Al gade sa k anndan l

Ale nan lòt meni an

Ale nan lis ki di sa k anndan l lan

Temwen Jewova yo

Kreyòl ayisyen

Labib sou Entènèt | LABIB — TRADIKSYON MONN NOUVO A

Egzòd 16​:​1-36

SA K LADAN L

  • Pèp la plenyen pou manje (1-3)

  • Jewova tande y ap plenyen (4-12)

  • Bondye ba yo zwazo ak lamàn (13-21)

  • Pa gen lamàn jou saba (22-30)

  • Yo konsève lamàn pou fè yo sonje (31-36)

16  Apre tout Izrayelit yo fin kite Elim, yo te vin rive nan Dezè Sin+, ki ant Elim ak Sinayi, nan 15yèm jou nan dezyèm mwa apre yo te fin kite peyi Ejip.  Apre sa, tout Izrayelit yo te kòmanse ap plenyen kont Moyiz ak Arawon nan dezè a+.  Izrayelit yo t ap plede di yo: “Pito Jewova te tou touye nou nan peyi Ejip lè n te chita bò kot gwo chodyè vyann nou+ e lè n t ap manje lòt manje jis vant nou plen. Kounye a, nou mennen nou nan dezè sa a pou nou fè grangou touye tout pèp la+.”  Apre sa, Jewova di Moyiz: “M ap fè manje desann sot nan syèl la pou nou tankou lapli+. E chak moun nan pèp la ap soti pou y al ranmase sa yo bezwen chak jou+, yon fason pou m teste yo pou m wè si y ap fè sa m di yo oswa si yo pap fè sa m di yo+.  Men, sizyèm jou a+, y ap pran de fwa kantite yo abitye pran nan lòt jou yo pou yo prepare+.”  Moyiz ak Arawon di tout Izrayelit yo: “Aswè a menm, n ap konnen se Jewova ki te fè nou soti nan peyi Ejip+.  Demen maten, n ap wè glwa Jewova, paske Jewova tande jan n ap plenyen kont li. Kiyès mwen menm ak Arawon ye pou n ap plenyen kont nou?”  Epi, Moyiz di: “Lè Jewova ban nou vyann pou nou manje aswè a e lè l ban nou lòt manje pou nou manje vant plen demen maten, n ap konnen Jewova te tande jan nou t ap plenyen kont li. Kiyès mwen menm ak Arawon ye? Se pa kont nou n ap plenyen, men se kont Jewova+.”  Apre sa, Moyiz di Arawon: “Men sa pou w di Izrayelit yo: ‘Pwoche devan Jewova, paske li tande jan n ap plenyen+.’” 10  Kou Arawon fin pale ak Izrayelit yo, yo vire e yo bay dezè a fas. Lè yo gade, yo wè glwa Jewova ki parèt nan nyaj la+. 11  Annapre, Jewova di Moyiz: 12  “Mwen tande jan Izrayelit yo ap plenyen+. Men sa w ap di yo: ‘Nan aswè, anvan l fin fè nwa*, n ap manje vyann, e demen maten, n ap jwenn lòt bagay pou nou manje vant plen+. Lè sa a, n ap konnen se mwen menm, Jewova, ki Bondye nou+.’” 13  Nan nuit sa a, gen yon seri zwazo* ki te anvayi kote Izrayelit yo te ye a+. Nan demen maten, te gen lawouze toutotou kote Izrayelit yo te ye a. 14  Lè lawouze a te ale, te gen yon pakèt ti grenn atè nan dezè a+ ki te kouvri atè a tankou nèj. 15  Lè Izrayelit yo wè l, youn te kòmanse ap di lòt: “Ki sa sa a ye?” Paske, yo pa t konn sa l te ye. Lè sa a, Moyiz di yo: “Se manje Jewova ban nou pou n manje a+. 16  Men sa Jewova di: ‘Nou chak ap ranmase yon kantite ladan l selon kantite nou ka manje. N ap pran yon omè*+ pou chak moun, selon kantite moun* nou chak genyen nan tant nou.’” 17  Vrèmanvre, Izrayelit yo te kòmanse ranmase l. Genyen ki te ranmase anpil e genyen ki te ranmase yon ti kantite. 18  Lè yo te mezire l, moun ki te pran anpil yo pa t gen twòp e moun ki te pran yon ti kantite yo te gen ase pou yo manje+. Chak moun te ranmase yon kantite selon sa yo te kapab manje. 19  Apre sa, Moyiz di yo: “Pèsonn pa dwe kite rès pou demen maten+.” 20  Men, yo pa t koute Moyiz. Lè kèk moun te kite rès pou demen maten, vè te kale ladan l e li te vin santi. Sa yo te fè a te fè Moyiz fache. 21  Yo te konn ranmase l chak maten. Chak moun te konn pran yon kantite selon sa yo ka manje. Lè solèy la te vin cho, li te fonn. 22  Men, nan sizyèm jou a, yo te konn ranmase de fwa kantite sa yo te konn ranmase a+. Yo te ranmase de omè pou chak moun. Tout chèf fanmi pami Izrayelit yo te vin di Moyiz sa. 23  Lè sa a, Moyiz di yo: “Se sa Jewova te di. Demen, n ap repoze nou nèt*, se yon saba pou Jewova, se yon jou sakre+. Kuit sa nou bezwen kuit, bouyi sa nou bezwen bouyi+, epi kèlkeswa sa k rete a, sere l pou demen maten.” 24  Vrèmanvre, yo te sere l pou demen maten, jan Moyiz te di yo sa a, e li pa t santi, nitou vè pa t kale ladan l. 25  Lè sa a, Moyiz di yo: “Manje sa k rete a jodi a, paske jodi a se yon jou saba pou Jewova. Jodi a, nou pap jwenn li atè a. 26  N ap ranmase l pandan sis jou, men, nan setyèm jou a, jou saba a+, nou pap jwenn pou nou ranmase.” 27  Sepandan, nan setyèm jou a, gen kèk moun ki te soti pou y al ranmase l, men, yo pa t jwenn anyen. 28  Se sa k fè, Jewova di Moyiz: “Ki lè n ap sispann dezobeyi kòmandman m yo ak lwa m yo+? 29  Nou dwe sonje Jewova ban nou yon jou pou nou repoze, jou saba a+. Se rezon sa a ki fè, nan sizyèm jou a, li ban nou manje pou de jou. Nou chak dwe rete kote nou ye a, pèsonn pa dwe kite kote l ye a nan setyèm jou a.” 30  Vrèmanvre, pèp la te obeyi lwa konsènan saba a* nan setyèm jou a+. 31  Pèp Izrayèl la te rele manje a “lamàn*”. Li te blan tankou grenn pitimi e li te gen gou gato ki fèt ak siwo myèl+. 32  Apre sa, Moyiz di: “Men sa Jewova di: ‘Pran yon omè ladan l pou nou konsève l jenerasyon apre jenerasyon+ pou desandan n yo ka wè sa mwen te ban nou manje nan dezè a lè mwen te fin fè nou kite peyi Ejip.’” 33  Konsa, Moyiz di Arawon: “Pran yon ti krich, mete yon omè lamàn ladan l epi mete l devan Jewova. Se yon bagay n ap konsève jenerasyon apre jenerasyon+.” 34  Jan Jewova te di Moyiz sa, Arawon mete lamàn nan devan kòf espesyal la+ pou yo te kapab konsève l. 35  Izrayelit yo te manje lamàn nan pandan 40 an+ jiskaske yo te rive nan yon peyi ki te gen moun ki rete ladan l+. Yo te manje lamàn nan jiskaske yo rive nan fwontyè peyi Kanaran+. 36  Twouve, yon omè te dis fwa pi piti pase yon efa*.

Nòt anba paj

Lit.: “Ant de swa yo”.
Lit.: “kay”. Se yon zwazo ki gen anpil vyann (li mezire anviwon 18 sm longè). Vyann li bon anpil, menm jan ak vyann poul.
Oswa: “anviwon twa ti mamit edmi”. Yon omè egal anviwon 2,2 lit. Gade Apendis B14.
Oswa: “nanm”.
Oswa: “n ap obsève yon saba”.
Oswa: “te repoze”.
Petèt non sa a soti nan ekspresyon ebre ki vle di: “Ki sa sa a ye?”
Oswa: “anviwon 7 gwo mamit”. Yon efa egal 22 lit. Gade Apendis B14.