akoz yon bèf, yon bourik, yon mouton, yon rad oswa akoz kèlkeswa bagay ki ta pèdi a paske gen youn nan yo ki di: ‘Sa a se pou mwen’, se pou yo mennen ka a devan Bondye+. Moun Bondye deklare ki koupab la dwe bay lòt la de fwa sa bagay la vo+. 10  “Si yon moun bay yon lòt moun gade yon bourik, oswa yon bèf, yon mouton oubyen nenpòt lòt bèt e bèt la mouri nan men moun k ap gade bèt la oswa li estwopye oubyen yo pran l san pèsonn pa wè sa, 11  moun yo te bay gade bèt la dwe fè sèman devan Jewova pou l fè konnen se pa li ki te pran bèt moun nan, e mèt bèt la ap aksepte sa. Moun nan pa bezwen dedomaje mèt bèt la+. 12  Men, si yo vòlè bèt la nan men l*, li dwe dedomaje mèt bèt la. 13  Si se yon bèt sovaj ki devore l, li dwe vin ak rès bèt la kòm prèv. Li pa bezwen dedomaje mèt bèt la si se yon bèt sovaj ki devore l. 14  “Si yon moun mande yon lòt moun prete yon bèt e bèt la vin estwopye oswa li mouri pandan mèt bèt la pa la, moun ki te prete bèt la dwe dedomaje mèt bèt la. 15  Si mèt bèt la te la lè sa rive, moun nan pap bezwen dedomaje l. Si se lwe l te lwe bèt la, kòb li te lwe l la se dedomajman an. 16  Si yon gason pran tèt yon fi vyèj ki pa fiyanse e li kouche avè l, se pou l peye lajan yo konn bay pou maryaj la e se pou fi a vin madanm li+. 17  Si papa fi a refize ba l fi a, l ap peye lajan an kanmenm. 18  “Nou pa dwe kite okenn fi k ap fè maji rete vivan+. 19  “Si yon moun kouche ak yon bèt, se pou yo touye moun sa a san mank+. 20  “Kèlkeswa moun ki fè sakrifis pou yon lòt dye apa Jewova, se pou yo touye moun sa a+. 21  “Nou pa dwe maltrete yon etranje k ap viv nan mitan nou ni nou pa dwe toupizi l+, paske nou menm tou nou t ap viv kòm etranje nan peyi Ejip+. 22  “Nou pa dwe maltrete yon vèv oswa yon timoun ki pa gen papa*+. 23  Si nou maltrete l epi li ta mande m sekou, mwen pap pa koute l+. 24  M ap vin an kòlè anpil e m ap touye nou ak kout epe, madanm nou ap vin vèv e pitit nou ap vin san papa. 25  “Si nou prete yon moun ki pòv* k ap viv nan mitan nou lajan, nou pa dwe aji avè l tankou moun k ap eskonte moun lajan*. Nou pa dwe mande l ban nou enterè sou lajan an+. 26  “Si nou kenbe rad yon moun kòm garanti pou yon kòb nou prete l+, nou dwe remèt li rad la anvan solèy kouche, 27  paske se sèl li l genyen pou l kouvri kò* l lè l al kouche. Ki sa l ap met sou li lè l pral dòmi+? Lè li mande m sekou, mwen pap pa koute l, paske m se yon Bondye ki gen kè sansib*+. 28  “Nou pa dwe modi* Bondye+ ni nou pa dwe bay yon chèf ki nan pèp nou an madichon+. 29  “Nou pa dwe renka pou n pran nan pakèt pwodui nou genyen yo ak nan tout sa k soti nan près*+ nou yo pou n fè ofrann. Nou dwe ban mwen premye pitit gason nou yo+. 30  Kanta pou premye pitit bèf nou yo ak premye pitit mouton n yo+, men sa ki dwe fèt: L ap pase sèt jou bò kot manman l, men sou uityèm jou a, n ap ofri m li+. 31  “Nou dwe montre nou se yon pèp ki apa pou mwen+. Si yon bèt sovaj devore yon bèt, nou pa dwe manje vyann nan+. Se pou nou voye l bay chen.

Nòt anba paj

Sa vle di devan jij yo ki te reprezante vrè Dye a.
Sandout akoz li te fè neglijans oswa akoz li pa t fè anyen pou anpeche sa fèt.
Oswa: “yon òfelen”.
Oswa: “ki nan mizè”.
Oswa: “moun k ap bay ponya”.
Lit.: “po”.
Oswa: “ki gen mizèrikòd”.
Oswa: “joure”.
Anpalan de près pou fè diven oswa pou fè luil.