Al gade sa k anndan l

Ale nan lòt meni an

Ale nan lis ki di sa k anndan l lan

Temwen Jewova yo

Kreyòl ayisyen

Labib sou Entènèt | LABIB — TRADIKSYON MONN NOUVO A

Egzòd 14​:​1-31

SA K LADAN L

  • Izrayelit yo rive bò lanmè a (1-4)

  • Farawon pati dèyè Izrayelit yo (5-14)

  • Izrayelit yo travèse Lanmè Wouj (15-25)

  • Ejipsyen yo neye nan lanmè a (26-28)

  • Izrayelit yo vin gen lafwa nan Jewova (29-31)

14  Apre sa, Jewova di Moyiz:  “Di Izrayelit yo pou yo kase tèt tounen pou y al monte tant yo devan Piyayiwòt, ant Migdòl ak lanmè a, yon kote y ap kapab wè Baalsefon. Se pou nou monte tant nou anfas Baalsefon+, toupre lanmè a.  Lè Farawon wè sa, l ap di: ‘Yo pèdi nan dezè a, y ap vire anwon. Pa gen mwayen pou yo soti.’  Konsa, m ap kite Farawon fè tèt di+ ankò, l ap pati dèyè yo, e m ap sèvi avè l ansanm ak tout lame l la pou m bay tèt mwen glwa+. Lè sa a, Ejipsyen yo ap konnen mwen se Jewova+.” Vrèmanvre, Izrayelit yo te fè sa Bondye te di yo fè a.  Annapre, yo te fè wa peyi Ejip la konnen Izrayelit yo ale. Menm kote a, Farawon ansanm ak sèvitè l yo chanje lide+ e yo di: “Ki sa nou fè konsa a? Poukisa nou kite Izrayelit yo sispann sèvi nou antanke esklav?”  Konsa, Farawon fè prepare charyo l yo e li pran sòlda l yo avè l+.  Li pati ak 600 charyo espesyal ak tout lòt charyo ki te gen ann Ejip yo ansanm ak sòlda sou yo chak.  Se konsa Jewova te kite Farawon, wa Ejip la, fè tèt di ankò, e Farawon te pati dèyè Izrayelit yo ki te soti kite peyi a san kè sote*+.  Ejipsyen yo te pati dèyè Izrayelit yo+, e tout charyo Farawon yo, sòlda l te gen sou cheval yo ak tout rès lame l la te vin ap pwoche pi pre yo pandan yo te toupre Piyayiwòt, bò lanmè a, anfas Baalsefon. 10  Pandan Farawon ansanm ak lòt Ejipsyen yo t ap pwoche pi pre Izrayelit yo, Izrayelit yo leve je yo epi yo wè yo k ap kouri dèyè yo. Lè sa a, yon sèl laperèz pran yo, epi yo pran rele Jewova+. 11  Yo te di Moyiz: “Èske se paske pa gen kote pou yo antere nou nan peyi Ejip ki fè ou mennen nou isit la pou n mouri nan dezè a+? Ki sa w fè n konsa? Poukisa w fè n kite peyi Ejip? 12  Èske lè n te nan peyi Ejip, nou pa t di w: ‘Kite nou an repo pou nou sèvi Ejipsyen yo’? Paske, nou pito sèvi Ejipsyen yo olye n mouri nan dezè a+.” 13  Lè sa a, Moyiz di pèp la: “Nou pa bezwen pè+. Kanpe la pou nou wè jan Jewova pral sove nou jodi a. Ejipsyen sa yo nou wè jodi a+, nou pa gendwa janm rewè yo ankò+. 14  Jewova pral goumen pou nou+, e nou menm n ap rete an silans.” 15  Apre sa, Jewova di Moyiz: “Poukisa w kontinye ap rele m konsa a? Di Izrayelit yo ranmase afè yo pou y ale. 16  Ou menm, leve baton w lan epi lonje men w sou lanmè a pou w ka fann li e pou Izrayelit yo kapab pase nan mitan lanmè a sou tè sèk. 17  Mwen menm, m ap kite Ejipsyen yo fè tèt di pou yo ka antre dèyè yo nan mitan lanmè a. Konsa, m ap sèvi ak Farawon ansanm ak charyo l yo, sòlda li gen sou cheval yo ak tout rès lame l la pou m bay tèt mwen glwa+. 18  Lè m sèvi ak Farawon, ak charyo l yo ansanm ak sòlda li gen sou cheval yo pou m bay tèt mwen glwa, Ejipsyen yo ap konnen mwen se Jewova+.” 19  Apre sa, zanj vrè Dye a+ ki te devan Izrayelit yo te deplase al dèyè yo e nyaj ki te gen fòm poto ki te devan yo a te deplase al dèyè yo tou+. 20  Konsa, nyaj la te vin ant Ejipsyen yo ak Izrayelit yo+. Sou yon bò, li te fè gen fènwa e sou lòt bò a li t ap bay limyè pandan nuit lan+. Se sa k fè Ejipsyen yo pa t ka pwoche pre Izrayelit yo pandan tout nuit lan. 21  Apre sa, Moyiz lonje men l sou lanmè a+ e Jewova sèvi ak yon gwo van ki te soti nan direksyon lès e ki te soufle pandan tout nuit lan pou l fè lanmè a fè bak. Fon lanmè a te vin sèk+, lanmè a te fann de bò+. 22  Konsa, Izrayelit yo te pase nan mitan lanmè a sou tè sèk+ e dlo a te tankou de miray, youn sou bò dwat yo, youn sou bò goch yo+. 23  Ejipsyen yo te pousuiv Izrayelit yo e tout cheval Farawon yo, charyo l yo, ak tout sòlda l te gen sou cheval yo te antre dèyè yo nan mitan lanmè a+. 24  Nan granmmaten*, pandan Jewova te nan dife ak nyaj ki gen fòm poto a+, li voye je gade Ejipsyen yo e li lage yon sèl panik nan mitan yo. 25  Li te pran rache wou charyo Ejipsyen yo, e li te vin difisil pou yo kondui charyo yo. Ejipsyen yo t ap di: “Ann kouri lwen Izrayelit yo, paske Jewova avèk yo, l ap batay kont Ejipsyen yo+.” 26  Apre sa, Jewova di Moyiz: “Lonje men w sou lanmè a pou dlo a ka tounen nan plas li pou l kouvri Ejipsyen yo, charyo yo ak sòlda ki sou cheval yo.” 27  Menm kote a, Moyiz lonje men l sou lanmè a e lanmè a te retounen nan plas li. Sa te fèt anvan solèy la leve. Pandan Ejipsyen yo t ap kouri pou dlo lanmè a, Jewova te lage yo nan mitan lanmè a+. 28  Dlo a te kouvri charyo yo, sòlda ki te sou cheval yo ansanm ak rès lame Farawon an ki te antre dèyè Izrayelit yo nan lanmè a+. Pa gen youn nan yo ki te chape+. 29  Men, Izrayelit yo te mache nan mitan lanmè a+ sou tè sèk e dlo a te tankou de miray, youn sou bò dwat yo, youn sou bò goch yo+. 30  Se konsa Jewova te delivre Izrayelit yo nan jou sa a anba men Ejipsyen yo+. Izrayelit yo te wè kadav Ejipsyen yo tout arebò lanmè a. 31  Izrayelit yo te wè tou jan Jewova te sèvi ak kokenn fòs li genyen an kont Ejipsyen yo. Sa te fè pèp la vin gen lakrentif pou Jewova, e yo te vin gen lafwa ni nan Jewova, ni nan Moyiz, sèvitè l la+.

Nòt anba paj

Lit.: “avèk men yo leve anlè”.
Sa vle di ant dezè dimaten ak sizè dimaten.